К сведению депутатов районного совета!
К сведению депутатов районного совета!
1 августа 2017 года в 1000 часов в малом зале  районного совета состоится 22 сессия районного совета седьмого созыва.
Основные вопросы повестки дня сессии:
1. О внесении изменений в решение районного совета от 23.12.2016 № 7/17-228 «О Программе экономического и социального развития Никольского района на 2017 год» с изменениями.
2. О внесении изменений в решение районного совета от 23.12.2016 № 7/17-231 «О районном бюджете на 2017 год» с изменениями от 23.06.2017 № 7/21-313.
Другие вопросы. 
 
К сведению депутатов районного совета!
 23 июня 2017 года в 1000 часов,  в малом зале  районного совета, состоится заседание  сессии  районного совета седьмого созыва.
 
Основные вопросы повестки дня сессии:
 
1. Об информации руководителя Волновахской местной прокуратуры про результаты деятельности прокуратуры на территории Никольского района Донецкой области.
 
2. Об информации руководителя Никольского ОП Волновахского ОП ГУНП в Донецкой области о состоянии законности, борьбы с преступностью, охраны общественного порядка, безопасности граждан и результаты деятельности отделения полиции на территории Никольского района Донецкой области.

3. Об утверждении схемы санитарной очистки населенных пунктов Никольского района.
 
4. О внесении изменений в решение районного совета от 23.12.2016 № 7 / 17-231 «О районном бюджете на 2017 год» с изменениями.
 
Другие вопросы.
 
                                                                                                            
 
Регуляторний акт КЗ "Нікольський районний центр ФЗН "Спорт для всіх"
НІКОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ “СПОРТ ДЛЯ ВСІХ”
 
 
НАКАЗ
 
             
 
 
        від ________________                                                                               № _________                                           
                                                                   смт Нікольське
 
 
 
Про затвердження плану діяльності
Підготовки проектів регуляторних актів
 
 
З метою підвищення ефективності реалізації регуляторної політики відповідно до ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.36 Закону України „Про фізичну культуру і спорт”, згідно з функціональними повноваженнями центру.
 
Наказую:
 
 
1.            Затвердити План діяльності з підготовки проектів з регуляторних акті Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” згідно переліку (додається).
2.            Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
 
Директор центру                                                                                                     Ю.Г.Муха
 
 
 
                                                                                             Додаток до наказу
                                                                                             Нікольського районного центру
                                                                                             фізичного здоров’я населення
                                                                                             «Спорт для всіх»
                                                                                             від ____________ № _____
 
ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
 
№ п/п
Назва
Мета
Строк підготовки
Відповідальний
1
Затвердження вартості платних послуг
З метою залучення додаткових коштів для розвитку фізичної культури і спорту, створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та містах масового відпочинку населення.
Травень 2017
Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
 
 
Директор центру                                                                                                    Ю.Г. Муха
 
 
 
 
Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу
Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
«Про затвердження вартості платних послуг»
 
Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.
Назва регуляторного органу – Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Назва регуляторного акта – проект наказу Комунального Закладу Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» про затвердження вартості платних послуг.
Головний розробник аналізу регуляторного впливу КЗ Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», 87000, смт.Нікольське, вул. Свободи, 130.
Відповідальна особа – Муха Юлія Геннадіївна – директор Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Контактний телефон – 06246-2-10-94
 
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхам державного регулювання.
Регуляторним актом, вплив якого аналізується, затверджується перелік платних послуг, які надаються Комунальним Закладом Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» відповідно до Закону України ст. 36 «Про фізичну культуру і спорту». Ціни на послуги визначаються відповідно Податковий кодекс України, Закон про ціни і ціноутворення від 03.12.1990 року № 507-XII, Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) затверджені наказом від 09.07.2007 року № 373.
 
2. Цілі державного регулювання.
Регуляторний акт регламентує дії, встановлює повноваження та обов’язки, а також визначає шляхи та механізми для забезпечення відшкодування КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату. Переліком платних послуг, що можуть надаватись районним центром «Спорт для всіх» встановлюються повноваження установи на надання послуги, розрахунок яких повинен здійснювались згідно калькуляцій, що затверджуються регуляторним актом поряд із Переліком.
 
3. Альтернативні способи досягнення цілей.
Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
Дана альтернатива є неприйнятою, оскільки залишення розміру вартості платних послуг на теперішньому рівні враховуючи збільшення собівартості послуг, може привести у майбутньому до недостатньої кількості коштів на потреби по обслуговуванню центру «Спорт для всіх». Поряд із цим, відсутність плати за ці послуги потягне за собою виникнення загрози у ненаданні цих послуг взагалі через відсутність коштів на їх фінансування.
Інша альтернатива – затвердити вартість платних послуг КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» в сторону збільшення відповідно до калькуляції для розрахунку плати за них.
 
4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблем.
Механізмом розв’язання проблеми є встановлення, шляхом аналізу, економічно обґрунтованих ціни на послуги.
В результаті прийняття запропонованого регуляторного акту буде удосконалено роботу центру «Спорт для всіх» щодо надання платних послуг та часткове покриття утримання центру.
Перелік платних послуг, які можуть надаватись КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» є обов’язковим для всіх суб’єктів, що приймають участь у проведенні на надання цих послуг та звітуються за отримання  та використання коштів, що надійшли як плата за надання цих послуг.
Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради та районної газеті «Заря Приазов’я».
 
5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.
Проект розроблений відповідно до Закону України ст.. 36 «Про фізичну культуру і спорту».
В зв’язку з тим, що Перелік платних послуг, які можуть надаватись центром району буде відповідати вимогам чинного законодавства, впровадження даного регуляторного акта забезпечить відшкодування КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» коштів, затрачених на надання послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.
Впровадження проекту рішення не потребує додаткових коштів з бюджету.
 
6. Визначення очікуваних результатів – метод аналізу вигод та витрат.
Методи одержання результатів відстеження: звітність КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» щодо надходження коштів від платних послуг, використання існуючої законодавчої та правової бази у сфері надання платних послуг, здійснення порівняльного аналізу.
З прийняттям регуляторного акта буде врегульовано інтереси громадян, суб’єктів господарювання та інтереси держави при затвердженні вартості платних послуг Комунального Закладу Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», які можуть надаватись цим закладом та покращення якості надання якості надання цих послуг.
Аналіз вигод і витрат.
Вигоди:
Витрати:
1. Регламентація дії, встановлення повноважень та обов’язків, затвердження переліку платних послуг Комунального закладу Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», які можуть надаватись закладом, визначення шляхів та механізмів для забезпечення відшкодування коштів, затрачених на надання  послуг, що відповідно до вимог чинного законодавства можуть надаватись за плату.
Відсутні
2.   Чітке встановлення загальних прав та обов’язків для суб’єктів відносин при плануванні надання платних послуг, надходження коштів до центру КЗ Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за надання платних послуг.
Відсутні
3.  Покращення якісного та кількісного показника при наданні послуг, відповідно до Переліку платних послуг, що можуть надаватись Комунальним Закладом Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».
Встановлена плата за послуги.
На дію регуляторного акта можуть впливати зовнішні чинники, пов’язані із змінами в законодавстві.
 
7. Строк дії регуляторного акта.
Термін дії регуляторного акта – не обмежений конкретним терміном – до моменту потреби. Зміни та доповнення можуть бути внесені після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та уразі потреби – за підсумками аналізу відстеження його результативності.
На скорочення строку чинності регуляторного акта можуть вплинути:
-         зростання тарифів на енергоносії, водопостачання та природний газ.
 
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Результативність регуляторного акту здійснюється за допомогою проведення відстеження статистичних даних.
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акту. Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років, набрання чинності цим актом.
Періодичні відстеження результативності регуляторного акту здійснюється одним раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.
Заходи, які будуть здійснюватися при проведенні відстеження результативності:
-         Відстеження динаміки, зростання надходжень платежу від надання платних послуг,
-         Відстеження динаміки кількості осіб, яким надаються платні послуги.
Заходи по відстеженню результатів регуляторного акту нададуть змогу зробити висновок про досягнення встановленої цілі.
Зауваження та пропозиції приймаються впродовж місяця від дня опублікування на сайті Нікольської районної ради та районної газеті «Заря Приазов’я» за адресою: смт. Нікольське, вул. Свободи, 87, тел./факс 2-10-94.

НІКОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ “СПОРТ ДЛЯ ВСІХ”
 
 
НАКАЗ
 
                                                                                проект            
 
 
        від ________________                                                                               № _________                                          
                                                                   смт Нікольське
 
                                                                                                        
 
Про затвердження вартості
платних послуг
 
 
З метою залучення додаткових коштів для розвитку фізичної культури і спорту,  створення сприятливих умов для реалізації прав громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах за місцем проживання та містах масового відпочинку населення, керуючись ст.36 Закона України „Про фізичну культуру і спорт”, згідно з функціональними повноваженнями центру.
 
Наказую:
 
 
1.            Затвердити проект вартість платних послуг Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” згідно переліку (додається).
2.            Встановити пільгові умови для занять дітей соціально-незахищених категорій (дітей-сиріт, дітей які позбавлені батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей які постраждали в наслідок катастрофи на ЧАЕС, дітей загиблих військовослужбовців, дітей працівників органів внутрішніх справ, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей) заняття на тенісному корті, тренажерному залі та футбольному полі – безкоштовно.
3.            Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
Директор центру                                                                                                     Ю.Г.Муха
 
 
 
 
 ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення регуляторного акту Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» «Про затвердження вартості платних послуг».
 
Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою одержання зауважень і пропозицій, оприлюднений проект наказу Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» «Про затвердження вартості платних послуг» та аналіз регуляторного впливу, розроблений директором центру «Спорт для всіх», здійснення регуляторної політики.
Метою прийняття цього регуляторного акту є встановлення платних послуг на території Нікольського районного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються в письмовій формі, в місячний термін з дня оприлюднення за адресою: _смт.Нікольське, вул. Свободи, 87 кабінет 40. або за тел.2-10-94
 
 
 
 
Директор центру                                                                                      Ю.Г.Муха
 
Затверджую
ДОЦ ФЗН «Спорт для всіх»
Директор 
__________Ю.Г. Муха 
"____"_________2017  р.
ПРЕЙСКУРАНТ
НА ПЛАТНІ  ПОСЛУГИ
Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
строк введення с "_____"  __________________  2017 р.
№ п/п Найменування послуги Одиниця вимірювання Тариф, грн.
1 2 3 4
1 Відвідування тенісного корту Одна година, один відвідувач  16,96
2 Відвідування  лазні " "Сауна" Одна година 88,97
3 Відвідування  тренажерного залу Одна година, один відвідувач  14,54
4 Тренування на футбольному полі Одна година 416,17
5 Настільний теніс  Одна година 14,37
6 Тренування на міні футбольному полі зі штучним покриттям Одна година 233,68
Консультант по розрахунку тарифів:
Директор ПП "ЦЕК" З.І. Шинкевич
0
Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
Головний бухгалтер І.І.Карасевич
0
 
 
Проект рішення Нікольської селищної ради Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних
Шановні нікольці!
 
Основне питання наших сьогоднішніх громадських слухань – визначення думки громадськості щодо добровільного об’єднання територіальних громад.
У такому складному питанні, безумовно, треба спитати громаду, адже будь-яке об’єднання повинне відбуватися на добровільних засадах.
Взагалі децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від держави до органів місцевого самоврядування, щоб якомога більше повноважень мали ті органи, які ближче до людей і де їх можна реалізовувати найуспішніше. Через процес децентралізації пройшло багато країн, і він давно довів свою ефективність. Сьогодні брак інформації у звичайних людей дуже спотворив уявлення про даний процес.
Питання об’єднання стало випробуванням для багатьох громад.  Ті, хто пішов на цей крок, охоче діляться позитивним  досвідом.
В нашому районі  реформування стало шляхом сумнівів та протиріч.
За яким принципом об’єднуються території в громади?
-  По-перше, за принципом добровільності;
- по-друге, їх об’єднання повинно відповідати умовам Концепції реформування місцевого самоврядування: населені пункти повинні мати спільну межу;
 - по-третє, об’єднана громада повинна бути спроможною себе утримувати. Тому в основі децентралізації лежить економіка та її процеси,
Перспективний план формування територій громад розробляється відповідною обласною державною адміністрацією згідно з методикою формування спроможних територіальних громад.
 Відповідно до Перспективного плану формування територій громад Донецької області до складу Нікольської об’єднаної територіальної громади мають війти 11 територіальних громад.
Вважаю, що це питання вирішувалось як без урахування об’єктивних критеріїв, так і без урахування думки громадськості. Пропозиції  селищного та сільських голів Нікольського району щодо внесення змін до Перспективного плану та формування на території району як мінімум двух спроможних територіальних громад залишаються непочутими.
 Адже укрупнення територій громад не може бути довільним, воно має свої логічні межі.  Відстань від центру громади до її найдальшого населеного пункту має бути такою, щоб у екстрених випадках її не довше ніж за 30 хвилин могли подолати пожежна команда, швидка допомога, поліцейський патруль, так як допомога, надана через більший проміжок часу, різко втрачає ефективність. Тобто, входження населених пунктів, наприклад Заря (46км), Приовражне (53 км), Кирилівка, Кирове (45 км) та інших до складу майбутньої об’єднаної територіальної громади не відповідає основним умовам добровільного об’єднання територіальних громад, визначених Законом.
Процес децентралізації невідворотний. Як об’єднуватися громадам –вирішувати нам.
Відповідно до Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням пропозицій депутатів Нікольської селищної ради,  27 березня 2017 року мною було ініційовано добровільне об’єднання територіальних громад сіл Криничне, Первомайське, Перемога, Шевченко та Тополине Тополинської сільської ради, села Новоянисоль, селища Лісне та селища міського типу Нікольське Нікольської селищної ради в територіальну громаду з центром у селищі Нікольське.
Під час громадського обговорення до початку громадських слухань на адресу Нікольської селищної ради від 8 суб’єктів подання надійшли пропозиції, які були зареєстровані, розглянуті та узагальнені організатором громадського обговорення. З них пропозицій від фізичних осіб - 7, від юридичних осіб – 1. Автори всіх пропозицій пропонують залучити до процесу добровільного об’єднання територіальних громад Бойовську, Малоянисольську, Республіканську та Тополинську сільські ради.  (Реєстр пропозицій додається).
В зв’язку з чим, ставлю на обговорення питання об’єднання територіальних громад Бойовської, Малоянисольської, Республіканської, Тополинської сільських рад та Нікольської селищної ради в територіальну громаду з центром в селищі Нікольське.
 
Результати голосування
 
за  - 152
против – 3
утрималось - 4
 
(Подальші дії)
 
- після завершення громадського обговорення пропозиція подається до селищної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад
 
- на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду, тобто питання надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад може бути внесено до порядку денного сесії селищної ради не раніше 11 травня 2017 року)  


                                     ПРОЕКТ
 
alt
Нікольська  селищна рада
Р І Ш Е Н Н Я
 
від    .    .2017  №VІІ/
смт Нікольське
 
Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад
 
 
Відповідно до частини 1 статті 6 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», розглянувши ініціативу Нікольського селищного голови щодо об’єднання територіальних громад та враховуючи результати громадського обговорення, Нікольська селищна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад сіл Бойове, Суженка, Малинівка, Панівка та  Новогригорівка Бойовської сільської ради,
сіл Малоянисоль, Труженка та Катеринівка Малоянисольської сільської ради,
сіл Республіка, Сергіївка, Ксенівка та Новороманівка Республіканської сільської ради,
сіл Тополине, Криничне, Шевченко, Первомайське та Перемога Тополинської сільської ради,
села Новоянисоль, селища Лісне та селища міського типу Нікольське Нікольської селищної ради в територіальну громаду з центром у селищі Нікольське
2. Селищному голові Мендрину О.Ю. звернутися до Бойовської, Малоянисольської, Республіканської та Тополинської сільських рад з пропозицією про добровільне об’єднання територіальних громад.
 
 
 
Селищний голова                                                                 О.Ю.Мендрин 


Страница 4 из 24
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@