Протокол № 4 тендерного комітету від 15.01.2018 року

НІКОЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ПРОТОКОЛ № 4
засідання тендерного комітету 
 
«15» січня 2018 року                                                                               смт Нікольське
 
 ПРИСУТНІ:
Горбатенко О.М.
-
голова тендерного комітету 
Зубко С.І.
-
заступник голови комітету
Кондратенко Ю.С.
-
секретар тендерного комітету
Пудак М.Г.
-
член тендерного комітету
 
ВІДСУТНІ:
Лісова В.О.                 
 
член тендерного комітету (на лікарняному)
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1.      Про затвердження додатку до річного плану закупівель на 2018 рік.
2.     Про внесення змін до договору №3097 від 15.03.2017 року на постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими.
3. Про відміну торгів з закупівлі природного газу для потреб районної ради на 2018 рік.
4. Про початок проведення переговорної процедури з закупівлі природного газу. 
 
 
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження додатку до річного плану закупівель на 2018 рік.
 
ДОПОВІДАЧ:         Зубко С.І.   - заступник голови тендерного комітету, начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер 
 
       Вона повідомила, що згідно рішення районної ради від 22.12.2018 № 7/26-417 «Про районний бюджет на 2018 рік», районною радою було затверджено кошториси видатків установи. В зв’язку зі зміною програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, зі змінами до мережі бюджетних установ та відкриттям нових рахунків в УДКСУ у Донецькій області опрацьовано додаток до річного плану закупівель на 2018 рік.
      Згідно розкладу видатків тендерному комітету необхідно затвердити  додаток до річного плану закупівель на 2018 рік.
 
ВИРІШИЛИ: 1. Затвердити додаток до річного плану закупівель на 2018 рік.
Голосували:  
 
Горбатенко О.М.
голова тендерного комітету
за
Зубко С.І.
заступник голови тендерного комітету
за
Кондратенко Ю.С.
секретар тендерного комітету
за
Пудак М.Г.
член тендерного комітету
за
 
 
 
 
 
2. СЛУХАЛИ: Про внесення змін до договору №3097 від 15.03.2017 року на постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими.
 
 
ДОПОВІДАЧ:          Зубко С.І.   - заступник голови тендерного комітету, начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер 
 
06 грудня 2017 року було оголошено відкриті торги з закупівлі природного газу для потреб районної ради на 2018 рік. 21 грудня 2017 року був останній день прийому пропозицій щодо участі в торгах, але жодної пропозиції не надійшло. Тому 22 грудня було оголошено повторно про проведення відкритих торгів. Термін прийому пропозицій встановлено до 12 січня 2018 року. В цей період вважаю за доцільне продовжити дію договору на строк, достатній для проведення процедури закупівлі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі на 2017 рік.
 
ВИСТУПИЛИ:
           
Горбатенко О.М. – голова тендерного комітету
 
Керуючись п.5 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку. 
У зв’язку із цим необхідно внести зміни до Договору постачання природного газу для районної ради №3097 від 15.03.2017 року та укласти додаткову угоду.
           Необхідно внести наступні зміни: П. 4.2 розділу 4 доповнити абзацами наступного змісту:
«Згідно ст. 36 п.4 п.п1 Закону України «Про публічні закупівлі» дія договору укладеного в попередньому році збільшується на 20%, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку, а саме на 77 299,67 грн. (сімдесят сім тисяч двісті дев’яносто дев’ять грн. 67 коп), загальна вартість Договору на дату укладання додаткової угоди становить 463 798,00 грн. у тому числі ПДВ 20% - 77 299,67 грн.»
Постачальник здійснює постачання природного газу Споживачеві для власного споживання в обсязі 44,887 тис. куб. м.
Ціна за 1000 м3 природного газу з 01.01.2018 р. становить 9 033,51грн., крім того ПДВ – 20%, всього з ПДВ 10 840,22 грн. (десять тисяч вісімсот сорок грн. 22 коп.)
2. Сторони погодились внести зміни до п. 11.1 Договору в частині його дії, та   продовжити строк дії Договору № 3097 від «15» березня 2017р. до 01.03.2018 р.
3. Решта умов Договору залишається незмінною і обов’язковою для виконання сторонами».
 
Горбатенко О.М. – голова тендерного комітету
Запропонувала провести голосування з даного питання
 
 
ВИРІШИЛИ:            1. Внести наступні зміни до Договору №3097 від 15.03.2017 року на постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими:
П. 4.2 розділу 4 доповнити абзацами наступного змісту:
«Згідно ст. 36 п.4 п.п1 Закону України «Про публічні закупівлі» дія договору укладеного в попередньому році збільшується на 20%, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку, а саме на 77 299,67 грн. (сімдесят сім тисяч двісті дев’яносто дев’ять грн. 67 коп), загальна вартість Договору на дату укладання додаткової угоди становить 463 798,00 грн. у тому числі ПДВ 20% - 77 299,67 грн.»
Постачальник здійснює постачання природного газу Споживачеві для власного споживання в обсязі 44,887 тис. куб. м.
Ціна за 1000 м3 природного газу з 01.01.2018 р. становить 9 033,51грн., крім того ПДВ – 20%, всього з ПДВ 10 840,22 грн. (десять тисяч вісімсот сорок грн. 22 коп.)
2. Сторони погодились внести зміни до п. 11.1 Договору в частині його дії, та   продовжити строк дії Договору № 3097 від «15» березня 2017р. до 01.03.2018 р.
3. Решта умов Договору залишається незмінною і обов’язковою для виконання сторонами».
 
Голосували:  
 
Горбатенко О.М.
голова тендерного комітету
за
Зубко С.І.
заступник голови тендерного комітету
за
Кондратенко Ю.С.
секретар тендерного комітету
за
Пудак М.Г.
 член тендерного комітету
за
        
 
3. СЛУХАЛИ: Про відміну торгів з закупівлі природного газу для потреб районної ради на 2018 рік.
 
ДОПОВІДАЧ:         Зубко С.І.   - заступник голови тендерного комітету, начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер 
 
 
Вона повідомила, що 22 грудня 2018 року районною радою було повторно оголошено про проведення відкритих торгів з закупівлі газу природного на 2018 рік, опубліковано тендерну документацію та інші необхідні документи. Строк для подачі пропозицій для учасників було встановлено до 12.01.2018 року. Для участі у відкритих торгах не було надано жодної пропозиції.
 
ВИСТУПИЛИ: Горбатенко О.М. – голова тендерного комітету
Відповідно до ст.31 Закону України «Про публічні закупівлі» Замовник відміняє торги в разі подання для участі в них менше двох тендерних пропозицій. У зв’язку із цим районна рада має відмінити торги.
 
 
ВИРІШИЛИ: 1. Відмінити торги з закупівлі газу природного на 2018 рік для потреб Нікольської районної ради.
 
2. Повідомлення про відміну торгів оприлюднити в електронній системі закупівель протягом одного дня.
 
                                  Горбатенко О.М. – голова тендерного комітету
                                Запропонувала провести голосування з даного питання
 
Голосували:  
 
Горбатенко О.М.
-
за
Зубко С.І.
-
за
Кондратенко Ю.С.
-
за
Пудак М.Г.
-
за
 
 
 
4.Про початок проведення переговорної процедури з закупівлі природного газу. 
 
СЛУХАЛИ:   Про початок переговорної процедури з закупівлі природного газу для потреб районної ради на 2018 рік.
 
ДОПОВІДАЧ:          Зубко С.І.   - заступник голови тендерного комітету, начальник фінансово-господарського відділу - головний бухгалтер 
 
Відповідно до статті 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі проводиться як виняток у разі якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником.
ВИСТУПИЛИ:         Горбатенко О.М. – голова тендерного комітету
 
У зв’язку із тим, що на території Нікольського району єдиним постачальником природного газу за регульованим тарифом, з яким споживачі (у тому числі бюджетні установи) можуть укласти договір на постачання природного газу за регульованим тарифом, є ТОВ «АЗОВГАЗ», необхідно запросити представника ТОВ «АЗОВГАЗ» на засідання тендерного комітету для проведення переговорів щодо закупівлі природного газу на 2018 рік.
                                 
                                
Горбатенко О.М. – голова тендерного комітету
Запропонувала провести голосування з даного питання
           
Голосували:  
Горбатенко О.М.
-
за
Зубко С.І.
-
за
Кондратенко Ю.С.
-
за
Пудак М.Г.
-
за
           
ВИРІШИЛИ:            1. Запросити на засідання тендерного комітету представника ТОВ «АЗОВГАЗ» для проведення переговорів щодо проведення переговорної процедури закупівлі природного газу для потреб районної ради на 2018 рік та надання відповідних документів.
2.Переговорну процедуру провести 17.01.2018 року о 14-00 в будівлі Нікольської районної ради за адресою: смт Нікольське, вул. Свободи, б. 87.
 
            
 
Голова тендерного комітету                                                           О.М. Горбатенко
 
Заступник голови
тендерного комітету                                                                            С.І.Зубко
 
 
Секретар тендерного комітету                                                      Ю.С. Кондратенко
   
 
Члени тендерного комітету:                                                           М.Г. ПудакДодаток да річного плану закупівель
закупівель на 2018 рік
Нікольська районна рада
ЄДРПОУ 30417272
                 
Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі Конкретна назва предмета закупівлі Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) Код згідно з КЕКВ (для бюджетних коштів) Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДК 021:2015 “30197600-2” папір для друку,копіювання 2210     5 000,00 без використання електронної системи лютий 2018р.  
ДК 021:2015 “30192121-5 ” кулькові ручки 2210     150,00 без використання електронної системи березень 2018р.  
ДК 021:2015 “30192000-1“ файли канцелярські 2210     200,00 без використання електронної системи березень 2018р.  
ДК 021:2015 “22851000-0 “ швидкозшивачі 2210     250,00 без використання електронної системи березень 2018р.  
ДК 021:2015 “30197220-4“  канцелярські скріпки 2210     15,00 без використання електронної системи березень 2018р.  
ДК 021:2015 “09132000-3” бензин А-92 2210     39 000,00 звіт про укладений договір квітень 2018р.  
ДК 021:2015 “09134200-9“ дизельне паливо 2210     69 000,00 звіт про укладений договір квітень 2018р.  
ДК 021:2015 “09210000-4“ автомобільне мастило 2210     600,00 без використання електронної системи вересень 2018р  
ДК 021:2015 “34300000-0“ автомобільні запасні частини 2210     3 500,00 без використання електронної системи травень 2018р.  
ДК 021:2015 “31500000-1“ енергозберігаючі лампи 2210     1 200,00 без використання електронної системи липень 2018р.  
ДК 021:2015 “39831000-6“ миючий засіб для скла 2210     324,00 без використання електронної системи липень 2018р.  
ДК 021:2015 “39812000-7“ поліроль для меблів 2210     216,00 без використання електронної системи липень 2018р.  
ДК 021:2015 “39831000-6“ пральний порошок 2210     30,00 без використання електронної системи липень 2018р.  
ДК 021:2015 “39224000-8“ віники і митли 2210     300,00 без використання електронної системи липень 2018р.  
ДК 021:2015 “39831600-2“ засоби для чищення туалетів 2210     660,00 без використання електронної системи липень 2018р.  
ДК 021:2015 “33711900-6“ мило 2210     95,00 без використання електронної системи липень 2018р.  
ДК 021:2015 “44200000-2“ вікна металевопластикові 2210     76 000,00 звіт про укладений договір липень 2018р.  
ДК 021:2015 “30232100-5“ мультифункціональний пристрій (принтер/сканер/копір) 2210     6 000,00 без використання електронної системи жовтень 2018р.  
ДК 021:2015 “30125100-2“ картриджі с тонером 2210     2 800,00 без використання електронної системи жовтень 2018р.  
ДК 021:2015 “16311000-8“ газонокосарка 2210     5 500,00 без використання електронної системи червень 2018р.  
ДК 021:2015 “22211000-2“ підписка на 2019р. (журнал "Місцеве самоврядування") 2210     1 100,00 без використання електронної системи грудень 2018р  
ДК 021:2015 “22211000-2“ підписка на 2019р. (газета "Бюджетна бухгалтерія") 2210     2 288,00 без використання електронної системи грудень 2018р  
ДК 021:2015 “66510000-8“ страхування автомобілів районної ради та водіїв 2240     1 500,00 без використання електронної системи травень 2018р.  
ДК 021:2015 “50310000-1“ техобслуговування оргтехніки 2240     8 000,00 без використання електронної системи березень 2018  
ДК 021:2015 “72610000-9“ обслуговування web-сторінки районної ради 2240     3 500,00 без використання електронної системи березень 2018р.  
ДК 021:2015 “50313000-2“ послуги по заправці картриджів 2240     7 200,00 без використання електронної системи березень 2018р.  
ДК 021:2015 “50760000-0“ поточний ремонт туалету на 3-му поверсі адмінбудівлі за адресою: Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, вул.Свободи, буд. 87 2240     56 000,00 звіт про укладений договір червень 2018р.  
ДК 021:2015 “45261910-6“ поточний ремонт даху адмінбудівлі районної ради за адресою: Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, вул. Свободи, буд.87 2240     23 260,00 без використання електронної системи липень 2018р.  
ДК 021:2015 “45400000-1“ поточний ремонт кабінетів та коридорів адмінбудівлі за адресою: Донецька область, Нікольський район, смт Нікольське, вул. Свободи, буд.87 2240     90 000,00 звіт про укладений договір квітень 2018р.  
ДК 021:2015 “45400000-1“ поточний ремонт актового залу адмінбудівлі за адресою: Донецька обл.Нікольский р-н, смт Нікольське, вул.Свободи, буд.87 2240     84 000,00 звіт про укладений договір серпень 2018р.  
ДК 021:2015 “45300000-0“ поточний ремонт системи освітлення адмінбудівлі (заміна існуючої проводки) за адресою: Донецька обл.Нікольский р-н, смт Нікольське, вул.Свободи, буд.87 2240     70 000,00 звіт про укладений договір серпень 2018р.  
ДК 021:2015 "60173000-1" послуги по оренді автомобіля 2240     16 740,00 без використання електронної системи січень 2018р.  
ДК 021:2015 “64210000-1“ послуги зв'язку 2240     9 405,00 без використання електронної системи січень 2018р.  
ДК 021:2015 "90500000-2" послуги по вивозу ТПВ 2240     2 091,00 без використання електронної системи січень 2018р.  
ДК 021:2015 "65210000-8" Експлуатація складової газорозподільної системи 2240     4 051,00 без використання електронної системи січень 2018р.  
ДК 021:2015 "50510000-3" технічне обслуговування газового обладнання котельні за адресою: Донецька обл, Нікольський р-н, смт Нікольське, вул. Свободи,89а 2240     16 700,00 без використання електронної системи січень 2018р.  
ДК 021:2015 "65100000-4" оплата послуг водопостачання 2272     17 682,50 без використання електронної системи січень 2018р.  
ДК 021:2015 "90400000-1" оплата послуг водовідвідення 2272     2 111,50 без використання електронної системи січень 2018р.  
ДК 021:2015 “09120000-6“ газове паливо 2274     77 299,67 без використання електронної системи січень 2018р. закупівля в обсязі, що не перевищує 20% суми, визначеної в договорі №3097 від 15.03.2017р.
ДК 021:2015 “65210000-8“ розподіл природного газу 2274     47 200,00 без використання електронної системи січень 2018р.  
ДК 021:2015 “60300000-1“ транспортування природного газу 2274     13 300,00 без використання електронної системи січень 2018р.  
Голова тендерного комітету                                                                                               Горбатенко О. М. 
Секретар тендерного комітету Кондратенко Ю. С.


 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@