Протокол № 48 тендерного комітету

 НІКОЛЬСЬКА  РАЙОННА  РАДА
ПРОТОКОЛ № 48
засідання тендерного комітету 
 
«06»  грудня  2017  року                                                                смт Нікольське
 
 ПРИСУТНІ:
Горбатенко О.М.
-
голова тендерного комітету 
Зубко С.І.
-
заступник голови комітету
Кондратенко Ю.С.
-
секретар комітету
Лісова В.О.
-
член тендерного комітету
Пудак М.Г.
-
член тендерного комітету
 
 
ПОРЯДОК  ДЕННИЙ:
 
1.Про оголошення щодо проведення відкритих торгів з закупівлі газу природного на 2018 рік Нікольською районною радою.
2. Про затвердження тендерної документації (процедури закупівлі – відкритих торгів) на закупівлю  код ДК 021:2015:09120000-6 – газове паливо (природний  газ)
 
1.СЛУХАЛИ: Про оголошення щодо проведення відкритих торгів з закупівлі газу природного на 2018 рік Нікольською районною радою.
 
 
ДОПОВІДАЧ:           Зубко С.І.   - заступник голови тендерного  комітету,  начальник  фінансово-господарського  відділу - головний бухгалтер 
 
Вона повідомила, що  відповідно до річного плану публічних закупівель районної ради на 2018 рік, на закупівлю газу природного передбачено 605 000, 00 грн. Для потреб районної ради необхідно придбати у 2018 році 55000 м.куб. газу.
 
ВИСТУПИЛИ:         Горбатенко О.М. – голова тендерного комітету
 
У зв’язку із тим, що запланована сума закупівлі перевищує встановлену ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» вартість предмета закупівлі, необхідно провести процедуру електронної закупівлі природного газу, а саме – відкриті торги. Також треба врахувати те, що вартість закупівлі природного газу, вказана в річному плані закупівель є очікуваною і може змінюватись після прийняття бюджету районної ради на 2018 рік та затвердження кошторису.
                                
                                  
ВИРІШИЛИ:                1.Розпочати процедуру закупівлі – відкриті торги щодо придбання природного газу для Нікольської районної ради на 2018 рік на очікувану вартість закупівлі.
 
 
 
Горбатенко О.М. – голова тендерного комітету
Запропонувала провести голосування з даного питання
           
Голосували:  
Горбатенко О.М.
-
за
Зубко С.І.
-
за
Кондратенко Ю.С.
-
за
Лісова В.О.
-
за
 Пудак М.Г.                                  -           за
 
2. СЛУХАЛИ: Про затвердження тендерної документації (процедури закупівлі – відкритих торгів) на закупівлю  код ДК 021:2015:09120000-6 – газове паливо (природний  газ).
 
ДОПОВІДАЧ:           Зубко С.І.   - заступник голови тендерного  комітету,  начальник  фінансово-господарського  відділу - головний бухгалтер 
 
Вона повідомила, що  відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» при оголошенні про проведення відкритих торгів необхідно також опублікувати і тендерну документацію з проведення цієї процедури.
 
ВИСТУПИЛИ:         Кондратенко Ю.В. – секретар тендерного комітету
 
Тендерна документація була складена відповідно до діючого законодавства. Розглянувши матеріали тендерної документації та додатки до неї, необхідно їх затвердити.
     
ВИРІШИЛИ:                1. Затвердити тендерну документацію (процедура закупівлі – відкриті торги) на закупівлю  код ДК 021:2015:09120000-6 – газове паливо (природний  газ).                           2. Розмістити на веб-порталі Уповноваженого органу оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію (Зубко С.І.).
                             
   Горбатенко О.М. – голова тендерного комітету
Запропонувала провести голосування з даного питання
           
Голосували:  
Горбатенко О.М.
-
за
Зубко С.І.
-
за
Кондратенко Ю.С.
-
за
Лісова В.О.
Пудак М.Г.
-
-
за
за
               
 
Голова комітету                                                                               О.М. Горбатенко
 
Заступник голови комітету                                                           С.І.Зубко
 
Секретар комітету                                                                           Ю.С.Кондратенко
 
Члени  комітету:                                                                              В.О.Лісова
  
                                                                                                           М.Г. Пудак
 
Нікольська районна рада Донецької області
 
 
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
 Рішенням тендерного комітету
 Протоколом №48 від  06.12.2017р.
 
 Голова тендерного
комітету
 
___________Горбатенко О.М.
                                                                                                        
                      М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
«процедура закупівлі – відкриті торги»
 
на закупівлю код  ДК  021:2015 : 09120000-6 – газове паливо (природний  газ)
 
 
 
 
смт Нікольське   2017р.         
                      
    
                    Тендерна документація для процедури закупівлі – відкриті торги
 

 І. Загальні положення
 
1
2
 
1. Терміни, які вжива­ються в докумен­тації конкурсних торгів
Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами) (далі – Закон). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі
 
2. Інформація про замовника торгів
 
 
 
2.1. повне  найменування
Нікольська районна рада Донецької області
 
 
2.2. місцезнаходження
87000, Донецька область, смт Нікольське, вул. Свободи, буд. 87
 
2.3. посадова особа замовника, уповнова­жена здійснювати зв'язок з учасниками
Зубко Світлана Іванівна – заступник голови тендерного комітету, начальник фінансово-господарського відділу Нікольської районної ради, тел.: (06246)2-11-99

email: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

 
3. Процедура закупівлі
відкриті торги
 
4. Інформація про предмет закупівлі
 
 
4.1. назва пред­мета закупівлі
ДК 021:2015:09120000-6 -  Газове паливо (природный газ)  
 
4.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції
 
Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому.
 
4.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
87000, Донецька область, смт Нікольське, вул. Свободи, буд. 89а
Природний газ – 55000 м.куб
 
4.4. строк поставки това­рів (надання послуг, виконання робіт)
Протягом 2018 року
 
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах
 
6. Інформація про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропо­зиції конкурсних торгів
Валютою тендерної пропозиції є гривня;
Розрахунки здійснюватиметься у національній валюті України згідно умов укладеного Договору.
 
7. Інформація про мову (мови), якою  (якими)  повинно бути складено тендерні пропозиції
Усі документи, що готуються безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. У разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською мовою.
Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та Учасника торгів. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.
 
 
ІІ. Порядок внесення змін та надання роз`яснень
до тендерної документації
 
1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів
 
Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання тендерних пропозицій звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації.
Усі звернення за роз’ясненнями автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох робочих днів з дня їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону.
У разі несвоєчасного надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації строк подання тендерних пропозицій автоматично продовжується електронною системою не менше як на сім днів.
 
2. Унесення змін до тендерної документації
 
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше ніж сім днів.
Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Положення тендерної документації, до яких уносяться зміни, відображаються у вигляді закреслених даних та повинні бути доступними для перегляду після внесення змін до тендерної документації
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону
 
ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції
 
1.      Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції
Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх установлення замовником), та завантаження файлів з:
·                                               заповненою формою «Тендерна пропозиція» згідно з   Додатком 5 до цієї документації (Учасник не повинен відступати від даної форми, в протилежному випадку пропозиція відхиляється);
·                                               інформацією за документами, що підтверджують  відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;
·                                               інформацією щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у статті 17 Закону;
·                                               інформацією про відповідність пропозиції учасника необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі (згідно додатку 2);
·                                               документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та документами, що підтверджують правомочність особи/осіб на укладення договору;
·                                               повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі  підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом на призначення, довіреністю, дорученням або іншим  документом, що підтверджує  повноваження посадової особи учасника на підписання документів;
·                                               документом, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі);
·                                               лист- згода на обробку персональних даних  (Додаток 4 до цієї тендерної документації);
·                                               Додаток 1 «Проект договору» (заповнений та завірений підписом та печаткою учасника, як підтвердження згоди учасника із умовами договору).
·                                               інформацією про використання учасником печатки (зазначена інформація викладається у вигляді довідки, яка підписується керівником учасника або уповноваженою особою, скріплюється печаткою учасника (у разі її використання учасником) та повинна містити інформацію про те, чи використовує учасник у своїй діяльності печатку (якщо не використовує, то відколи і чим це підтверджується), із зазначенням переліку документів, на які (у випадку використання) проставляють відбиток його печатки;
 
·                                               іншою  інформацією  та  документами  відповідно  до вимог  тендерної документації .
Кожен документ має бути завантажений в систему у вигляді окремого електронного файлу у форматі розширення pdf, jpeg та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних (WinRAR, 7-Zip). Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Кожен завантажений файл повинен мати назву, яка дозволяє ідентифікувати документ.
Примітка: у разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави (посилання на відповідний нормативно-правовий акт) ненадання вищезазначених документів.   
Усі документи, які подаються учасником, мають бути чинними на момент розкриття тендерної пропозиції.
Документи, що не передбачені законодавством для учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції .
 Допущення учасником у документах, наданих у складі його пропозиції   формальних (несуттєвих) помилок та описок, а саме помилок, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на її зміст, не призведе до відхилення пропозиції учасника. 
Приклади формальних (несуттєвих) помилок, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції і не впливають на зміст пропозиції, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх пропозиції:
- надання довідки, що за своїм змістом відповідає вимогам, встановленим тендерною документацією, але не відповідають за своєю формою;
- відсутність підписів, печаток на окремих сторінках пропозиції;
- орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, які підготовлені безпосередньо учасником та надані в складі пропозиції (наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів, описок або технічних помилок);
- зазначення неправильної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документа повністю відповідає вимогам цієї документації (наприклад: учасник надає документ, який містить невірну (неповну) назву, яка встановлена вимогами тендерної документації);
- зазначення неповного переліку інформації в певному документі, усупереч вимогам тендерної документації, у разі якщо така інформація повністю відображена в іншому документі, що наданий в складі тендерної пропозиції учасника (наприклад: у відомостях про учасника не зазначено коду ЄДРПОУ або адреса, номер телефону проте інформація щодо коду ЄДРПОУ зазначена на фірмовому бланку або на відбитку печатки учасника, інших документах), тощо.
Замовник не має права на виправлення арифметичних помилок, допущених у результаті арифметичних дій, тому учасникам потрібно бути уважними при подані своїх тендерних пропозицій.
Замовник залишає за собою право не відхиляти тендерної пропозиції при виявленні формальних помилок незначного характеру, що описані вище, при цьому замовник гарантує дотримання всіх принципів, визначених статтею 3 Закону.
Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота))
У випадках, коли в Документації наявна вимога щодо надання копії документа, – це означає, що має бути надана скан-копія, засвідчена складачем або розпорядником (власником) документа наступним чином: робиться напис «З оригіналом згідно» або «Копія вірна» та проставляється підпис та відбиток печатки (*). У всіх інших випадках Замовник вимагає надання скан-копію оригіналу документу.
 Якщо  Замовником вимагається завантаження в електронну систему закупівель електронних файлів у вигляді копій документів (довідок, листів, сертифікатів, ліцензій, дозволів, та ін..), то такі документи на паперовому носії перед скануванням  мають  бути завірені  відповідно до вимог самої тендерної документації. (Наприклад,  копії документів отримані учасником від інших установ (довідки, листи, сертифікати, ліцензії, дозволи, тощо) на паперовому носії  завіряються безпосередньо печаткою та підписом Учасника, а тільки потім робиться  сканкопія документу). Фізичним особам та фізичним-особам підприємцями у яких відсутня печатка згідно законодавства,  вимагається  завіряти лише підписом.
 Якщо замовником вимагається завантаження в електронну систему закупівель електронних файлів  оригіналів документів, створених безпосередньо Учасником (довідок, листів, договорів, сертифікатів, паспортів, інструкцій та ін..), то такий документ,   має бути перед кольоровим скануванням підписаний уповноваженою особою Учасника та містити печатки Учасника. Фізичним особам та фізичним-особам підприємцями у яких відсутня печатка згідно законодавства,  вимагається  лише підпис документу.
 Якщо замовником вимагається завантаження в електронну систему закупівель електронних файлів  оригіналів документів, створених не самим учасником, а виданих іншим органом,  установою, підприємством, організацією (довідок, листів, договорів, сертифікатів, паспортів, інструкцій, повноважень, дозволів та ін..), то такий документ, має бути перед скануванням перевірений Учасником на предмет його оригінальності (що це не кольорова копія, а безпосередньо оригінал документу).
 
2.Забезпечення тендерної пропозиції
Забезпечення тендерних пропозиції не вимагається.
 
 
3.Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції
Забезпечення тендерних пропозиції не вимагається.
 
4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними
Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев’яноста) днів з дати розкриття тендерних пропозицій. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.
Учасник має право:
·            відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції;
·            погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції.
 
5. Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону
Перелік документів на підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, відповідно до статті 16 Закону:
1. Оригінал інформаційної довідки на фірмовому бланку (у разі наявності), складену у довільній формі, яка містить інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для поставки товару, що є предметом закупівлі;
2. Оригінал інформаційної довідки на фірмовому бланку (у разі наявності), складений у довільній формі, яка містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для поставки товару, що є предметом закупівлі (зазначається кількість працівників, посада, П.І.Б., освіта, стаж роботи);
3. Оригінал інформаційної довідки на фірмовому бланку (у разі наявності), складану у довільній формі, яка містить інформацію про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору (із зазначенням повної назви та адрес контрагента по аналогічному договору, строк дії договору, стан виконання).
Відомості повинні підтверджуватися:
·            копії відповідних договорів (за 2015 – 2016 роки) не менше двох.
На підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктами 2, 4, 5, 6, 10 ч.1 (крім п.1 і п.7) та ч.2 ст.17 Закону, учасник подає інформацію в довільній формі (однією довідкою в довільній формі) на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою (у разі наявності).
 
Інші документи, які повинен подати Учасник:
1. Завірену Учасником копію:
·               свідоцтва платника ПДВ або витягу з реєстру платників податку на додану вартість, якщо Учасник є платником ПДВ
·               свідоцтва платника єдиного податку або витягу з реєстру платників єдиного податку, якщо Учасник є платником єдиного податку
2. Копія Статуту із змінами (в разі їх наявності) або іншого установчого документу – для юридичних осіб.
3. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, завірена Учасником (для фізичних осіб).
4. Копію  паспорту, завірену Учасником (для фізичних осіб).
5. Копія дійсного відповідного дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, із додатками.
6. Копія довідки про наявність страхового запасу газу.
7. Лист згода на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних згідно з  Законом України «Про захист персональних даних».
8. Лист погодження щодо «Проекту договору про закупівлю», який складається згідно з тендерною документацією.
 
Документи, що не передбачені законодавством для учасників процедури закупівлі, не подаються ними у складі тендерної пропозиції.
Про документи, подання яких Учасником у складі тендерних пропозиції вимагається Замовником відповідно до вимог цієї тендерної документації, Учасник повинен зазначити у довідці, поданій в довільній формі, в складі своєї тендерної пропозиції, якщо подання цих документів не передбачено чинним законодавством для такого Учасника.
 
Переможець торгів у строк, що не перевищує п'яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати замовнику:
1. Тендерну пропозицію у формі, наведеній у додатку 5 до тендерної документації.
2. Документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктами 2, 3, 5, 6 і 8 ч.1 ст.17, а саме:
·         Інформація в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи переможця та завірена печаткою (у разі наявності) про те, що відомості про юридичну особу, яка є переможцем, не вносили до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
·         Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів), виданого (-их) відповідним органом, який має такі повноваження, з інформацією про те, що службову (посадову) особу переможця, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є переможцем, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення. Документ повинен бути не більше 30-денної давнини відносно дати подання документа;
·         Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів), виданого (-их) відповідним органом, який має такі повноваження, з інформацією про те, що фізична особа, яка є переможцем, була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Документ повинен бути не більше 30-денної давнини відносно дати подання документа;
·         Оригінал або нотаріально завірена копія документа (-ів), виданого (-их) відповідним органом, який має такі повноваження, з інформацією про те, що службова (посадова) особа переможця, яка підписала тендерну пропозицію, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Документ повинен бути не більше 30-денної давнини відносно дати подання документа;
·         Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов’язкових платежів), видана відповідним органом Державної фіскальної служби, що діє станом на дату подання документа.
3. Копію завірену Учасником дійсного відповідного дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
 
Документи подаються особисто, поштою або уповноваженим представником учасника, прошиті, пронумеровані та з реєстром наданих документів.
 Згідно ст. 255 Цивільного кодексу України якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції. Отже, документи мають бути  подані замовнику не пізніше ніж  останнього (п’ятого) календарного дня з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, або до зазначеного часу замовник повинен отримати відповідне поштове відправлення, якщо такі документи направлені на адресу замовника поштою (кур’єром). У разі ненадання переможцем документів, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 цього Закону, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, відповідно до ч.3 ст.32 Закону.
 
6.Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 2 до цієї тендерної документації.  
Документальне підтвердження повинно включати:
-технічні вимоги (завдання) (Додаток №2) за підписом керівника (або уповноваженої особи) Учасника;
-копія ліцензії на право здійснення діяльності з постачання природного газу (якщо її наявність передбачена чинним законодавством України). У разі, якщо термін дії ліцензії має закінчитись найближчим часом, учаснику необхідно надати лист-підтвердження про своєчасне подання документів до відповідної установи щодо її подовження.
Технічні та якісні характеристики товару, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання товару.
 Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами.
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.
Запропонована Учасником пропозиція повинна забезпечувати виконання технічних вимог, визначених Додатком 2 до цієї тендерної документації  (ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ).
Тендерна пропозиція, що не відповідає Технічним вимогам, викладеним у Додатку 2 до цієї тендерної документації, буде відхилена як невідповідна вимогам документації.
Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону
 
7.Унесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником
Учасник має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються в разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій
 
IV. Подання та розкриття тендерної пропозицій
 
1.Кінцевий строк подання тендерної пропозиції
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначений в оголошенні про проведення відкритих торгів в системі  електронного майданчика.
Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру.
Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу.
Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель після закінчення строку подання, не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали.
 
2.      Дата та час розкриття тендерної пропозиції
Дата і час розкриття тендерних пропозицій визначаються електронною системою закупівель автоматично та зазначаються в оголошенні про проведення процедури відкритих торгів.
Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником конфіденційною. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям статті 16 і вимогам, установленим статтею 17 цього Закону (ч. 2 ст. 27 Закону).
 
V. Оцінка тендерних пропозицій
 
1.Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини першої статті 28 Закону.
Оцінка тендерних пропозицій проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону.
Критерієм оцінки є: Ціна
 
Ціна тендерної пропозиції повинна:
·           бути визначена на момент подання тендерної пропозиції;
·           бути визначена з урахуванням норм чинного законодавства України;
·           бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень.
 
     Ціна на газ встановлюється учасником у відповідності до ст.12 Закону України «Про ринок природного газу», а також з урахуванням п.32 ч.1 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі».
      
     Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.
     Будь-які витрати, понесені учасником-переможцем процедури закупівлі у зв’язку з участю у процедурі закупівлі та укладенням договору не вважаються збитками і не підлягають відшкодуванню учаснику.
 
Тендерну пропозицію, яка буде мати будь-які посилання, обмеження або застереження щодо ціни тендерної пропозиції, буде відхилено, як невiдповiдну до вимог цієї тендерної документації.
 
Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.
 
Оцінка тендерних пропозицій проводиться за цінами тендерних пропозицій з врахування податку на додану вартість (з ПДВ). Якщо учасник не є платником податку на додану вартість, то він зазначає ціну з позначкою «без ПДВ».
 
Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією визнається така, ціна якої є найнижча за результатами проведення електронного аукціону.
 
За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з Законом.
Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.
 
2.Інша інформація
Для підтвердження тендерної пропозиції іншим вимогам документації, учаснику необхідно надати наступні документи:
- Копію паспорта (сторінки 1, 2, 3 та сторінки із зазначенням сімейного стану та місця проживання) та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (подається на особу/осіб уповноважених на підписання договору про закупівлю).
- Копія витягу з реєстру платників податку (ПДВ чи єдиного) або копія свідоцтва про реєстрацію платника податку (ПДВ чи єдиного);
-  Копія статуту із змінами (в разі їх наявності) або копію іншого установчого документа Учасника (для юридичних осіб).
Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі  означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї документації та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї документації.
Учасник повинен зазначити у пропозиції загальну вартість товару з ПДВ.
У разі надання пропозиції учасником, який не є платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та відомості в тендерній пропозиції зазначаються без ПДВ.
Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, регулюються чинним законодавством. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй пропозиції несе учасник.
Ціна тендерної пропозиції та всі її складові повинні бути чітко і остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень.
Ціна тендерної пропозиції учасника за результатами проведеного  аукціону означає суму коштів з урахуванням всіх видив платежів, зборів та податків, за яку учасник зобов’язується поставити заявлений обсяг товару, що визначено цією документацією, та відповідно до договору передати замовнику.
Ціна, що визначається за результатами торгів (за результатами електронного аукціону), не підлягає перегляду за винятком випадків, передбачених Законом
 
3.Відхилення тендерних пропозицій
Тендерна пропозиція відхиляється замовником у разі якщо:
учасник:
·         не відповідає кваліфікаційним критеріям, установленим статтею 16 Закону;
·         не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
переможець:
·         відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
·         не надав документи, що підтверджують відсутність підстав, передбачених статтею 17 Закону;
·         наявні підстави, зазначені у статті 17 і частині сьомій статті 28 Закону;
·         тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації.
Інформація про відхилення тендерної пропозиції протягом одного дня з дня прийняття рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику/переможцю, тендерна пропозиція якого відхилена через електронну систему закупівель.
 
VI. Результати торгів і укладання договору про закупівлю
 
1.Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
Замовник відміняє торги в разі:
·         відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
·         неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
·         порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та повідомлення про намір укласти договір, передбачених Законом;
·         подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій;
·         допущення до оцінки менше двох тендерних пропозицій, а в разі здійснення закупівлі за рамковими угодами з кількома учасниками – менше трьох пропозицій;
·         відхилення всіх тендерних пропозицій згідно із Законом.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено в тендерній документації.
торги може бути відмінено частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі:
·         якщо ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
·         якщо здійснення закупівлі стало неможливим унаслідок непереборної сили;
·         скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися частково (за лотом).
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, оприлюднюється в електронній системі закупівель замовником протягом одного дня з дня прийняття замовником відповідного рішення та автоматично надсилається усім учасникам електронною системою закупівель.
 
2.Строк укладання договору
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, якого визнано переможцем торгів, протягом строку дії його пропозиції не пізніше ніж через двадцять днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця.
З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через десять днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
 
3.Проект договору про закупівлю
Проект договору складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі.
Разом з тендерною документацією замовником в окремому файлі подається проект договору про закупівлю.
Проект договору викладено у Додатку 1 до цієї тендерної документації.
 
4.Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю
Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, а також відповідно до вимог статей 36, 37 Закону.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків зазначених у частині 4 ст. 36 Закону.
Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку.
Учасник - переможець процедури закупівлі під час укладення договору повинен надати дозвіл або ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
 
5.Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
У разі відмови переможця торгів від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації замовник відхиляє тендерну пропозицію цього учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув.
 
6.Забезпечення виконання договору про закупівлю
Не вимагається.
 
 
 Проект                                                                                                                           Додаток 1
Договір № ­­­­­____
на постачання природного газу для потреб
споживачів, що не є побутовими
____________________                                                                               «_____»____________2018 року
 
_______________________________________________, що здійснює діяльність на підставі ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (далі - Постачальник), в особі  __________________________, що діє на підставі __________________, EIС код______________________ з однієї сторони, і ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 надал – Споживач, в особі __________________________________________________________, що діє на підставі  _________________________________________________________________,              EIС код___________________________ з другої сторони уклали цей Договір на постачання природного газу за регульованим тарифом (далі - Договір) на наведених нижче умовах.
При вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися Законом України "Про ринок природного газу" № 329 від 09.04.2015 р., «Правилами постачання природного газу» затверджених Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015р., «Кодексу газорозподільних систем» затверджених Постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015р., «Кодексу газотранспортних  систем» затверджених Постановою НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015р., Постановою КМУ № 1687 від 18.12.2006 р. «Про затвердження порядку пооб’єктного припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення» та іншими діючими нормативно – правовими актами України, які регламентують постачання природного газу.
I.                   Предмет Договору
 
1.1.            Постачальник постачає природний газ (далі - газ) Споживачеві в обсягах і порядку, передбачених Договором для забезпечення потреб Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість газу і наданих послуг у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором. Постачання природного газу здійснюється за вільними цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем.
Код CPV за ДК 021:2015:09120000-6 – Газове паливо (Природній газ)
1.2. Оператор ГРМ, через газові мережі якого Постачальник постачає газ Споживачеві, забезпечує розподіл газу до пунктів призначення з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску.
1.3. Взаємовідносини між Споживачем та Оператором ГРМ, яким є ____________________, у частині розподілу газу до пунктів призначення, регулюються окремим договором  на розподіл природного газу.
1.4. Взаємовідносини між Споживачем та Оператором ГТС, яким є _____________________, у частині транспортування  газу до пунктів призначення, регулюються окремим договором  на транспортування  природного газу.
II.                Порядок обліку газу та його якість
 
2.1.            За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
2.2.            Облік обсягів газу, що постачається на умовах Договору, здійснюється згідно з Кодексом газорозподільних систем.
 
2.3.             Період, за який по об’єкту споживача визначається фактичний об’єм (обсяг) споживання природного газу є календарний місяць.
 
2.4.            Об’єм споживання (постачання) природного газу на об’єкт споживача  здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ і споживачем  на підставі даних комерційного вузла обліку газу, визначених договором розподілу природного газу між Оператором ГРМ і споживачем.
 
2.5.            За підсумками розрахункового періоду Споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, забов’язаний надати постачальнику копію відповідного Акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ та споживачем.
 
2.6.            На підставі отриманих від споживача даних Постачальник протягом трьох робочих днів надає споживачу два примірника акту приймання – передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника.
 
2.7.            Споживач протягом двох днів з дати отримання акта приймання – передачі природного газу забов’язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання Акта  приймання-передачі природного газу.
 
За наявності розбіжностей у частині визначення обсягу спожитого  газу вони підлягають урегулюванню в порядку, встановленому законодавством. До вирішення цього питання обсяг спожитого  газу встановлюється відповідно до даних Постачальника.
 
III.             Обсяги та умови постачання газу
 
3.1. Постачання газу здійснюється у разі:
3.1.1. Наявності у Споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу з Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу персонального EIC коду як суб’єкту ринку природного газу.
3.1.2. Наявності у Споживача, об’єкт якого підключений до газотранспортної  системи, договору транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку між Споживачем та Оператором ГТС, та присвоєння Споживачу персонального EIC коду як суб’єкту ринку природного газу.
3.1.3. Наявності підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період для потреб Споживача. Договірні обсяги постачання газу Споживачеві наводяться у додатку 1 до Договору.
3.1.4. Відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди (або оплати відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати поточних платежів.
3.1.5. Відсутності простроченої заборгованості Споживача за поставлений природний газ перед іншим постачальником природного газу (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою такого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.
3.2. Обсяги газу, зазначені у Додатку 1 до Договору є плановими та можуть змінюватися. Обсяг природного газу визначається та узгоджується Сторонами на кожен місяць. Пропозиції щодо місячного обсягу газу подаються Cспоживачем через замовлення (узгоджений об’єм). Замовлення подаються Споживачем Постачальникові за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до початку місяця поставки газу, у письмовій формі, зокрема з використанням факсу та інших електронних засобів зв’язку.
      Коригування планового обсягу проводиться Постачальником до 15 числа місяця, в якому постачається газ, по письмових замовленнях Споживача, які надані ним до 10 числа поточного місяця. По всіх замовленнях Споживача, які поступили до 20 числа місяця, в якому постачається природний газ, коригування проводиться до 25 числа поточного місяця.
3.3. Місячний обсяг споживання природного газу  у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду у розмірі не більш ніж на  (-+ 5%).
        Обсяг природного газу за місяць визначається як сума добових обсягів природного газу.    
3.4. Споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи із середньодобової норми (далі - добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця.
Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити(припинити) власне газоспоживання.
При невиконанні такої вимоги Постачальник має право здійснити заходи щодо примусового обмеження (припинення) постачання газу в установленому законодавством порядку.
3.5. Послуги з постачання газу підтверджуються підписаним Постачальником та Споживачем актом приймання-передачі газу (у двох примірниках), що оформлюється на підставі копії акта про фактичний обсяг спожитого газу за розрахунковий період, складеного Споживачем та Оператором ГРМ. Один примірник Акту приймання-передачі газу залишається у Споживача, другий у Постачальника.
         У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до Договору або в судовому порядку.
        До прийняття рішення судом вартість послуг з постачання газу встановлюється відповідно до даних Постачальника.
 
IV. Визначення вартості послуг за Договором та порядок розрахунків
 
4.1. Розрахунки за реалізований Споживачеві газ здійснюються виключно грошовими коштами за вільними цінами встановленими між Постачальником та Споживачем
4.2.. «Ціна за 1000 куб.м. природного газу   становить – _________ грн., крім того ПДВ – 20%,  всього з ПДВ ______________грн.. (________________________________________________)
Загальна вартість цього Договору на дату його укладання становить ___ грн., крім того ПДВ-20%, разом з ПДВ -  _____ __________).
4.3. Ціна газу зазначена у п.4.2 Договору, може змінюватися протягом дії Договору у зв’язку зі змінами курсу іноземної валюти, змін біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в Договорі про закупівлю, ставок ПДВ, індексу споживчих цін, зміні урядових рішень та інших обґрунтованих причин. Зміна ціни, узгоджується шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору. У випадку зміни ціни на природний газ, вона стає обов’язковою для обох сторін з дати підписання додаткової угоди, якщо інша дата не передбачена законодавчо-нормативними актами.
4.4. Постачальник зобов'язується розміщувати інформацію про ціну газу на своєму веб-сайті.
4.5. Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до пунктів 4.2 та 4.3 цього розділу, є обов'язковою для Сторін. Визначена на її основі вартість газу буде застосовуватись Сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за газ згідно з умовами Договору.
4.6. Розрахунковий період за Договором становить один місяць - з 9.00 години першого дня місяця до 9.00 години першого дня наступного місяця включно.
Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу на загальну кількість реалізованого газу.   
4.6. Оплата  газу здійснюється Покупцем виключно грошовими коштами у національній валюті шляхом 100 % оплати до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим. Розрахунки за природний газ здійснюються  Споживачем, шляхом перерахування коштів  в національної валюті України на розрахунковий рахунок Постачальника, вказаний у розділі XII Договору
 
4.7. Споживач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий період та відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У разі відсутності інформації про ціну газу на наступний розрахунковий період  до дати здійснення оплати Споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у попередньому місяці.
        У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду, Споживач здійснює оплату додатково заявлених обсягів газу в п’ятиденний строк, після збільшення цього обсягу.           
 
  4.8.   У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості послуг з постачання газу Сторони за взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, укладають графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення.
Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов'язань за Договором.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи несплати поточних платежів Постачальник має право в порядку, визначеному діючим законодавством України, припинити або обмежити постачання газу Споживачеві, до повного погашення заборгованості.
У разі переплати вартості газу, сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати за газ на наступний розрахунковий період.
4.9. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та акта приймання-передачі газу протягом десяти днів з дати пред'явлення вимоги однієї із Сторін.
V. Права та обов'язки Сторін
 
5.1. Постачальник зобов'язується:
5.1.1. Виконувати умови Договору.
5.1.2. Забезпечувати постачання газу до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених Договором на постачання природного газу, за умови дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу та розрахунків за нього.
5.1.3. В установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов’язаної з постачанням природного газу.
5.1.4. Своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію.
5.1.5. Дотримуватись мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу.
5.1.6. Складати та погоджувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.
5.2. Постачальник має право:
5.2.1. Отримувати  від Споживача своєчасну  оплату за природний газ відповідно до умов Договору.
5.2.2. Безперешкодного доступу (за пред’явленням службового посвідчення ) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу.
5.2.3. На повну та достовірну інформацію від споживача, з яким укладено Договір, щодо режимів споживання природного газу.
5.2.4. Ініціювати процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання  природного газу та відповідно до умов Правил постачання природного газу
5.2.5. Надавати доручення Газорозподільному підприємству щодо обмеження (припинення) постачання газу Споживачеві відповідно до порядку, встановленого законодавством.
5.3. Споживач зобов'язується:
5.3.1. Виконувати умови Договору.
5.3.2. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах визначених Договором.
5.3.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Постачальнику вартість поставленого газу на умовах та в обсягах, визначених Договором.
5.3.4. Не допускати несанкціонованого відбору природного газу.
5.3.5. Забезпечити допуск уповноважених представників Постачальника, за пред'явленням службового посвідчення на  територію власних об’єктів для звірки  даних фактичного споживання природного газу.
5.3.6. Самостійно обмежити (припинити) відбір газу у випадках:
- порушення строків оплати за Договором на постачання природного газу;
- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з Постачальником;
Інших випадках передбачених діючим законодавством України.
5.3.7. Здійснювати комплекс заходів спрямованих на запобігання  виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо, у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу
5.3.8. У разі звільнення Споживачем займаного об'єкта (приміщення), на який поширюються умови Договору, реорганізації, ліквідації (у тому числі шляхом банкрутства), відчуження в будь-який спосіб займаного об'єкта Споживач зобов'язаний повідомити Постачальника не пізніш ніж за 20 робочих днів до дати звільнення цього об'єкта (приміщення), надати заяву про розірвання Договору та здійснити оплату всіх видів платежів за Договором.
5.3.9 Оплачувати Постачальнику компенсацію, визначену розділом VIII цього Договору.
5.3.10. Компенсувати Постачальнику вартість послуг за відключення (обмеження/припинення)  та підключення газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ здійснювались внаслідок винних дій (бездіяльності) Споживача та оплачувались Постачальником.
5.4. Споживач має право:
5.4.1.  Вільного вибору постачальника.
5.4.2. На отримання газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених Договором за дотриманням його умов, крім випадків припинення (обмеження) газопостачання відповідно до вимог Договору та законодавства.
5.4.3. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб, з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен повідомити всіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладені відповідні Договори.
5.4.4. Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку після усунення порушень і оплати вартості послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання Договору постачання природного газу.
5.4.5. На безкоштовне отримання інформації про ціни постачальника  на природний  газ та порядок оплати.
5.4.6. Дострокове розірвання Договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання, а нові умови постачання виявилися для нього неприємними.
 
VI. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.
6.2. Відповідальність Споживача:
6.2.1. При невиконанні Споживачем вимог порядку проведення розрахунків, Постачальник має право в порядку, визначеному Правилами постачання природного газу, припинити або обмежити постачання газу Споживачеві до повного погашення заборгованості.
6.2.2. У разі порушення Споживачем строків оплати, із Споживача стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.
6.2.3. Якщо за підсумками розрахункового періоду об’єм (обсяг) споживання природного газу, що закуплений постачальником за договором постачання природного газу, буде менший від підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), споживач сплачує постачальнику збитки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період.
6.2.4. Якщо за підсумками розрахункового періоду об’єм (обсяг) споживання природного газу, що закуплений постачальником за договором постачання природного газу, буде перевищувати підтверджений  обсягу природного газу за цей період (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), споживач сплачує постачальнику збитки за перевищення об’єму (обсягу ) природного газу, що розраховується за формулою згідно п.1 розділу 6 Правил постачання природного газу.
6.2.5. Відшкодування збитків споживачем не здійснюється, якщо фактичний обсяг споживання природного газу в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого обсягу природного газу не більш ніж на  ±5 %.
6.2.6. У разі невиконання або несвоєчасного виконання обов’язку передбаченого пунктом 5.3.8 Договору (щодо направлення повідомлення про припинення споживання газу) – сплатити штраф у розмірі 10 % вартості поставленого газу за період з дня, коли повідомлення повинно бути направленим Постачальнику до дня фактичного повного припинення споживання.
6.4.7. Споживач не несе відповідальності перед Постачальником  за порушення умов Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Постачальника та/або внаслідок дії обставин непереборної сили.
 
6.3. Відповідальність Постачальника:
6.3.1. Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві  унаслідок обмеження (припинення) надходження газу Оператором ГРМ на виконання неправомірного доручення.
         Постачальник відшкодовує споживачу вартість або об’єм недовідпущеного природного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період, з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення.     
6.3.2 Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за порушення умов Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.
VII. Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання
 
7.1. Споживач зобов'язаний припинити (обмежити) споживання газу у випадках, передбачених законодавством  України та Договором.
7.2. Оператор ГРМ, у тому числі за дорученням Постачальника, припиняє або обмежує постачання газу на об'єкти Споживача з дотриманням норм безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження (припинення) газу, у випадках:
−        проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;
−        перевитрат добової норми або місячного підтвердженого обсягу споживання природного газу установленого Договором;
−        відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу у Споживача.
−        розірвання договору постачання природного газу;
−        відмови від підписання акта приймання – передачі без відповідного письмового обґрунтування
−        несанкціонованого відбору газу або втручання у вузли обліку;
−        визнання аварійним стану системи газопостачання в установленому порядку;
−        настання заходів передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу»;
−        письмової заявки Споживача з обґрунтуванням таких заходів.
−        газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках передбачених Правилами постачання природного газу, Кодексом газорозподільних систем, Кодексом газотранспортної системи, Законом України «Про ринок природного газу».
7.3. Постачальник має право здійснити заходи по обмеженню чи припиненню газопостачання споживачу через залучення до цих робіт оператора ГРМ, з яким Постачальник уклав відповідний Договір.
7.4. Пломбування та розпломбування газоспоживаючого обладнання Споживача, що пов'язані з припиненням (обмеженням), відновленням постачання газу, здійснюється Оператором ГРМ.
Якщо припинення (обмеження) газопостачання сталося за заявою Споживача чи Постачальника або внаслідок порушення Споживачем умов цього Договору чи Правил користування, відновлення газопостачання Споживачеві здійснюється Оператором ГРМ за  зверненням Споживача або Постачальника (якщо припинення газопостачання здійснювалося за заявою Постачальника) за умови усунення порушень (за їх наявності) та відшкодування витрат на припинення та відновлення газопостачання.
7.5. У разі самовільного відновлення відбору газу Споживач несе відповідальність в установленому законодавством порядку.
7.6. У разі необхідності, за ініціативою Споживача, повного або часткового припинення постачання газу (у тому числі при виконанні планового ремонту газоспоживаючого обладнання, реконструкції, технічного переоснащення) Споживач зобов'язаний повідомити про це Постачальника.
VIII. Порядок зміни постачальника природного газу
8.1.  Цей розділ Договору встановлює порядок зміни постачальника природного газу споживачем.
8.2. Зміна постачальника у відповідному розрахунковому періоді має передувати укладання Договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.
8.3. У разі зміни Постачальника за ініціативою Споживача до закінчення дії цього Договору в частині постачання газу, Споживач зобов’язується сплатити Постачальнику за цим Договором фінансову компенсацію у розмірі 1% від вартості недопоставленого планового обсягу газу за цим Договором.
8.3. Зміна постачальника за ініціативою споживача має бути завершена в термін не більш трьох тижнів з дня повідомлення таким споживачем про намір змінити  постачальника.
8.4. Споживач, який  має намір змінити постачальника у відповідному розрахунковому періоді, повинен за місяць до зміни Постачальника, направити діючому постачальнику _________________ письмове повідомлення  про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу.
      Повідомлення повинно містити дату розірвання (призупинення» чинного договору) постачання природного газу з _____________________, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої Договір постачання природного газу з новим постачальником набере силу.
8.5. Діючий постачальник природного газу поставляє природний газ споживачу  до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання природного газу, відповідно до умов та положень узгоджених у ньому.
8.6. Договір постачання природного газу укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником (_________________), але за умови, що у споживача не буде простроченої заборгованості перед  діючим постачальником (___________). 
8.7. Якщо у споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед попереднім постачальником (_____________) (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником) останній має право  здійснити заходи, щодо припинення постачання природного газу споживачу – боржнику, у тому числі через Оператора ГРМ.       
 
IX. Форс-мажор
 
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).
9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.
Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
9.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до законодавства.
9.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку.
9.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.
 
X. Порядок вирішення спорів
10.1.Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються у порядку, встановленому законодавством.
XI. Строк дії Договору та інші умови
11.1. Договір набирає чинності з дати підписання сторонами і діє до 31.12.2018 р. Відповідно до ч.3ст.631 Цивільного кодексу України підписаний договір поширює дію на відносини, що виникли між сторонами з 01.01.2018 р., а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення
11.2. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими особами Сторін.
Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше  десяти днів після настання таких змін.
11.3.  Одностороння відмова від виконання умов Договору не допускається.
11.4. Постачальник має статус платника податку на прибуток та  на додану вартість на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом України.
11.5.  Статус Споживача як платника податків:_________________________________________
11.6. У разі зміни в статусі платника податків, Сторони зобов’язуються повідомити одна одну не пізніше п’яти робочих днів з дати такої зміни.
11.7.  Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність положень Договору, тобто надавати відомості про їх умови вони можуть лише за згодою іншої сторони, або органам та суб’єктам, законодавством уповноваженим на отримання такої інформації, а також фінансовим установам, що співпрацюють з ними.
11.8. Істотні умови Договору не можуть змінюватись крім випадків, зазначених у пунктах 4,5 ст.36 Закону України «Про публічні закупівлі». Дія Договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20% відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році.
11.9. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника, другий - у Споживача.
11.10. Обов'язковість скріплення правочину печаткою (за наявності) може бути визначена за письмовою домовленістю Сторін.
11.11. Додатки до Договору:
 
- Додаток 1 (Договірні обсяги постачання природного газу на 2018 рік) є невід'ємною частиною Договору.
 
XII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
 
 Постачальник
_________________________________________________
_________________________________________________
Адреса:__________________________________________
_________________________________________________
Поточний  рахунок № _______________________________
МФО _____________________________________________
Код ЄДРПОУ  ______________________________________
ІПН  ______________________________________________
Телефон/Факс:  ____________________________________
 
Директор
 
 
______________________//
                               Споживач
______________________________________
______________________________________
Адреса:________________________________ _______________________________________
______________________________________
Поточний  рахунок № ___________________
______________________________________
МФО: _________________________________
Код ЄДРПОУ: _________________________
ІПН: __________________________________
Телефон/Факс:  _________________________
 
 
______________________________________
(посада)
 
______________________/_______________/
 
 


Додаток 1
до Договору на постачання природного газу             № ___ від ___________________________2018 р.
 
 
Договірні обсяги постачання природного газу
на 2018рік
 
1. Постачальник здійснює протягом 2018 року постачання природного газу Споживачеві для власного споживання в обсязі ___тис. куб. м, у тому числі за місяцями та кварталами:
 
Місяць
Обсяг
Місяць
Обсяг
Місяць
Обсяг
Місяць
Обсяг
Січень
 
Квітень
 
Липень
 
Жовтень
 
Лютий
 
Травень
 
Серпень
 
Листопад
 
Березень
 
Червень
 
Вересень
 
Грудень
 
I кв.
 
II кв.
 
III кв.
 
IV кв.
 
 
2. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на постачання природного газу                               від ___________________________ 2018 р. № _______, укладеного між Постачальником та Споживачем.
 
ПІДПИСИ СТОРІН:
 
Постачальник:
Споживач:
 
____________________________
 
____________________________
М. П.
 
 
М. П.
 
Додаток 2
ТЕХНІЧНІ  ВИМОГИ
Технічні та якісні характеристики товару, що закуповується, повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, діючими на період постачання товару.
 
Найменування предмета закупівлі
Одиниця виміру
Відповідність стандарту
Кількість
09120000-6 — Газове паливо (Природний газ)
 
 куб. м
ГОСТ
5542-87
55 000
 
Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
             Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:
- Закону України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015 р.,
- Правилам постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496.
- інші нормативно-правові акти, прийняті на виконання Закону України «Про ринок природного газу».
               Фізико-хімічні показники газу природного, який постачається Замовнику, повинні відповідати міждержавному ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення», положенням Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493, Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2494.
               Якість газу, що передається Споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.
                 Постачальник зобов’язується забезпечити створення страхового запасу природного газу згідно Порядку створення страхового запасу природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 795.
                 При обліку газу приймається один кубічний метр (куб. м.), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
 
________________________________________________________   
(Підпис  уповноваженої особи)

Додаток 3
 
Підтвердження кваліфікаційних вимог
Зразок довідки про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, що забезпечать поставку товару, передбаченого у документації
Даною довідкою підтверджуємо про наявність у ___________________(найменування Учасника) наступного обладнання та матеріально-технічної бази:
 
Назва обладнання  та матеріально – технічної бази
Виробник та термін експлуатації (роки), місцезнаходження (для нерухомого майна (у разі наявності)
Стан (нове, справне, в задовільному стані), а також наявна кількість
Власне, орендоване  (зазначити орендодавця)
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
Зразок довідки що містить інформацію працівників, які мають необхідні знання і досвід по поставці заявленого товару
Даною довідкою підтверджуємо про наявність у ___________________________ (найменування Учасника) працівників, які мають необхідні знання і досвід по поставці заявленого товару
 
з/п
Посада
Прізвище, ім’я,
по батькові
Освіта і спеціальність (кваліфікація)
Стаж роботи по спеціальності, (роки)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...
 
 
 
 
 
________________________________________________________            
 (Підпис уповноваженої особи)  

Додаток 4
 
 
Лист – згода
 
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»  від 01.06.10. №2297- VI  даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних  даних, які передбачено Законом України « Про публічні закупівлі» , а також  згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні данні, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків,  банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні данні: номери телефонів,електронні адреси, та інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у тендерній процедурі, цивільно – правових та господарських відносин.
 
 
 
_________________________________________________________            
 (Підпис уповноваженої особи)  

Додаток  5
 
Тендерна пропозиція
(взірець, який подається Учасником на фірмовому бланку)
 
 Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у тендерній процедурі закупівлі 09120000-6 — Газове паливо (Природний газ)
№ з/п
Найменування
Од. Ви-міру
Кількість
 
Ціна за одиницю без ПДВ, грн., коп.
Ціна за одиницю з ПДВ, грн., коп.
Загальна вартість з урахуванням всіх загальновідомих           платежів
 
1
«09120000-6 — Газове паливо (Природний газ)
 
    Куб.м

55000
 
 
 
Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів з/без ПДВ                                            
Вивчивши тендерну документацію, та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції  за наступними цінами:
 
       1. Ми погоджуємося дотримуватися своєї пропозиції протягом 90 днів з дати визначення переможцем пропозиції тендерної закупівлі.
 
       2. Ми погоджуємося з тим, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та чинним законодавством.
         
 
 
  ________________________________________________________________________
    Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника  


- довідка з інформацією щодо виконання учасниками аналогічного договору з аналогічним предметом закупівлі: 09120000-6 — Газове паливо (Природний газ)(назви та адреси контрагента, реквізитів контактних осіб контрагента за формою таблиці 1, підтверджених копією договору. Додатково до договору потрібно надати підтверджуючі документи їх виконання (позитивними відгуками від замовників, які повинні містити інформацію про якість поставленого товару, своєчасність, наявність чи відсутність зауважень; відгуки мають бути належно оформлені, містити вихідний номер та дату не більше 60 днів від видачі такого відгуку).
 
 
Інформація про досвід виконання аналогічного договору
№ з/п
Найменування контрагента
Номер договору та короткий опис предмета договору
Дата укладання та строки (терміни) виконання за договором
Сума (вартість) договору (грн. з ПДВ)
Стан виконання
Контактні дані контрагента (телефон, факс, місцезнаходження)
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
________________________________________________________            
 (Підпис уповноваженої особи) 
 
У разі, якщо тендерна пропозиція учасника не містить документального підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, або якщо документальне підтвердження не відповідає вимогам, або відсутність хоча б однієї інформації у довідках довільної форми, яка передбачена у п.1.1.-3.3. або якщо учасником не надано підтвердження виконання договорів у 2016 та 2017 роках, або якщо документальне підтвердження вказує на невідповідність учасника кваліфікаційним вимогам, Учасник вважається таким, що не відповідає кваліфікаційним критеріям, а його тендерна пропозиція відхиляється на підставі ст. 30 Закону.
12.0pt; line-height:115%;"Times New Roman","serif"'>       2. Ми погоджуємося з тим, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та чинним законодавством.
         
 
 
  ________________________________________________________________________
    Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@