Спільне засідання колегій Володарської районної ради та Володарської райдержадміністрації
 21 березня 2016 року, о 14-00, відбудеться спільне засідання колегій Володарської районної ради та  Володарської райдержадміністрації, на якому буде розглянуто питання щодо підведення підсумків районного конкурсу «Кришталевий колос» за підсумками роботи за 2015 рік.
 
Повідомлення про відміну торгів
alt 
 
Річний план закупівель на 2016 рік
alt 
 
Відомості про стан проходження перевірки Бутрименко Г.Г.:
ПІБ особи, щодо якої здійснюється перевірка
Посада
Початок/ завершення перевірки
Документи
Висновок
Бутрименко
Ганна Григорівна
Радник голови районної ради з юридичного забезпечення
11.12.2015
заява, декларація за 2014 рік 
 altaltaltaltaltaltaltaltaltaltalt
 
Про затвердження Порядку та Умов проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових ві
УКРАЇНА
К А Л Ь Ч И Ц Ь К А    С І Л Ь С Ь К А    Р А Д А
Р І Ш Е Н Н Я
сільської     ради
ПРОЕКТ
від 02.12.2015 № VI/79-528
с. Кальчик
 
Про затвердження Порядку та Умов
проведення конкурсу на
надання послуг з вивезення
побутових відходів на території с. Кальчик,
Володарського району, Донецької області
 
            Відповідно до ст..28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст..35-1 Закону України «Про відходи» на підставі Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173 та Правил надання послуг з вивезення побутових відходів затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070, з метою визначення підприємства (організації), виконавця надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території с. Кальчик, Володарського району, Донецької області (далі виконавець з вивезення ТПВ), керуючись ст.. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Порядок проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території с. Кальчик, Володарського району, Донецької області (додаток 1).
2. Затвердити критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам (додаток 2).
3. Затвердити Положення про комісію з підготовки та проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів ( додаток 3).
4.Затвердити форму заяви на участь у конкурсі на надання послуг з вивезення побутових відходів (додаток 4).
5. Затвердити заяву про відмову від участі у конкурсі на надання послуг з вивезення побутових відходів (додаток 5).
6. Затвердити форму Договору на надання послуг з вивезення побутових відходів (додаток 6).
8. Дане рішення оприлюднити в місцевих засобах масової інформації та на веб-сайті районної ради.
9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської ради А.В.Сагірову.
Сільський голова                                                                 Н.А.Рибкіна       
     
       Додаток 1
до рішення сільської ради
____________2015р. 
                                                                                                                           № _____--_____________
 
 
ПОРЯДОК

              проведення конкурсу на надання послуг

                  з вивезення побутових відходів1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки та проведення  конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових  відходів на певній території населеного пункту ( далі- конкурс). 
2. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про житлово-комунальні  послуги", "Про відходи", Порядку проведення   конкурсу   з   надання   житлово-комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня  2005 р. N 631 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 30, ст. 1812), Правилах надання послуг з вивезення побутових  відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3138). 
3. Учасниками конкурсу можуть бути суб'єкти господарювання:
-  установчими документами    яких    передбачено    провадження  діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;
- які можуть забезпечити виконання обов'язків, визначених у  частині другій статті 21 Закону України "Про житлово-комунальні  послуги"
Кількість учасників конкурсу не обмежується. 
4. Підготовка   та   проведення    конкурсу    забезпечується виконавчим органом сільської ради а (далі - організатор конкурсу) у порядку, встановленому законом.
5. Для проведення конкурсу   організатор   конкурсу   готує конкурсну документацію, яка повинна містити таку інформацію:
     1)найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;
     2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого   самоврядування );
     3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;
     4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
                 - наявність матеріально-технічної бази;
                 - вартість надання послуг;
                 - досвід роботи   з   надання   послуг з вивезення побутових  відходів;
                 - наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;
     5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості   надання   послуг згідно з критерієм, що визначається  відповідно до Правил надання послуг з   вивезення   побутових  відходів;
    6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються  учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників  встановленим кваліфікаційним вимогам;

     7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з  вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території  населеного   пункту та перелік розміщених  у зазначених межах  об'єктів утворення побутових відходів, середня   відстань   до об'єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.
Межі певної   території   населеного пункту, де планується надавати послуги з вивезення   побутових   відходів,   визначає  організатор конкурсу: для міста - не менше його загальної території;
     8) характеристика об'єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:
               - багатоквартирні житлові будинки:
               - загальна кількість будинків, у тому числі будинки з п'ятьма і більше поверхами, кількість мешканців таких будинків;
                - відомості про балансоутримувачів будинків;
               - наявність, кількість,  належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;
               - одноквартирні житлові будинки:
               - загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;
                - характеристика під'їзних шляхів;
               - підприємства, установи та організації:
     - загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій;
     9) вимоги до конкурсних пропозицій;
     10) критерії оцінки конкурсних пропозицій;
     11) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту  конкурсної документації та внесення змін до неї;
     12) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

     13) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними  пропозиціями.
      6. Організатор конкурсу утворює  комісію, до складу якої  входять на паритетних засадах представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів  розміщених у межах певної території населеного пункту житлових  приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.
     Головою конкурсної    комісії   призначається    представник організатора конкурсу.

     До складу конкурсної комісії не можуть входити представники
 учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).
     7. Передбачені   конкурсною документацією умови проведення конкурсу є обов'язковими для конкурсної комісії та його учасників.
     8. Організатор конкурсу публікує в офіційних   друкованих  засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів  до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке  повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1-4, 7-9, 13 пункту 5 цього Порядку, а також про способи і місце отримання  конкурсної документації.

    
9. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.
     10. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів після  надходження від учасника заявки про участь у конкурсі надає йому  конкурсну документацію особисто або надсилає поштою.
     11. Учасник   конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення  строку   подання   конкурсних  пропозицій   письмово   звернутися за роз'ясненням щодо змісту  конкурсної документації до організатора конкурсу.
     Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз'яснення до закінчення строку подання  конкурсних пропозицій надає письмове роз'яснення.
     12. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснення   щодо   змісту конкурсної документації організатор  конкурсу проводить збори його   учасників   з метою   надання відповідних роз'яснень. Про місце,  час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів.
     Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.
     13. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до   закінчення   строку   подання   конкурсних  пропозицій   внести зміни до конкурсної документації, про що  протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомляє усіх

учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

     14. У   разі   несвоєчасного   внесення змін до конкурсної  документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менш як на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

    
15. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому  законодавством порядку копії таких документів: 
     - балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період;

    -  довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного   фонду    України    про    відсутність    (наявність) заборгованості за податковими зобов'язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;
     - документа, що містить інформацію про технічний потенціал  суб'єкта    господарювання    (кількість   спеціально   обладнаних  транспортних засобів, які перебувають   на   балансі   суб'єкта  господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного  парку тощо);
    -  документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;
     - технічних паспортів на спеціально   обладнані   транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;
     - довідки-характеристики спеціально   обладнаних  транспортних  засобів:     тип,    вантажопідйомність,    наявність    пристроїв автоматизованого   геоінформаційного   контролю    та    супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально   обладнані   транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;
     - довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та  технічного обслуговування; 
     - довідки про проходження водіями медичного огляду;
      - документа, що містить відомості про досвід роботи з надання  послуг з вивезення побутових відходів;
     - документа, що містить інформацію про кількість відходів,  залучених   учасником   до   повторного   використання; кількість  відходів, які використовуються як вторинна  сировина; кількість  відходів, які відправляються на захоронення, тощо;
   -  інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу  і містять відомості про його здатність надавати послуги   з  вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання,  інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного

рівня якості.
     16. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
     17. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються  учасникам конкурсу. 
     18. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку   подання   конкурсних   пропозицій   рішення   щодо   його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

     19. Учасник конкурсу має право  відкликати власну конкурсну
 пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання  пропозицій. 
     20. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку.

     Конкурсна комісія    підтверджує    надходження    конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації
 пропозиції.
     21. Розкриття   конвертів    з    конкурсними    пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з'явилися на конкурс.

     Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.
     22. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення  документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
     23. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.
     24. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:
     учасник конкурсу не відповідає   кваліфікаційним   вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

     конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

     встановлення факту   подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

     учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.
     25. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі: 
     неподання конкурсних пропозицій;
     відхилення всіх конкурсних пропозицій з підстав, передбачених  пунктом 24 цього Порядку.
     26. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу   таким,   що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів

підготовку нового конкурсу.
     27. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з підстав, передбачених пунктом 24 цього Порядку, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.
     Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам наведено у додатку 2.
     28. Переможцем   конкурсу   визначається   його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити   надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

     Перевага надається тому учасникові   конкурсу,   що   подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію 
про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.
     29. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної

комісії.

     Рішення конкурсної   комісії оформляється протоколом, який підписується усіма
членами комісії, що брали участь у голосуванні. 
     30. Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені

умовами конкурсу, та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.
     У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем   послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після

чого організовується і проводиться новий конкурс.
     31. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів  після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території  населеного пункту відповідно до типового договору,наведеного у  додатку 6.
     32. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на   певній   території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній   таким договором.

     33. Спори, що виникають у зв'язку з проведенням конкурсу, розглядаються в
установленому законодавством порядку.


 

 
 
Секретар сільської ради                                                                                          А.В.Сагірова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Додаток 2
до рішення сільської ради
____________2015р. 
                                                                                                                           № _____--_____________

 

 
Критерії відповідності конкурсних пропозицій кваліфікаційним вимогам
  1.Загальні положення. 1.1.Умови конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів розроблені відповідно до ст.. 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст.. 35-1 Закону України «Про відходи», на підставі п.5 Порядку проведення конкурсу надання послуг з вивезення побутових відходів затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011р. № 1173. 1.2. Метою конкурсу визначення підприємства (організації) виконавця надання послуг з вивезення побутових відходів на території с. Кальчик, Володарського району, Донецької області. 2.Вимоги до претендентів підприємств (організацій). 2.1.У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені ст.35-1 Закону України «Про відходи». 2.2.Не допускаються до участі в конкурсі підприємства (організації)  - не відповідає   кваліфікаційним   вимогам, передбаченим конкурсною документацією;
  
 - конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;
    - встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;
    - учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.
3.Претендент – підприємство (організація) повинен відповідати критеріям відповідності.
 
      Кваліфікаційні вимоги        |    Критерії відповідності 
 
|1. |Наявність в учасника         |перевага надається           |
|    |достатньої кількості         |учасникові, який має         |
|    |спеціально обладнаних        |спеціально обладнані         |
|    |транспортних засобів для     |транспортні засоби різних    |
|    |збирання та перевезення      |типів для збирання та        |
|    |побутових відходів (твердих, |перевезення усіх видів       |
|    |великогабаритних, ремонтних, |побутових відходів - твердих,|
|    |рідких побутових відходів,   |великогабаритних, ремонтних, |
|    |небезпечних відходів у       |рідких побутових відходів,   |
|    |складі побутових відходів), |небезпечних відходів у       |
|    |що утворюються у житловій    |складі побутових відходів    |
|    |забудові та на підприємствах,|                             |
|    |в установах та організаціях, |для підтвердження факту      |
|    |розміщених у межах певної    |наявності достатньої         |
|    |території                    |кількості спеціально         |
|    |                             |обладнаних транспортних      |
|    |                             |засобів учасник подає        |
|    |                             |відповідні розрахунки з      |
|    |                             |урахуванням інформації про   |
|    |                             |обсяги надання послуг з      |
|    |                             |вивезення побутових відходів,|
|    |                             |наведеної у конкурсній       |
|    |                             |документації. Під час        |
|    |                             |проведення розрахунків       |
|    |                             |спеціально обладнані         |
|    |                             |транспортні засоби, рівень   |
|    |                             |зношеності яких перевищує    |
|    |                             |75 відсотків, не враховуються|
|    |                             |                             |
|    |                             |перевага надається           |
|    |                             |учасникові, який має         |
|    |                             |спеціально обладнані         |
|    |                             |транспортні засоби, строк    |
|    |                             |експлуатації та рівень       |
|    |                             |зношеності яких менший       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2. |Можливість здійснювати       |наявність власного або       |
|    |щоденний контроль за         |орендованого контрольно-     |
|    |технічним станом транспортних|технічного пункту            |
|    |засобів власними силами,     |                             |
|    |виконання регламентних робіт |                             |
|    |з технічного обслуговування |                             |
|    |та ремонту спеціально        |                             |
|    |обладнаних транспортних      |                             |
|    |засобів                      |                             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3. |Підтримання належного        |наявність власного або       |
|    |санітарного стану спеціально |орендованого обладнання для |
|    |обладнаних транспортних      |миття контейнерів та         |
|    |засобів для збирання та      |спеціально обладнаних        |
|    |перевезення побутових        |транспортних засобів         |
|    |відходів                     |                             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4. |Можливість проводити в       |використання власного        |
|    |установленому законодавством |медичного пункту або         |
|    |порядку щоденний медичний    |отримання таких послуг на    |
|    |огляд водіїв у належним чином|договірній основі            |
|    |обладнаному медичному пункті |                             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5. |Можливість забезпечити       |зберігання спеціально        |
|    |зберігання та охорону        |обладнаних транспортних      |
|    |спеціально обладнаних        |засобів забезпечують штатні |
|    |транспортних засобів для     |працівники або інше          |
|    |перевезення побутових        |підприємство за договором на |
|    |відходів на підставі та у    |власній або орендованій      |
|    |порядку,                     |території виконавця послуг   |
|    |встановленому законодавством |                             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6. |Наявність системи контролю   |перевага надається           |
|    |руху спеціально обладнаних   |учасникові, що використовує |
|    |транспортних засобів під час |супутникову систему навігації|
|    |збирання та перевезення      |                             |
|    |побутових відходів           |                             |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|7. |Вартість надання послуг з    |вартість надання послуг з    |
|    |вивезення побутових відходів |вивезення твердих,           |
|    |                             |великогабаритних, ремонтних, |
|    |                             |рідких побутових відходів,   |
|    |                             |небезпечних відходів у       |
|    |                             |складі побутових відходів    |
|    |                             |порівнюється окремо          |
|    |                             |                             |
|    |                             |перевага надається          |
|    |                             |учасникові, що пропонує      |
|    |                             |найменшу вартість надання    |
|    |                             |послуг                       |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8. |Досвід роботи з надання      |перевага надається           |
|    |послуг з вивезення побутових |учасникові, що має досвід    |
|    |відходів відповідно до вимог |роботи з надання послуг з    |
|    |стандартів, нормативів, норм |вивезення побутових відходів |
|    |та правил                    |відповідно до вимог          |
|    |                             |стандартів, нормативів, норм |
|    |                             |та правил понад три роки     |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9. |Наявність у працівників      |перевага надається           |
|    |відповідної кваліфікації (з |учасникові, який не має      |
|    |урахуванням пропозицій щодо |порушень правил безпеки      |
|    |залучення співвиконавців)    |дорожнього руху водіями      |
|    |                             |спеціально обладнаних        |
|    |                             |транспортних засобів під час |
|    |                             |надання послуг з вивезення   |
|    |                             |побутових відходів           |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Способи поводження з         |перевага надається           |
|    |побутовими відходами, яким   |учасникові, що здійснює      |
|    |надається перевага, у порядку|поводження з побутовими      |
|    |спадання: повторне           |відходами способом, який     |
|    |використання; використання як|зазначено у графі            |
|    |вторинної сировини; отримання|"Кваліфікаційні вимоги" цього|
|    |електричної чи теплової      |пункту у порядку зростання, і|
|    |енергії; захоронення         |з більшою кількістю побутових|
|    |побутових відходів           |відходів                     |
----------------------------------------------------------------

 

    Секретар сільської ради                                                                                          А.В.Сагірова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Додаток 3
до рішення сільської ради
____________2015р. 
                                                                                                                           № _____--_____________

 

Положення
про комісію з проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів в с. Кальчик, Володарського району, Донецької області.
 
 
          1. Загальні положення
1.1. Це положення розроблене відповідно до вимог Законів України п.10, п.12 ст.30 “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 28 України «Про житлово-комунальні послуги», ст..35-1 Закону України «Про відходи» на підставі Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173 та Правил надання послуг з вивезення побутових відходів затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070, з метою визначення підприємства (організації), виконавця надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території с. Кальчик, Володарського району, Донецької області (далі виконавець з вивезення ТПВ).
1.2. Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів в с. Кальчик, Володарського району, Донецької області (далі – Конкурсна комісія), а також права, обов’язки та відповідальність його членів.
1.3. Замовником на проведення конкурсу є виконавчий комітет Кальчицької сільської ради. Організація проведення конкурсу та визначення умов покладається на виконавчий комітет сільської ради.
1.4. Конкурсна комісія створюється за рішенням сесії сільської ради, є постійно діючим органом з проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів в с. Кальчик, Володарського району, Донецької області на засадах колегіальності у прийнятті рішень, об’єктивності та їх неупередженості.
            Утворення та основні засади діяльності конкурсної комісії з визначення виконавця надання послуг з вивезення побутових відходів на території с. Кальчик, Володарського району, Донецької області
          1.5 Персональний склад конкурсної комісії затверджується організатором, який призначає голову, його заступника та секретаря.
          Секретар конкурсної комісії призначається організатором з числа представників робочого органу і включається до складу конкурсної комісії без права голосу.
          1.6. До складу конкурсної комісії можуть входити на паритетних засадах представники організатора конкурсу, підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об'єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів  розміщених у межах певної території населеного пункту житлових  приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.
     Головою конкурсної    комісії    призначається    представник організатора конкурсу.
     До складу конкурсної комісії не можуть входити представники
 учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).
          1.7. Чисельність складу конкурсної комісії визначається організатором за поданням наведених у пункті 1.6. цього Положення органів та організацій.
     Із складу конкурсної комісії 50 відсотків – представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта – представники громадських організацій.
          1.8. Організатор та робочий орган можуть для здійснення своїх повноважень залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою.
          1.9. Члени конкурсної комісії:
     - беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;
     - мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки пропозицій претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;
     - зобов’язані дотримуватися норм законодавства, цього Положення, об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції претендентів.
          1.10.Персональний склад конкурсної комісії, положення про конкурсну комісію, умови організації та проведення конкурсу, форму заяви та договору затверджується рішенням сільської ради.
          1.11.Визначені організатором Порядку проведення конкурсу є обов’язковими для конкурсної комісії та його учасників.
1.12. Зміни до складу конкурсної комісії вносяться окремим рішенням сільської ради.
2. Організація діяльності
2.1. Конкурсна комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, Порядку проведення конкурсу, рішеннями конкурсної комісії, рішеннями сільської ради.
2.2. Голова конкурсної комісії організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на конкурсноу комісію функцій.
2.3. У разі відсутності голови конкурсної комісії, його обов’язки виконує заступник голови конкурсної комісії.
2.4. Формою роботи конкурсної комісії є засідання, які проводяться у разі необхідності.
2.5. Розгляду та прийняттю щодо них відповідних рішень на засіданнях конкурсної комісії підлягають такі питання:
- планування роботи конкурсної комісії; розподіл обов’язків членів конкурсної комісії;
- проведення конкурсу тощо.
3. Головні функції конкурсної комісії
3.1. Конкурсну комісію створено з метою проведення конкурсу для надання можливості розвитку конкуренції, обмеження монополізму на ринку надання послуг  та вибору на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб, які спроможні забезпечувати належну якість надання послуг з вивезення побутових відходів.
3.2. Конкурсна комісія відповідає за організацію проведення конкурсу на всіх його етапах відповідно до затвердженого Порядку проведення конкурсу.
4. Права та обов’язки конкурсної комісії. Повноваження голови, секретаря та членів комітету
4.1. Конкурсна комісія має право:
- надавати право претендентам обґрунтування запропонованих ними та внесення нових конкурсних пропозицій;
- залучати членів конкурсної комісії для участі в усіх засіданнях конкурсного комітету та прийнятті його рішень, ознайомлювати з усіма матеріалами щодо оцінки та конкурсними пропозиціями учасників конкурсу, вносити питання на розгляд конкурсної комісії, а також члени комісії мають право на внесення своєї окремої думки до протоколів засідань конкурсної комісії;
           - приймати рішення про результати конкурсу на закритому засіданні відкритим голосуванням у присутності не менше, ніж половини його складу простою більшістю голосів. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії (або за його відсутності голос заступника голови конкурсної комісії);
- приймати рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу з оформленням протоколу, який підписується головою та секретарем і надсилається у триденний строк замовнику, переможцю конкурсу та іншим учасникам конкурсу (на запит);
- оголошувати переможця конкурсу на відкритому засіданні конкурсної комісії із запрошенням на нього усіх претендентів;
- якщо у конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визначений цей претендент;
4.2. Конкурсна комісія зобов’язана:
 - об’єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції учасників конкурсу, забезпечити збереження конфіденційності інформації, що стосується предмета діяльності конкурсної комісії;
 - організовувати проведення конкурсів відповідно до чинного законодавства України, затвердженого Порядку проведення конкурсу та в установлені терміни;
-   забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у конкурсі, об’єктивний та чесний вибір переможця;
-    забезпечити конфіденційність інформації;
-   своєчасно оформляти відповідні матеріали та забезпечувати її подання до виконавчого комітету сільської ради та на затвердження сільського голови згідно з розподілом функціональних повноважень.
   4.3. Голова конкурсної комісії:
          - планує проведення засідань конкурсної комісії та веде ці засідання;
-   вирішує питання стосовно діяльності конкурсної комісії;
          - приймає рішення щодо залучення до роботи конкурсної комісії у ролі консультантів чи експертів - спеціалістів з питань вивезення побутових відходів ;
-   пропонує порядок денний засідань конкурсної комісії;  
- голова конкурсної комісії (заступник, який виконує обов’язки голови) засвідчує своїм підписом документи щодо проведення конкурсу (оголошення про проведення конкурсу, протоколи засідань конкурсної комісії та, у разі необхідності, інші документи);
- якщо секретар конкурсної комісії відсутній на засіданні конкурсної комісії, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену конкурсної комісії.
4.4. Секретар конкурсноїкомісії:
- проводить збір документів для участі в конкурсі претендентів;
- надає роз’яснення претендентам (при їх зверненні) щодо оформлення документів для участі в конкурсі;
- здійснює підготовку матеріалів і подає їх на розгляд конкурсної комісії;
- забезпечує оперативне інформування членів конкурсної комісії стосовно організаційних питань його діяльності;
- оформляє протоколи засідання конкурсної комісії, який підписує голова та секретар конкурсної комісії;
- виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує зберігання документів відповідно до чинного законодавства України.
5. Відповідальність членів конкурсної комісії:
5.1.Голова конкурсної комісії та всі його члени несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.
 
 
Секретар сільської ради                                                                                     А.В.Сагірова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 4
до рішення сільської ради
_____________     2015р.
                                                                                                          № _____-______________
ЗАЯВА
на участь у конкурсі на надання послуг з вивезення побутових відходів
І. Загальні дані
Повне найменування підприємства (організації)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Скорочене найменування підприємства (організації)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ідентифікаційний код підприємства (організації)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства (організації)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Телефон                                                                                            Факс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Мобільний телефон                                                             Контактна особа       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. Місцезнаходження підприємства (організації)
Область                                                                                                                    Поштовий індекс
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Район
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Місто (село)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вулиця
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Будинок                                                         Квартира (офіс)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІІ. Банківські реквізити
Розрахунковий рахунок
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
у
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МФО
 
 
 
 
 
 
 
 
Розрахунковий рахунок
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До заяви додаю документи відповідно до Переліку документів, що подаються для участі в конкурсі з визначення робочого органу, затвердженого в установленому порядку.
 
Заява подана                                                                         „_____”__________20     р.
 
            ______________                                                                             ___________________        
                (підпис заявника)                                                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові)
 
М.П.
 
Секретар сільської ради                                                                                     А.В.Сагірова

Додаток 5
до рішення сільської ради
_____________     2015р.
                                                                                                          № _____- __________    
 
 
ЗАЯВА
про відмову від участі в конкурсі
на надання послуг з вивезення побутових відходів
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                                     А.В.Сагірова
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 6
до рішення сільської ради
_____________     2015р.
                                                                                                          № _____- _________       
 
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
             на надання послуг з вивезення побутових
          відходів на території
с. Кальчик, Володарського району, Донецької області

с. Кальчик                                                                                              _____ ___________ ___ р.               Кальчицька сільська рада в особі сільського голови ________________________, що діє на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Статуту, далі - Замовник , з однієї сторони і ___________________________  
_____________________________________________________________________________

                          
  (найменування суб'єкта господарювання,

_____________________________________________________________________________
                якого визначено виконавцем послуг)

в особі ______________________________________________________________________,

             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________________,

                         (назва документа, дата і номер)

затвердженого _______________________________________________________________

                             (найменування органу)

далі - Виконавець, з другої сторони, відповідно до
протоколу  засідання конкурсної комісії від ___________ N ___________ 
та  рішення (розпорядження) від _______________ N ____________________
_____________________________________________________________________________
 (найменування виконавчого органу сільської ради)
_____________________________________________________________________________
уклали цей договір про нижченаведене.

 
Предмет договору     1. Виконавець зобов'язується згідно з графіком   надавати  послуги з вивезення побутових відходів на території  с. Кальчик, Володарського району, Донецької області,  а Замовник зобов'язується виконати обов'язки, 
передбачені цим  договором (далі - послуги).
     2. Характеристика території _________________________________________________.
                                                        (розміри та межі території населеного пункту)
            
Права та обов'язки замовника і виконавця


      Замовник має право:
 
     1) вимагати від виконавця забезпечення безперервного надання  послуг з вивезення побутових відходів відповідно до графіка  вивезення побутових відходів, а також вимог законодавства про  відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету  Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 (Офіційний вісник  України, 2008 р., N 95, ст. 3138), умов цього договору, актів  замовника та рішень конкурсної комісії;
     2) одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги  з вивезення побутових відходів, які надаються виконавцем на  території, визначеній цим договором;

     3) вимагати від виконавця подання до двадцятого числа місяця,  що настає за звітним кварталом, звіту про стан надання послуг з  вивезення побутових відходів;

     4) у разі безпідставного припинення виконавцем надання послуг  з вивезення побутових відходів призначати в установленому порядку  іншого   виконавця   послуг з вивезення побутових відходів на  території, визначеній цим договором.


   Замовник зобов'язується:
     1) погодити графік вивезення побутових відходів, розроблений  виконавцем відповідно до встановлених вимог;
     2) прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення  чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у  розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до  розрахунків, поданих виконавцем;
     3) затвердити норми надання послуг з вивезення побутових  відходів, визначені в установленому порядку;
     4) забезпечувати виконавця інформацією стосовно дії актів  законодавства про відходи та організації надання   послуг   з  вивезення   побутових відходів, повідомляти його про зміни у  законодавстві про відходи;
     5) розглядати звернення виконавця з приводу надання послуг з  вивезення побутових відходів та виконання умов цього договору;
     6) здійснювати   відповідно   до законодавства контроль за  належною організацією обслуговування споживачів виконавцем;
     7) брати участь у врегулюванні спірних питань, пов'язаних із  зверненнями юридичних чи фізичних осіб щодо дій (бездіяльності)  виконавця.
    Виконавець має право:

     1) подавати замовнику розрахунки економічно обґрунтованих
 витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів;
     2) розробити   норми   надання   послуг   та   подати їх на  затвердження замовнику;
     3) повідомляти замовника про  неналежний   стан   проїжджої  частини вулиць, шляхів,
автомобільних доріг, рух якими пов'язаний з виконанням договору; 
     4) надавати замовнику пропозиції щодо зміни схем руху та  режиму   роботи спеціально обладнаних транспортних засобів на  наявних маршрутах. 


 Виконавець зобов'язується: 
     1) укласти договори на надання послуг з вивезення побутових  відходів із споживачами на території, визначеній цим договором,  відповідно до Типового договору про надання послуг з вивезення  побутових відходів, наведеного у додатку 1 до Правил надання
послуг з вивезення побутових відходів; 
     2) надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно  до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил,  Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього  договору,   актів   замовника,   рішень   конкурсної   комісії та

погодженого замовником графіка надання послуг;
     3) розробити графік вивезення побутових відходів та погодити  його із замовником;

     4) надавати послуги з вивезення:


_____________________________________________________________________________
     (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких відходів,
______________________________________________________
небезпечних відходів у складі побутових відходів)
 
     згідно з графіком;
 

     5) перевозити побутові відходи на


____________________________________________________________________________
      (назва об'єкта поводження з побутовими відходами, його місцезнаходження,
 ___________________________________________________________________________
        найменування суб'єкта господарювання, що здійснює експлуатацію такого об'єкта)


     6) утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані  транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані;
     7) забезпечувати допуск до надання послуг працівників, що  пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними  вимог законодавства про дорожній рух;
    8) здійснювати надання послуг з вивезення побутових відходів  за зверненням замовника у разі проведення публічних заходів;
     9) допускати представників виконавця до відповідних об'єктів  під   час   здійснення ними контролю за належною організацією  обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього  документи та інформацію;
     10) подавати замовнику до 20 числа місяця, що настає за  звітним кварталом, звіт про стан  надання послуг з вивезення  побутових відходів;
     11) у строк, що не перевищує 15 днів з моменту встановлення  замовником чи уповноваженим органом державного нагляду (контролю)  порушення   виконавцем   умов цього договору, усунути виявлені  порушення та письмово повідомити про це замовника.

 
       Відповідальність сторін за невиконання умов договору


     1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть
 відповідальність згідно із законодавством.
 
                        Розв'язання спорів

     1. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом  проведення переговорів або у судовому порядку. 
 
                      Форс-мажорні обставини

     1. Сторони звільняються   від   відповідальності   за   цим  договором   у   разі настання обставин непереборної сили (дії  надзвичайних ситуацій техногенного,  природного або екологічного  характеру), що унеможливлює його виконання.

 
                     Строк дії цього договору

     1. Договір   діє з ___________ до __________ і набирає  чинності з дня його укладення.
      Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору

     2. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за
 взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір  розв'язується у судовому порядку.
     3. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а також внаслідок односторонньої відмови від договору замовника,  яка допускається у разі систематичного порушення виконавцем його  умов (не менш як три порушення, встановлені за результатами контролю, проведеного замовником чи   уповноваженими   органами

державного нагляду (контролю).

     Одностороння відмова замовника від договору допускається у
 разі вчинення виконавцем таких порушень:
     недотримання   графіка   вивезення   побутових відходів (за  винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з  органом місцевого самоврядування;
     невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм  і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, актів замовника, рішень конкурсної комісії;
     залучення до роботи на маршрутах водіїв, що не пройшли відповідної підготовки;

     більш як два випадки порушення водіями виконавця з власної
 вини вимог законодавства про дорожній рух;
     незабезпечення виконавцем належного контролю за технічним станом транспортних засобів;

     набрання законної   сили   обвинувальним вироком суду щодо працівника виконавця.

     4. Дія договору припиняється у разі, коли:

     закінчився строк, на який його укладено;

     виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послуги на всіх об'єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 3 цього договору.

     Дія договору    припиняється    також   в   інших   випадках, передбачених законом.


                       Прикінцеві положення


     1. Цей договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Один примірник зберігається у замовника, другий - у виконавця.

    
2. Усі додатки до цього договору підписуються сторонами і є його невід'ємною частиною. 
 
 
Юридичні адреси сторін
Замовник
Виконавець
Кальчицька сільська рада
___________________________ 
____________________________
____________________________
_________________________
_________________________
_________________________
 
 
 
 
Сільський голова ____________                                      ______________________ 
 
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                                     А.В.Сагірова
 
 
 
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ
 регуляторного впливу проекту
   рішення Кальчицької сільської ради ради
 
від ___________ 20___ р.                                                                                 с. Кальчик
 
Назва регуляторного акта: Проект рішення Кальчицької сільської ради «Про затвердження Порядку та Умов проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів на території с. Кальчик, Володарського району, Донецької області» (далі Порядок)
 
Регуляторний орган: Кальчицька сільська рада.
 
Розробник документа: Виконком Кальчицької сільської ради
Відповідальний: Виконком Кальчицької сільської ради
Адреса: 87040, Донецька область Володарський район, с.Кальчик, пров. Вокзальний, буд.2
 
Контактний: тел.: 06246-2-42-31
 
Оприлюднення цього регуляторного акту здійснюється через мережу Інтернет на Інтернет сторінці volodrsovet.dn.ua, місцеву газету «Заря Приазовья».
 
Спосіб надання фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями зауважень та пропозицій:
Зауваження та пропозиції до регуляторного акту надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями виключно у письмовій формі з їх обґрунтовуваннями у Кальчицьку сільську ради.
Строк протягом якого приймаються зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань – один місяць з дня оприлюднення про цей регуляторний акт у місцевій газеті «Заря Приазовья».
 
Визначення проблеми:
Згідно ст.3 Закону України «Про відходи» завдання законодавства про відходи передбачає:
а) визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;
б) правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;
в) визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами, а також систем заходів, пов’язаних з організаційно-економісним стимулюванням ресурсозбереження;
г) забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоровя людини.
            Порядок визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою і спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.
            Порядок має сприяти забезпеченню в місті чистоти і порядку на об’єктах благоустрою. За недодержання Порядку передбачено адміністративну відповідальність.
            Затвердження Порядку регулює відносини, пов’язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням, та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням , обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина.
            Запропонований регуляторний акт буде відповідати вимогам законодавства в частині закону про благоустрій , інших законах та нормативно-правових актах.
 
            Цілі регулювання :
а) визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;
б) правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;
в) визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами, а також систем заходів, пов’язаних з організаційно-економісним стимулюванням ресурсозбереження;
г) забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.
 
Описання механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:
Механізмом досягнення цілей регулювання є:
- забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними;
- зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності;
- забезпечення комплексного використання матеріально-сировимнних ресурсів;
- сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого повторного чи альтернативного використання ресурсно-цінних відходів;
- організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
- сприяння створенню об’єктів поводження з відходами.
 
Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.
Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов’язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.
Затвердження Порядку регулює відносини, пов’язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням, та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням , обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина.
Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури правил благоустрою.
 
Очікувані результати прийняття регуляторного акта.
Запропонований регуляторний акт в значній мірі впливає на інтереси територіальної громади с. Кальчик, Володарського району, Донецької області, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання .
У подальшому ефективність прийняття регуляторного акта буде залежати від виконання Порядку.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта, наведена таблиця за результатами прийняття зазначеного проекту.
 
Сфера впливу
 
 
Вигоди
 
 
Витрати
Інтереси територіальної громади міста,
балансоутримувачів
- підвищення якості життя мешканців міста;
- покращення екологічного мікроклімату, санітарного очищення:
- забезпечення мінімального утворення відходів.
відсутні
Інтереси органів місцевого самоврядування (Кальчицької сільської ради)
- підвищення якості життя мешканців міста;
- покращення екологічного мікроклімату, санітарного очищення;
- забезпечення мінімального утворення відходів.
відсутні
 
Строк дії акта:
Термін дії запропонованого регуляторного акта – постійний, з можливістю внесення до нього змін або викладення його у новій редакції, як це вимагають законодавчі акти.
 
Показники результативності регуляторного акта
До показників результативності регуляторного акта можливо віднести:
- підвищення якості життя мешканців села;
- покращення екологічного мікроклімату, санітарного очищення;
- забезпечення мінімального утворення відходів.
Результативність дії даного регуляторного акта визначають і показники соціального напряму – підвищення якості життя мешканців села.
Дія рішення поширюється на суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які проживають в с. Кальчик.
Заходи відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватися на підставі аналізу статистичних даних і фактичних даних , які будуть в наявності в виконкомі сільської  ради.
Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до прийняття в дію регуляторного акту.
Повторне відстеження результативності дії регуляторного акту буде здійснено через рік після його прийняття, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.
 
 
Секретар сільської ради                                                                  А.В.Сагірова
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Звіт про результати відстеження регуляторного акту
 
№ п/п
Зміст
Опис
1
Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується
Проект рішення Кальчицької сільської ради
«Про затвердження Порядку та Умов проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів»
2
Назва виконавця заходів з відстеження
Виконком Кальчицької сільської ради
3
Цілі прийняття акта
- визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;
- правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;
- визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами, а також систем заходів, пов’язаних з організаційно-економісним стимулюванням ресурсозбереження;
- забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.
4
Строк виконання заходів з відстеження
Один місяць
5
Тип відстеження
Базове
6
Методи одержання результатів відстеження
-
7
Кількісні та якісні значення показників результативності акта
підвищення якості життя мешканців міста;
- покращення екологічного мікроклімату, санітарного очищення;
- забезпечення мінімального утворення відходів;
 - впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства України.
8
Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення визначених цілей
Покращення екологічного мікроклімату, санітарного очищення с. Кальчик
 
 
 
Секретар сільської ради                                                                  А.В.Сагірова
 
 
 
 
 
 


Страница 10 из 25
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@