АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ДЕКЛАРУВАННЯ ГРОМАДЯНАМИ ДОХОДІВ ПІД ЧАС «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ»

alt
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ДЕКЛАРУВАННЯ ГРОМАДЯНАМИ ДОХОДІВ ПІД ЧАС «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ»
17 квітня в Мангуській ОДПІ проведено сеанс телефонного зв'язку «гаряча лінія» на тему: «Декларування доходів громадян».
В.о. начальника Мангуської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Олександр Курочкін відповідав на запитання громадян.
Пропонуємо до уваги найбільш актуальні питання, з якими платники податків звертались на «гарячу лінію»:
Питання 1. В минулому році отримав спадщину від діда. Чи необхідно подавати декларацію та сплачувати податки?
Відповідь. З 1 січня 2017 року звільняється від обкладання податком на доходи фізичних осіб та військовим збором вартість спадщини/дарунків, отриманих від спадкодавця/дарувальника членами його сім'ї другого ступеня споріднення. До їх числа відносяться: рідний брат, сестра, бабуся, дід та онуки.
Отже, якщо у 2017 році було отримано спадщину від бабусі і у платника не має інших доходів, які необхідно задекларувати, то такий платник податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) до контролюючого органу не подає.
Питання 2Чи необхідно подавати декларацію про майновий стан і доходи особам, які надають репетиторам?
Відповідь. Якщо викладач – репетитор не є фізичною особою – підприємцем, але постійно надає репетиторські послуги фізичним особам, то він зобов'язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок на доходи фізичних осіб з таких доходів.
Декларацію за 2017 рік викладачам – репетиторам слід подати до 1 травня 2018 року за місцем податкової адреси (реєстрації). Суму податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, зазначену у річній податковій Декларації такі особи самостійно сплачують не пізніше 31 липня 2018 року.
Доходи від репетиторства відповідно до пункту 167.1 статті 167 ПКУ оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Також із вказаних доходів справляється військовий збір за ставкою 1,5%.
Питання 3. Чи потрібно подавати декларацію, якщо дохід одержано у вигляді процентів по депозиту?
Відповідь. Згідно із ст.179 Податкового кодексу України, якщо фізична особа впродовж звітного податкового року отримувала лише доходи у вигляді процентів на вкладний (депозитний) рахунок, які нараховувалися податковими агентами, незалежно від їх кількості, то у такої особи не виникає обов'язку щодо подання податкової декларації, оскільки вказані доходи оподатковуються податковими агентами під час їх нарахування.
Питання 4. Чи передбачена відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи?
Відповідь. Відповідно до ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму обліку, - тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно з п. 5 підр. 1 Розділу ХХ ПКУ, якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп.169.1.1 п.169.1 ст.169 розділу IV ПКУ для відповідного року.
Питання 5. Я подав декларацію на податкову знижку Як прискорити отримання податкової знижки на навчання?
Відповідь. Фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених за навчання, на вимогу контролюючого органу, крім декларації про майновий стан і доходи, надає: відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема: квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери; договір з навчальним закладом; довідку про отримані у звітному році доходи; документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти члена сім'ї першого ступеня) тощо.
Для прискорення проведення контролюючим органом розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюджету, і забезпечення правильності визначення зазначених сум доцільно надавати до контролюючого органу копії зазначених документів.
Повернення надміру утриманої (сплаченої) суми податку на доходи фізичних осіб на поточний рахунок платника податку здійснюється не пізніше ніж за п'ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку від дня отримання органами ДФС податкової декларації.
Питання 6. Чи необхідно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи, якщо я в 2017 році отримала дохід від продажу легкового автомобіля?
Відповідь. Якщо фізична особа отримала дохід від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, то такий дохід відповідно до п.173.2 ст.173 Податкового кодексу України не оподатковується, тобто у фізичної особи не виникає обов'язку щодо сплати податку.
Подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у такому випадку не потрібно.
Питання 7. Яка відповідальність передбачена за несвоєчасну сплату податків за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи?
Відповідь. Cума податкового зобов'язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянином самостійно до 1 серпня 2018 року. За несплату суми грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи у строк до 1 серпня року, платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10% погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20% погашеної суми податкового боргу (ця норма передбачена з п. 126.1 ст. 126 ПКУ).
Крім того, після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, згідно з п. 129.4 ст. 129 ПКУ на суми грошового зобов'язання, визначеного п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст 129 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, включаючи день погашення, із розрахунку 100% річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.
Мангуська ОДПІ нагадує про строки сплати єдиного податку
Доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності на спрощеній системі оподаткування, відображаються в податковій декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – декларація), затвердженій наказом Мінфіну України від 19.06.2015 р. №578 «Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку» (далі – наказ №578), яка подається у строки відповідно до ст.296 Податкового кодексу України:
-   для платників єдиного податку першої та другої груп у строки, встановлені для річного податкового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року (за 2017 р. – 01.03.2018 р.);
-   для платників єдиного податку третьої групи у строки, встановлені для квартального податкового періоду, тобто протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) кварталу (у 2018 р. – 9 лютого, 10 травня, 9 серпня, 9 листопада).
Платники першої та другої групи сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року .
Платники єдиного податку третьої групи сплачують його протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за податковий (звітний) квартал (у 2018 р. – 19 лютого, 18 травня, 17 серпня, 19 листопада).
Якщо платник не отримав повідомлення-рішення щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Мангуська ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій  області повідомляє що у разі, якщо платнику податку не надходили податкові повідомлення - рішення щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки чи не надійде до 01 липня 2018 року за 2017 рік, він має право звернутися до контролюючого органу із заявою, до якої додати копії документів, що підтверджують право власності на нерухоме майно. Контролюючий орган на підставі заяви розрахує суму податку на нерухоме майно та надішле податкові повідомлення - рішення.
Якщо платнику податку надійшло податкове повідомлення – рішення про сплату податку на нерухоме майно, однак ним виявлено розбіжності і він не погоджується із сумою податку, такий платник податку може звернутися до контролюючого органу із заявою про проведення звірки.
Заяви подаються платниками податку як особисто до контролюючого органу, так і поштовим відправленням.
Фахівці Мангуської ОДПІ своєчасно розглядають звернення та запити на публічну інформацію
У січні-березні 2018 року до Мангуської ОДПІ надійшло два письмових звернення від громадян, у яких вони цікавилися питаннями щодо застосування норм податкового законодавства, інформували про ухилення від сплати податків та проведення контрольно-перевірочних заходів. Усі листи розглянуті своєчасно, уважно та об'єктивно.
На особистий прийом до керівництва інспекції з початку року звернулось двоє громадян з питань сплати земельного податку та єдиного соціального внеску.
Фахівці служби нагадують, що запит на інформацію або звернення можуть бути направлені до Мангуської ОДПІ особисто або поштою за адресою: 87400, смт. Мангуш, проспект Миру, буд. 75.
Донецькими митниками виявлено порушень митних правил на суму майже 4 мільйони гривень
За результатами  роботи Донецької митниці ДФС у правоохоронному напрямку протягом І кварталу 2018 року виявлено та задокументовано 54 порушення митних правил на загальну суму 3,92 млн гривень. У восьми випадках митниками було вилучено предмети правопорушень, приблизна оціночна вартість яких складає майже 90 тис. гривень. Слід зазначити, що в цьому році у 2,6 разів спостерігається збільшення фактів виявлення порушень митних правил, та у 2 рази збільшення кількості та обсягів реально вилучених предметів правопорушень.
Крім того, впродовж трьох місяців 2018 року митниками Донеччини до відповідних правоохоронних органів було направлено 4 повідомлення про протиправні діяння, що можливо містять ознаки кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачені ст.191 (привласнення чи розтрата чужого майна), ст.358 (підробка документів), ст.212 (ухилення від сплати податків) та ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Слід зазначити, що митниками Донецького регіону підтримуються тісні та взаємоузгоджені зв'язки з податківцями інших регіонів України. Так, в рамках протидії порушенням не тільки митного, а і податкового законодавства, управлінням протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії  Донецької митниці ДФС до Головних управлінь ДФС у різних регіонах нашої країни протягом січня-березня 2018 року було направлено 14 матеріалів для проведення контрольно-перевірочних заходів з метою уникнення несплати до держбюджету значних сум податків і зборів. Більшість цих матеріалів пов'язана із темою ввезення на митну територію України автотранспортних засобів з іноземною реєстрацією, стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів, та які використовуються на території України в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з якими надано пільги.
В рамках проведення операції «Рубіж-2018» з правоохоронними органами Донецької області проведено 12 спільних заходів, в результаті яких виявлено та задокументовано 14 порушень митних правил. Основними предметами правопорушень стали транспортні засоби та тютюнові вироби.
            До Державного бюджету України протягом І кварталу 2018 року Донецькою митницею ДФС перераховано штрафних санкцій за порушення митногозаконодавства на суму більше 336 тис. грн, що на 247 тис. грн більше минулорічних показників
Легалізація трудових відносин та контроль за дотриманням законодавства під час виплати доходів громадянам – важливі напрямки роботи
фіскалів Донеччини
 
            Днями відбулись чергові зустрічі фахівців Покровсько-Добропільського управління ГУ ДФС у Донецькій області з платниками податків. На цей раз фіскали спілкувались із суб'єктами господарювання, які нараховували та виплачували працівникам заробітну плату у розмірі, меншому за передбачений законодавством рівень мінімальної заробітної плати та/або мають заборгованість по її виплаті. Не залишились без уваги і «болючі» питання легалізації найманої праці.
Посадові особи підприємств в ході діалогу з держслужбовцями мали нагоду розповісти про свої нагальні проблеми та ризики діяльності, отримати фахові консультації з питань податкового законодавства та спільно визначити конструктивні шляхи вирішення питань, які стали предметом зустрічі з податківцями регіону.
Фахівці Покровсько-Добропільського управління провели превентивно-роз'яснювальну роботу із запрошеними щодо необхідності безумовного дотримання роботодавцями законодавства про працю, розуміння ними значення офіційного оформлення трудових відносин та соціальних ризиків для громадян, які не легалізують свою зайнятість.
Працівники фіскального органу наголосили, що легалізація заробітної плати – винятково важлива соціальна проблема. Використовуючи працю людей без належного оформлення документів, роботодавці порушують трудове законодавство, зокрема Кодекс Законів про працю України. При «тіньовій» зайнятості відбувається виплата заробітної плати «у конвертах», що призводить до втрати можливості користування державними гарантіями та трудового стажу при розрахунку розміру пенсії, відсутності внесків до фондів соціального страхування, що унеможливлює соціальний захист працівників.
«Враховуючи наявні ризики порушень законодавства про працю, важливим напрямком нашої роботи є повернення втрачених ресурсів в економіку держави та соціальний захист громадян. На сьогодні фіскальна служба є основним партнером добропорядних підприємців, які мають на меті отримання прибутку шляхом ведення чесного та прозорого бізнесу» - підсумувала проведені зустрічі заступник начальника Покровсько-Добропільського управління – начальник Покровського відділу податку на додану вартість Ірина Малахова.
 
На Донеччині зібрано перші 5 мільйонів гривень до зведеного бюджету країни
За перший квартал 2018 року внесок Донецької області до бюджетів всіх рівнів збільшився на 1,1 млрд грн, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загалом надходження до зведеного бюджету країни за січень-березень зросли на 28% і склали понад 5,1 млрд гривень.
З початку року спостерігається чітка тенденція до збільшення надходжень держбюджету від платників Донеччини. Цьогоріч до державного бюджету країни спрямовано на 56% більшу суму податків, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, протягом перших трьох місяців 2018 року до Державного бюджету України бізнес Донеччини спрямував 2,7 млрд гривень. Найбільші надходження податків (зборів) забезпечено з податку на прибуток підприємств (1,2 млрд грн), податку на доходи фізичних осіб та військового збору (понад 650 млн грн) та ПДВ з вироблених товарів (майже 630 млн гривень).
Слід зазначити, що значна частка, а саме 47% від усіх надходжень зведеного бюджету залишається у місцевих бюджетах регіону. Так, місцеві скарбниці вже отримали майже 2,4 млрд грн, що на 146 млн грн більше, ніж торік. Основні податки, які формують місцевий бюджет – це податок з доходів фізичних осіб (1,6 млрд грн), єдиний податок (понад 200 млн грн) та плата за землю (204 млн гривень).
У Головному управлінні ДФС у Донецькій області відзначають, що завдяки партнерському діалогу між органами влади та бізнесом рівень тіньової економіки в регіоні поступово зменшується, результатом чого є значний ріст надходжень з податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб. Керівництво фіскальної служби Донеччини висловлює свою вдячність та повагу усім платникам податків, які своєчасно та в повному обсязі забезпечують виконання свого конституційного обов'язку сплачувати податки.
 
На Донеччині зупинено спробу незаконного відшкодування 74 мільйонів гривень ПДВ
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно з працівниками Прокуратури Донецької області зупинено спробу незаконного відшкодування з бюджету 74 млн грн ПДВ.
Так, в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) було встановлено, що посадові особи одного з підприємств Донеччини з жовтня по грудень 2017 року умисно надавали до податкових органів недостовірні відомості податкового та бухгалтерського обліку, порушуючи вимоги низки статей Податкового кодексу України.
У подальшому зазначене підприємство безпідставно заявило до відшкодування з державного бюджету майже 74 млн грн ПДВ.
Тривають слідчі дії.
 
Мешканці Донеччини вже подали майже 10 тисяч декларацій про майновий стан і доходи
За І квартал 2018 року 9999 мешканців Донеччини надали до фіскальних органів області податкові декларації про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованих доходів за минулий рік склала 394,5 млн гривень. За попередніми результатами цьогорічної кампанії декларування доходів громадян бюджети отримають 14,9 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 2,5 млн грн військового збору.  
Загалом за три місяці кампанії найбільша кількість декларацій надійшла від громадян, які реалізовували власну сільськогосподарську продукцію – 3852. Про отримання спадщини подано 1149 декларацій, 147 – від здавання в оренду нерухомого майна, 614 – від продажу нерухомості.
Більше мільйона гривень доходів за минулий рік по Донецькій області вже задекларували 30 громадян. Усього мільйонерами задекларовано суму доходу у 119,3 млн гривень.
Нагадуємо, що декларацію про майновий стан і доходи можна подати трьома способами:
  • особисто або уповноваженою на це особою до Центрів обслуговування платників податків (за місцем реєстрації);
  • поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
  • в режимі он-лайн в Електронному кабінеті за допомогою ключа електронного цифрового підпису (https://cabinet.sfs.gov.uа).
Останній день подання декларації за 2017 рік для громадян та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність – 2 травня 2018 року.
 
Майже 2 мільярди гривень митних платежів спрямовано митниками Донеччини до скарбниці держави
Протягом І кварталу 2018 року Донецькою митницею ДФС до Державного бюджету України перераховано 1 млрд 926 млн грн митних платежів. У порівнянні з відповідним періодом 2017 року надходження збільшилися більше, ніж удвічі, або на 995,7 млн гривень.
Також, завдяки проведенню постійної аналітичної роботи в напрямку контролю за чистотою декларування товарів, у січні-березні поточного року до держбюджету додатково залучено більше 29 млн гривень.
Основним джерелом митних надходжень до головного бюджету країни протягом січня - березня 2018 року є товари сировинної групи, які традиційно імпортуються для власних виробничих потреб підприємствами металургійної, вугільної, машинобудівної галузей Донецького регіону, такі як: кам'яне вугілля, промислове устаткування й транспорт, вогнетривкі матеріали й вироби, інші метали й вироби з них, феросплави, вапняк тощо.
Крім того, відповідно до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами в митниці протягом перших трьох місяців 2018 року вже видано 940 сертифікатів форми EUR.1, що в 2,3 рази більше, ніж за відповідний період 2017 року. Товари, що виробляються у Донецькому регіоні, експортуються у 23 країни Європейського Союзу. Аналіз експортних операцій свідчить про позитивну динаміку зростання обсягів товарів, що експортуються до країн ЄС в рамках угоди. Відносний показник зростання у вартісному та кількісному вимірі становить 6%, що складає 121 млн доларів та 140 тис. тон, відповідно. Найбільш активно зовнішня торгівля ведеться із Італією, Польщею, Іспанією, Францією, Грецією, Естонією та Литвою.
До того ж протягом І кварталу 2018 року, в рамках угоди, Донецькою митницею ДФС був наданий статус уповноваженого (схваленого) експортера наступним підприємствам: ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» та ПрАТ «Зевс Кераміка». 
 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@