РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА

УКРАЇНА
Н І К О Л ЬСЬКА   РАЙОННА   РАДА
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
21 грудня 2018 року       7/35-615 
смт Нікольське
 
 

Про затвердження Плану діяльності
Нікольської районної ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2019 рік
 
 
Відповідно до ст.ст. 7, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.6 ч.1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян, забезпечення безпечної життєдіяльності населення, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити План діяльності Нікольської районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, згідно з додатком.
2. Виконавчому апарату районної ради забезпечити оприлюднення Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради не пізніше як у десятиденний строк після його затвердження.
3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу (Каіра).
 
 
Голова районної ради                                                                          В.МІТЬКО
 
 
Додаток
до рішення районної ради
21 грудня 2018 року № 7/35-615
 
План
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Нікольської районної ради на 2019 рік
 
№ п/п
Вид регуляторного акту
Назва проекту регуляторного акту
Цілі прийняття
Строки підготовки
Найменування відповідальних за розроблення регуляторних актів
Примітка (спосіб оприлюднення, тощо)
Підготовки проекту регуляторного акту
Прийняття регуляторного акту
1.
Рішення районної ради
Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, які перебувають в управлінні районної ради
 
Раціональне використання комунального майна та отримання додаткових коштів, приведення у відповідність до законодавства переліку  документів, які  необхідні  для  участі  в  конкурсі на право оренди, правове врегулювання відносин між районною радою, суб’єктами господарювання та іншими юридичними й фізичними особами в частині управління об’єктами спільної власності територіальних громад району
ІV
квартал
2018р
І квартал
2019 р.
Заступник голови районної ради, радник голови районної ради з юридичного забезпечення
Офіційний веб-сайт Нікольської районної ради
 
 
 
Керуючий справами районної ради                                                                                                               О. ГОРБАТЕНКО 
 
 
Пояснювальна записка
до проекту рішення районної ради
«Про затвердження Плану діяльності Нікольської районної ради з підготовки
проектів регуляторних актів на 2019 рік»
 
Реалізація державної регуляторної політики Нікольською районною радою має здійснюватись у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.
Проект рішення розроблено відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Термін дії Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Нікольської районної ради на 2019 рік розрахований на один рік.
Реалізація акта передбачає розроблення нових регуляторних актів, внесення змін до чинних регуляторних актів або визнання їх такими, що втратили чинність.
Реалізація рішення не потребує додаткових матеріальних витрат.
На вимогу статей 7 та 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» затверджений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Нікольської районної ради на 2019 рік, оприлюднюється шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації цього регуляторного органу, а у разі їх відсутності - у друкованих засобах масової інформації, визначених цим регуляторним органом, та/або шляхом розміщення плану та змін до нього на офіційній сторінці відповідного регуляторного органу в мережі Інтернет, не пізніш як у десятиденний строк після їх затвердження.
 
 
 
Радник голови районної ради
з юридичного забезпечення                                                             Н.БУКРЄЄВА
 
 
 
 
 
 
УКРАЇНА
Н І К О Л ЬСЬКА   РАЙОННА   РАДА
 
ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
29.10.2018               №     7/33-562
смт Нікольське
 
 

Про управління об’єктами спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні районної ради
 
 Керуючись Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна», відповідно до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 (зі змінами), Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою КМУ від 10.08.1995 р. № 629 (зі змінами),  згідно зі ст.ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», районна рада:
 
ВИРІШИЛА:     
 
1.                  Затвердити:
 
1.1.            Перелік органів, уповноважених управляти майном, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні Нікольської районної ради (додаток 1);
1.2.            Порядок відчуження (приватизації) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні Нікольської районної ради (додається);
1.3.            Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації  (додається);
1.4.            Порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради (додається);
1.5.            Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради (додається);
1.6.            Методику розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні районної ради (додається);
1.7.            Порядок утворення і роботи комісії з питань прийому-передачі
об’єктів у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
що знаходиться в управлінні Нікольської районної ради (додається).
 
2.                  Вважати такими, що втратили чинність рішення районної ради від 21.08.2008 №5/22-236 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради», рішення районної ради від 31.10.2008 №5/23-249 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради», рішення районної ради від 21.08.2008 №5/22-237 «Про затвердження Методики розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради».  
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та будівництва (Папаценко).
 
 
 
Голова районної ради                                                                                            В.МІТЬКО
 
 
 
 
 
Додаток 1
до рішення районної ради
29.10.2018   №     7/33-562
 
Перелік
органів, уповноважених управляти майном, яке перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні Нікольської районної ради
№ з/п
Найменування органу
Сфера повноважень
1
Нікольська районна рада
Відносно всього майна, яке перебуває у спільній власності територіальної громади сіл, селищ, що знаходиться в її управлінні
2
Відділ освіти Нікольської районної державної адміністрації
Відносно майна, що обліковується на балансах загальноосвітніх шкіл, дитячих садків, Будинку дитячої творчості, методичного центру.
3
Відділ культури Нікольської районної державної адміністрації
Відносно майна, що обліковується на балансах бібліотек, музеїв, Будинків культури та клубів, Нікольської дитячої музичної школи ім. Д.Патричі, централізованої бухгалтерії
4
Управління агропромислового розвитку Нікольської районної державної адміністрації
Відносно майна, що обліковується у них на балансі
5
Комунальна установа «Нікольський районний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»
Відносно майна, що обліковується у них на балансі
6
Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Відносно майна, що обліковується у них на балансі
7
Дитячо-юнацька спортивна школа Нікольського району
Відносно майна, що обліковується у них на балансі
8
Комунальне підприємство Нікольської районної ради «Бюро технічної інвентаризації»
Відносно майна, що обліковується у них на балансі
9
Управління праці та соціального захисту населення Нікольської районної державної адміністрації
Відносно майна, що обліковується на балансі Нікольського територіального центру надання соціальних послуг Донецької області
 
   

Заступник голови районної ради                                                        І.ПЛАВСЬКА
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
 
29.10.2018                 №     7/33-562
 
Порядок
відчуження (приватизації) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні Нікольської районної ради
 
 
1.Загальні положення
 
1.1. Порядок відчуження (приватизації) майнаспільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні Нікольської районної ради  (надалі – Порядок) розроблений на підставі Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про приватизацію державного і комунального майна", Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 №432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу», Регламенту Нікольської районної ради.
1.2. Порядок визначає механізм проведення аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації (далі – об’єкт приватизації) з використанням електронної торгової системи, визначення переможця за результатами електронного аукціону, розміру та порядку внесення плати за участь в електронному аукціоні, а також визначення додаткових умов продажу відповідно до положень Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» (далі – Закон).
1.3. Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів комунальної власності визначає Нікольська районна рада виключно на пленарних засіданнях ради. Доходи від відчуження об'єктів комунальної власності спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку Нікольського району.
1.4. Органами приватизації комунального майна є його балансоутримувачі.
1.5. До пріоритетів проведення приватизації належать: 
- реалізація права територіальної громади володіти, доцільно, ощадливо, ефективно користуватися і розпоряджатися на власний розсуд і в своїх інтересах майном, що належить територіальній громаді;
- приватизація підприємств виключно за кошти покупців та з урахуванням індивідуальних особливостей цих об’єктів;
- забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;
- залучення коштів для розвитку Нікольського району.
 
2. Суб'єкти приватизації
 
2.1.  Суб'єктами приватизації комунального майна територіальної громади Нікольського району є: 
-продавець; 
- покупці.
Продавцем об'єктів приватизації є Нікольська районна рада – відносно майна, яке знаходиться на балансі районної ради, органи виконавчої влади та їх структурні підрозділи – відносно майна спільної власності, яким делеговано повноваження з управління майном та у яких воно знаходиться на балансі.
Покупцями об'єктів приватизації можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».
 
3.Об’єкти приватизації
 
3.1. До об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації, належить усі об’єкти комунальної власності, крім тих, приватизація яких прямо заборонена Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» та іншими законами України.
Об’єктами приватизації є:
1)     єдині майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, у тому числі, єдині майнові комплекси та їх структурні підрозділи, що передані в оренду, крім єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, що належать до об’єктів великої приватизації;
2)     окреме майно.
Окремим майном вважається рухоме та нерухоме комунальне майно (у тому числі, будівлі, споруди, нежитлові приміщення), а також майно, що залишилося після закінчення процедури ліквідації комунальних підприємств, визнаних банкрутами; майно підприємств, що ліквідуються за рішенням сесії районної ради; майно комунальних підприємств, що не були продані як єдині майнові комплекси; комунальне майно, що не увійшло до статутного капіталу господарських товариств та перебуває на обліку господарських товариств, створених унаслідок приватизації або корпоратизації;
3)     об’єкти незавершеного будівництва (будівлі, споруди, передавальні пристрої, які не введені в експлуатацію), законсервовані об’єкти;
4)     об’єкти соціально-культурного призначення.
До об’єктів соціально-культурного призначення належать об’єкти освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, туризму, мистецтва і преси, телебачення, радіомовлення, видавничої справи; санаторно-курортні заклади, будинки і табори відпочинку, профілакторії; інші об’єкти, призначені для задоволення соціальних та культурних потреб громадян незалежно від вартості майна; об’єкти соціально-культурного призначення, що не включені до статутного капіталу господарських товариств.
Об’єкти соціально-культурного призначення приватизуються за умови збереження  профілю діяльності.
Об’єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або перебувають в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані, крім закладів фізичної культури і спорту, фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, лікувальних (лікувально-фізкультурних) і лікувально-профілактичних закладів.
5)     інші об’єкти, що не належать до об’єктів великої приватизації.
До об’єктів великої приватизації належать об’єкти комунальної власності,  вартість активів яких згідно з даними фінансової звітності за останній звітний рік перевищує 250 мільйонів гривень.
3.2. Не підлягають приватизації такі об’єкти комунальної власності:
- майно органів місцевого самоврядування, що безпосередньо забезпечує виконання встановлених законодавством завдань, майно закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги;
- водні ресурси, лісові ресурси, інші природні ресурси, які є об’єктами права власності Українського народу;
- національний архівний фонд, архіви (архівні установи), документи з них, архівні підрозділи, архівні відділи та бібліотеки, об’єкти культури, мистецтва, у тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об’єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки загальнонаціонального значення;
- пам’ятки, включені до переліку пам’яток, що не підлягають приватизації;
- пам’ятки археології;
- заклади освіти, що фінансуються з державного та місцевого бюджету;
- спеціально відведені місця чи об’єкти, призначені для захоронення відходів (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
- автомобільні дороги, крім тих, що належать підприємствам (до першого розгалуження їх за межами території таких підприємств);
- водосховища і водогосподарські канали комплексного призначення, гідротехнічні захисні споруди, об’єкти інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем;
- майнові комплекси підрозділів пожежної охорони (пожежні депо, пости, адміністративні приміщення), транспортні засоби спеціального призначення, що забезпечують виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією пожеж, наслідків стихійного лиха;
- об’єкти інженерної інфраструктури та благоустрою міст, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов’язані з постачанням споживачам води, газу, тепла, а також відведенням і очищенням стічних вод;
- місця поховання;
- наукові та архівні установи;
- захисні споруди цивільного захисту;
- об’єкти спортивної інфраструктури, що включені до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
- державні та комунальні заклади охорони здоров’я, у тому числі, приміщення, в яких розміщуються державні заклади охорони здоров’я;
- заклади освіти, у тому числі, приміщення, в яких розміщуються заклади освіти;
- інші об’єкти, приватизація яких прямо заборонена Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна» та іншими Законами України.
3.3. До об’єктів, що не підлягають приватизації можуть включатися об’єкти, які мають важливе стратегічне значення для економіки та інфраструктури Нікольського району. Перелік об’єктів, що не підлягають приватизації, готується районною радою, в тому числі, за пропозицією балансоутримувачів, органів виконавчої влади та виноситься на розгляд та затвердження сесії Нікольської районної ради.
3.4. Майно, яке перебуває на балансі комунальних підприємств, установ, організацій, що не підлягають приватизації та яке не входить до складу єдиних майнових комплексів, що забезпечують основні види діяльності таких підприємств або  більше трьох років не використовуються  у виробничій діяльності та подальше їх використання не планується, належить до об’єктів, що підлягають приватизації.
 
4. Підготовка об’єктів до приватизації
 
4.1. Балансоутримувач майна  здійснює підготовку об'єктів до приватизації.
4.2. Підготовка об'єктів до приватизації може включати:
1) виявлення комунального майна, що не підлягає приватизації і визначення умов його подальшого використання;
2)виявлення іншого комунального майна, що тимчасово не використовується і розробка пропозицій щодо умов його подальшого використання;
4)здійснення оформлення технічної документації в бюро технічної інвентаризації, експертної оцінки та реєстрація права власності на об'єкти нерухомого майна;
5) передача на розгляд постійної комісії ради з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та будівництва заяв від потенційних покупців про включення об’єкту приватизації до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, інформацію про запропонований заявником спосіб приватизації.
Позитивні висновки постійної комісії ради з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та будівництва оформлюються протоколом, який надається органу приватизації територіальної громади і є підставою для включення об’єктів в перелік об’єктів, що підлягають приватизації та таких, що не підлягають приватизації з подальшим винесенням на розгляд сесії районної ради.
4.3. Після прийняття позитивного рішення сесією районної ради щодо переліків об’єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації територіальної громади здійснює заходи з приватизації об’єктів відповідно до чинного законодавства.
4.4. Потенційні покупці зобов’язані подати разом із заявою у довільній формі інформацію і документи на участь у приватизації, а саме:
1)для потенційних покупців – фізичних осіб - громадян України – копія паспорта громадянина України;
для іноземних громадян – копія документа, що посвідчує особу;
2)для потенційних покупців – юридичних осіб:
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України – для юридичних осіб – резидентів;
- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб – нерезидентів;
- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;
- остання річна або квартальна фінансова звітність;
3) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунку потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку у разі приватизації шляхом аукціону;
4) письмова згода потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.
 
5. Визначення ціни об’єктів приватизації
 
5.1. Визначення початкової вартості та ціни продажу об'єктів комунальної власності здійснюється шляхом проведення незалежної оцінки в порядку, встановленому законодавством з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. Висновок суб’єкта оціночної діяльності про початкову вартість та ціну продажу затверджується головою районної ради за попереднім погодженням рішенням сесії районної ради.
5.2. Відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки вартості майна об’єктів комунальної власності територіальної громади Нікольського району, що підлягають приватизації, здійснюється на конкурсних засадах.
 
6. Продаж об’єктів малої приватизації
 
6.1. Об’єкти малої приватизації продаються на електронних аукціонах. Порядок проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації затверджуються Кабінетом Міністрів України.
6.2. Після затвердження умов продажу орган приватизації територіальної громади не пізніш як через 10 робочих днів публікує інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації в місцевих засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради та в електронній торговій системі.
6.3. Аукціони з продажу об’єктів малої приватизації проводяться не раніше ніж через 20 днів, але не пізніше 35 днів після опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єктів малої приватизації.
6.4. Протокол про результати електронного аукціону формується та оприлюднюється електронною торговою системою автоматично в день завершення аукціону в електронній формі.
6.5. Продаж об’єктів на аукціоні, крім аукціону за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій, здійснюється за наявності не менше двох учасників аукціону та вважається таким, що відбувся, у разі здійснення на аукціоні не менше одного кроку аукціону на підвищення стартової ціни.
6.6. У разі, коли для участі в аукціоні з продажу об’єкта приватизації подано заяву на участь в аукціоні від одного покупця, аукціон визнається таким, що не відбувся, а сесія районної ради приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни.
6.7. У разі, якщо об’єкт, який пропонувався для продажу на аукціоні, не продано, крім випадку, передбаченого п. 6.5. даного Положення, проводиться повторний аукціон із зниження стартової ціни на 50%.
6.8. Приватизація об’єктів комунальної власності на аукціоні без умов або на аукціоні зі зниженням стартової ціни здійснюється відповідно до законодавства України.
6.9.  Якщо повторний аукціон зі зниженням стартової ціни визнається таким, що не відбувся, у разі якщо для участі у такому аукціоні подано заяву на участь від одного покупця, то орган приватизації приймає рішення про приватизацію зазначеного об’єкта шляхом викупу безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни, з урахуванням зниження стартової ціни відповідно до п. 6.7. даного Положення.
 
7.      Склад, порядок утворення та повноваження аукціонної комісії
7.1.Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється для продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади Нікольського району.
7.2. До складу комісії входять не менше 5 осіб, склад яких затверджується сесією районної ради або розпорядженням, наказом органу управління комунальним майном
7.3. Основні принципи діяльності комісії:
дотримання вимог законодавства;
- колегіальність прийнятих рішень;
- професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).
7.4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються сесією районної ради або розпорядженням, наказом органу управління майном.
На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються на заступника голови комісії.
7.5. До основних повноважень комісії належать:
розроблення умов продажу та їх подання на погодження голові районної ради;
визначення стартової ціни;
визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;
розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;
ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження голові районної ради.
7.6. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
Організаційною формою роботи комісії є засідання.
Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного відкритого голосування, результати якого заносяться до протоколу.
Засідання комісії є правомочним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.
Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови комісії є вирішальним.
За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження голові районної ради.
7.7. Секретар комісії забезпечує:
- підготовку матеріалів для розгляду комісією;
- виконання доручень голови комісії;
- підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.
7.8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії. У разі якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.
Дату засідання комісії призначає голова комісії.
 
8. Невід'ємні покращення орендованого майна
 
8.1. Невід'ємними покращеннями орендованого майна є здійснені орендарем, за погодженням з орендодавцем у спосіб, передбачений цим Положенням за час оренди заходи, спрямовані на покращення фізичного (технічного) стану орендованого майна та (або) його споживчих якостей, відокремлення яких призведе до зменшення його ринкової вартості.
До невід’ємних покращень, зокрема, відносяться:
1) всі види будівельно-монтажних і ремонтних робіт, які необхідно виконати з метою покращення експлуатаційних показників, покращення планування будівлі, відновлення міцності та стійкості окремих елементів, цілих конструкцій, підсилення стін, фундаментів, перекриття, покрівлі та інше;
2) повна або часткова заміна окремих конструктивних елементів орендованого комунального майна, які зазнали руйнування внаслідок тривалої експлуатації (заміна вікон, дверей, підлоги, системи опалення, водопостачання, каналізації, енергозбереження, зовнішніх мереж та ін.);
3) ремонт фасаду орендованого приміщення з використанням сучасних матеріалів та технологій;
4) влаштування (в зв’язку з відсутністю) конструктивних елементів, необхідних для експлуатації об’єкта оренди, тощо.
8.2.Орендар одержує право на викуп орендованого майна (будівлі, споруди, нежитлового приміщення) за ціною, визначеною за результатами його незалежної оцінки, якщо виконується кожна з таких умов:
1) орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна;
2) орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід’ємних покращень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу;
3) невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди;
4) здійснення і склад невід’ємних покращень, у тому числі невід’ємний характер покращень , підтверджені висновком будівельної експертизи;
5) орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;
6) договір оренди є чинним на момент приватизації.
8.3. Для розгляду питання про здійснення невід’ємних покращень орендар подає заяву та пакет документів:
1) опис передбачуваних покращень і кошторис витрат на їх проведення (за їх наявності або необхідності);
2) інформацію про доцільність здійснення  покращень орендованого майна;
3) приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх наявності);
4) технічний паспорт;
5) експертну оцінку вартості орендованого майна, виготовлену суб’єктом оціночної діяльності.
8.4.  На підставі заяви орендаря орган приватизації територіальної громади готує відповідний проект рішення виконавчого комітету  про надання згоди на здійснення невід’ємних покращень чи відмову у наданні такої.
8.5. Роботи на проведення невід’ємних покращень орендованого нерухомого майна, проведені без отримання згоди районної ради на проведення невід’ємних покращень не можуть вважатись невід’ємними покращеннями.
8.6. Рішення районної ради про надання дозволу на проведення невід’ємних покращень орендованого майна і є згодою орендодавця на проведення невід’ємних покращень орендованого майна.
8.7. Після здійснення дозволених орендарю невід’ємних покращень, орендар надає орендодавцю інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій, підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.
 
9. Вступ у право власності і порядок розрахунків за приватизований об’єкт

9.1. Покупець об’єкта спільної власності зобов'язаний провести оплату у день нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
9.2. Фізичні та юридичні особи, що до початку приватизації мають у постійному користуванні земельні ділянки, після завершення процесу приватизації оформляють у встановленому законодавством порядку право власності або право оренди цих ділянок або сервітуту.
 
10. Заходи щодо виконання Положення
 
10.1. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.
10.2. Заходи, пов’язані з виконанням Положення, фінансуються з загального фонду бюджету району і використовуються на:
- проведення інформаційної діяльності з висвітлення процесів приватизації;
- оплату послуг організацій та осіб, залучених до процесів приватизації;
- оплату робіт з оформлення і передачі приватизаційних справ в архів.
 
 
 
 
Заступник голови районної ради                                                           І.ПЛАВСЬКА

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
        29.10.2018   №     7/33-562
                                                                                      
ПОЛОЖЕННЯ 
про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблене відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», визначає порядок утворення аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації (далі - комісія), її повноваження, права та порядок роботи.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Фонду державного майна України та цим Положенням.
ІІ. Склад, порядок утворення комісії та її повноваження
1. Комісія є тимчасово діючим колегіальним органом, що утворюється органами приватизації (рішенням сесії районної ради) для продажу об’єктів малої приватизації протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта.
2. До складу комісії входять не менш як п’ять осіб, які є представниками постійної комісії з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та будівництва, органу приватизації, балансоутримувача.
У разі потреби до складу комісії можуть залучатися з правом дорадчого голосу спеціалісти, експерти, представники органів виконавчої влади, підприємств та/або господарських товариств тощо.
3. Основні принципи діяльності комісії:
- дотримання вимог законодавства;
- колегіальність прийнятих рішень;
- професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади).
4. Склад комісії та зміни до нього затверджуються наказом відповідного органу приватизації.
Голова комісії та секретар призначаються із працівників відповідного органу приватизації.
На період тривалої відсутності голови комісії (хвороба, відпустка тощо) його повноваження покладаються наказом керівника органу приватизації на будь-кого із членів комісії.
5. До основних повноважень комісії належать:
- розроблення умов продажу та їх подання на затвердження органу приватизації;
- визначення стартової ціни;
- визначення стартової ціни з урахуванням зниження стартової ціни;
- розроблення інформаційного повідомлення про проведення аукціону;
- ведення протоколів засідань комісії та їх подання на затвердження органу приватизації.
6. Комісія має право:
- під час розроблення умов продажу вносити пропозиції органу приватизації щодо запитів до органів державної влади, підприємств та/або господарських товариств стосовно подання пропозицій щодо умов продажу, а також надання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об’єктом продажу;
- вносити пропозиції органу приватизації щодо подання запитів спеціалістам, експертам;
- заслуховувати пояснення експертів, консультантів та інших спеціалістів.
ІІІ. Порядок роботи комісії
1. Очолює комісію та організовує її роботу голова комісії.
2. Організаційною формою роботи комісії є засідання.
3. Усі рішення комісії приймаються шляхом поіменного усного голосування («за» або «проти»), результати якого заносяться до протоколу.
4. Засідання комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.
5. Члени комісії мають рівне право голосу при прийнятті рішень. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос голови комісії є вирішальним.
6. За результатами засідання комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії, присутніми на засіданні, та у триденний строк подаються на затвердження відповідному органу приватизації.
7. Секретар комісії забезпечує:
- підготовку матеріалів для розгляду комісією;
- виконання доручень голови комісії;
- підготовку, ведення та оформлення протоколів засідань комісії.
8. Члени комісії зобов’язані брати участь у роботі комісії.
У разі, якщо засідання комісії не відбулося через відсутність кворуму, засідання комісії переноситься на інший день.
9. Діяльність комісії припиняється наказом органу приватизації.
 
Заступник голови районної ради                                                І.ПЛАВСЬКА
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
  Рішення районної ради
 
29.10.2018   №     7/33-562
                                           
ПОРЯДОК                             
передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради
 
1.           Загальні положення
         1.1.Порядок розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного, Господарського, Бюджетного кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна» і визначає механізм передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради.
       
        1.2.Порядок регулює відносини, пов’язані з наданням в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради.
        
         1.3. Дія цього Порядку  поширюється на нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо) та на інше окреме індивідуально визначене майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради.       
          
         1.4. Наведені нижче терміни у цьому Порядку вживаються у такому значенні:
-       оренда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке необхідне орендареві для здійснення господарської діяльності;
-       балансоутримувач – юридична особа комунальної форми власності, в повному  оперативному управлінні (на балансі) якого знаходиться майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради;
-       орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю за користування майном, переданим йому в оренду, незалежно від наслідків своєї господарської чи іншої діяльності. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем;
-       суборенда – засноване на договорі строкове платне користування майном, яке передається орендарем в суборенду третій особі;
-       рухоме майно – рухомі речі, які можна вільно пересувати в просторі;
-       нерухоме майно – об’єкти (будівлі, споруди, нежитлові приміщення), розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;
-       індивідуально визначене майно – конкретна річ, яка відрізняється від інших особливими ознаками.
2.           Основні положення
        2.1.Об’єктами оренди згідно з цим Порядком є:
-  нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення тощо) спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради;
-  інше окреме індивідуально визначене майно територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради.
          
        2.2. Орендодавцями майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради є:
комунальні установи, організації, підприємства, уповноважені Нікольською  районною радою управляти майном спільної власності на правах оперативного управління щодо нерухомого майна загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів, та іншого окремого індивідуально визначеного майна.
        
       2.3. Орендарями майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Нікольського району можуть бути господарські товариства, створені  членами  трудового  колективу  підприємства, його структурного підрозділу, інші  юридичні  особи  та  громадяни України, фізичні та юридичні особи  іноземних  держав, міжнародні організації та особи без  громадянства. 
     Фізична  особа,  яка  бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення  договору  зобов'язана   зареєструватись   як   суб'єкт підприємницької діяльності.
 
       2.4. Комунальні установи, організації, підприємства уповноважені Нікольською  районною радою управляти майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради на правах оперативного управління забезпечують проведення незалежної оцінки майна, що передається в оренду за рахунок власних коштів  з подальшим відшкодуванням цих витрат орендарем, здійснюють матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу, організовують конкурс оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради.
       Особливості оренди майна  для  здійснення  підприємницької  та іншої діяльності громадянами та  юридичними  особами  іноземних  держав та особами  без  громадянства  визначаються  законодавством  України.
 
       2.5. Передача в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні Нікольської районної ради, здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Нікольського району, що передається в оренду:
  у разі  надходження  заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи,  музею,  підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому  числі національної  творчої  спілки  або її члена під творчі майстерні), 
релігійної  організації  для  забезпечення  проведення  релігійних  обрядів   та  церемоній,  громадської  організації  ветеранів  або інвалідів,    реабілітаційних    установ    для    інвалідів    та дітей-інвалідів,    державних   та   комунальних   спеціалізованих  підприємств,  установ та закладів соціального  обслуговування,  що надають  соціальні  послуги  відповідно  до  Закону  України  "Про соціальні послуги",  Пенсійного фонду України  та  його органів,  державних  видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних  видавництв  та  підприємств  книгорозповсюдження,  що 
забезпечують підготовку,  випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової  продукції  державною  мовою  (за  винятком видань  рекламного та еротичного характеру),  оголошення про намір передати  майно  в  оренду  не  розміщується  і   договір   оренди укладається  з  таким  заявником без проведення конкурсу.
 
       2.6. Ініціатива щодо оренди майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Нікольського району, може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до п. 2.3. цього Порядку, пропозиція може надходити від орендодавців, зазначених у п. 2.2.  цього Порядку.
       Орендодавець може оголосити про передачу майна в оренду в порядку, встановленому цим Порядком та Законом України «Про оренду державного та комунального майна».
           
      2.7. Нікольська районна рада на підставі інформації балансоутримувачів майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ  Нікольського району щороку формує перелік цілісних майнових комплексів підприємств та їх структурних підрозділів і об’єктів нерухомого майна, що може бути передане в оренду, з визначенням напрямку використання або вказати, що напрямок використання пропонує потенційний орендар.
        Зазначений перелік оприлюднюється в місцевих офіційних друкованих засобах масової інформації, або на офіційному веб-сайті Нікольської районної ради.
        Сформований і оприлюднений перелік об’єктів оренди може бути доповнений протягом поточного року новими об’єктами.
 
        2.8. Передача в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Нікольського району, загальна площа якого не перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію здійснюється  балансоутримувачем даних об’єктів.
        Якщо є ініціатива щодо передачі в оренду нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Нікольського району, загальна площа якого перевищує 200 квадратних метрів на одне підприємство, установу, організацію, питання виноситься на розгляд сесії Нікольської районної ради.
 
3.           Порядок укладення договору оренди
         3.1. Фізичні та юридичні особи, які бажають укласти договір оренди майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Нікольського району, надають відповідному орендодавцеві (балансоутримувачу майна), заяву про оренду (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) та  інші документи, а саме:
- проект договору оренди об'єкта;
- копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання) (легалізовані та перекладені - для нерезидентів);
- інформація про відсутність застосування до заявника санкцій відповідно до законодавства (у довільній формі за підписом керівника).
         В окремих випадках, передбачених законодавством, подається інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
        3.2. Протягом 15 днів після дати реєстрації заяви орендодавець розглядає подані йому матеріали і розміщує в місцевих офіційних друкованих засобах масової інформації, на власному веб-сайті (за наявності) та веб-сайті Нікольської районної ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору оренди і повідомляє про це заявника.
 
         3.3.Протягом 10   робочих   днів   після   розміщення  оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.
         Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв  орендодавець  своїм  розпорядженням (наказом) ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. 
         У разі, якщо  подано  лише  одну заяву,  конкурс  на  право  оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. 
         У разі надходження двох і  більше  заяв, орендодавець оголошує конкурс на право оренди.
 
       3.4. Конкурс на право оренди комунального майна проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради.
 
        3.5. Заяви щодо оренди окремого індивідуально визначеного майна, крім нерухомого, розглядаються орендодавцем самостійно.
 
        3.6. Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого  процесу  з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під
час та на період виборчої  кампанії  здійснюється  без  проведення 
конкурсу  в  порядку  черговості  надходження  відповідних заяв до орендодавця.
 
         3.7. Орендодавець відмовляє в укладенні договору  оренди  в  разі, якщо:
-  прийнято рішення  про  відчуження цих об'єктів;
-       об'єкт включено  до  переліку  підприємств,   що   потребують 
 залучення   іноземних   інвестицій,  згідно  з  рішенням  Кабінету Міністрів              України чи органів місцевого самоврядування;
        -     рішенням Нікольської районної ради не надано згоди   на укладення договору   оренди.
 
         3.8. Орендар-переможець конкурсу або орендар, стосовно якого розпорядженням (наказом) орендодавця ухвалене рішення про передачу об’єкта в оренду за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди, у місячний термін після проведення конкурсу або ухвалення орендодавцем рішення про передачу об’єкта в оренду за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди повинен укласти договір оренди та оформити з орендодавцем акт приймання-передачі об’єкта оренди. У разі не укладання договору оренди в місячний термін з вини орендаря, результати конкурсу або рішення про передачу об’єкта в оренду за результатами вивчення попиту на об’єкт оренди  втрачають чинність.
        3.9. Істотними умовами договору є:
-         назва об'єкту оренди , склад та вартість майна з урахуванням її індексації;
-         термін, на який укладається договір оренди;
-         орендна плата з урахуванням її індексації;
-         порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;
-         відновлення орендованого майна та умови його повернення;
-         виконання зобов'язань;
-         забезпечення виконання зобов'язань – неустойка (штраф, пеня), порука, завдаток, гарантія тощо;
-         порядок здійснення орендодавцем контролю за станом об’єкта оренди;
-         відповідальність сторін;
-         страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
-         обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна.
        За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови.
         3.10. Укладений сторонами договір в частині істотних умов повинен відповідати типовому договору оренди відповідного майна (Типовий договір додається) з врахуванням вимог цього Порядку.
        3.11. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення згоди з усіх істотних та інших умов і підписання сторонами тексту договору.
       3.12. Передача в оренду майна оформляється актом приймання-передачі, який укладається між орендодавцем майна і орендарем. Акт приймання-передачі відображає стан об’єкту оренди на момент укладання договору оренди і є його невід’ємною частиною. Дата підписання акту приймання-передачі з орендодавцем є початком дії договору оренди, також з цієї дати починається нарахування орендної плати.  
       3.13. Орендна плата розраховується згідно Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальних громад сіл, селищ Нікольського району, затвердженої рішенням Нікольської районної ради.
       3.14. Орендарям, які укладали договори оренди до введення в дію Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальних громад сіл, селищ Нікольського району, розмір орендної плати може бути перераховано на підставі незалежної оцінки і внесені відповідні зміни до договору оренди шляхом укладення додаткової угоди, як додатку до нього.
       3.15. Питання щодо зменшення орендної плати вирішує сесія Нікольської районної ради. Для цього орендарі надають клопотання на ім’я голови ради з обґрунтуванням необхідності зменшення орендної плати, а також використання коштів, які звільняться при встановлені меншої орендної плати. Клопотання розглядається сесією Нікольської районної ради. У разі визнання необхідним встановити зменшений розмір орендної плати, сесія виносить рішення про встановлення зменшеного розміру орендної плати.
       Зменшення розміру орендної плати оформляється шляхом укладення між орендодавцем і орендарем додаткової угоди та проведенням перерахунку суми орендної плати, як додатку до неї.
       3.16.Суттєві зміни та доповнення до договору оренди нежитлового приміщення приймаються за погодженням сторін на підставі рішення орендодавця в межах його повноважень щодо майна, яке він може передавати в оренду, встановлених пунктами 2.2. цього Порядку шляхом укладення додаткових угод, які є невід’ємною частиною договору оренди.
4. Прикінцеві положення
       4.1. Контроль за виконанням договорів оренди комунального майна здійснює орендодавець. При наявності порушень умов договорів приймаються відповідні заходи щодо їх усунення, передбачені чинним законодавством.
       4.2. Наявність у орендаря боргів по сплаті орендної плати, боргів по відшкодуванню комунальних платежів та експлуатаційним витратам на утримання орендованого майна на протязі дії договору оренди, невикористання орендованого майна або використання його не за призначенням, є підставою для відмови в продовженні договору оренди на новий термін або для дострокового розірвання договору оренди.
       4.3. Проведення поточного ремонту орендованого майна здійснюється орендарем за власний рахунок .
       4.4. При проведенні капітального ремонту чи реконструкції орендар оформляє наступні документи:
-          звернення  до орендодавця з заявою про дозвіл на проведення капітального ремонту чи реконструкції, в якому міститься погодження граничної суми витрат на поліпшення орендованого майна відповідно до доданої до заяви проектно-кош­торисної документації;
-         отримання письмової згоди орендодавця та додаткову угоду до договору оренди з зареєстрованим кошторисом;
-         в разі закінчення терміну дії договору оренди або дострокового розірвання договору оренди, поліпшення орендованого майна визнаються власністю орендодавця і відшкодуванню не підлягають.
4.5. Питання, які не врегульовані даним Порядком, вирішуються у відповідності до чинного законодавства.        
 
 
Заступник голови районної ради                                                                     І.ПЛАВСЬКА
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО:
  Рішення районної ради
 
29.10.2018   №     7/33-562                                    
 
Порядок                                
проведення конкурсу на право 
оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ,
що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради
 
1.      Загальні положення
    
           1.1. Цей Порядок  визначає  процедуру  проведення  конкурсу  на право  оренди   комунального  майна,  установ,   організацій,   їх структурних підрозділів (філій), нерухомого майна (будівель,  споруд,  нежитлових  приміщень)  та  іншого   окремого індивідуально   визначеного   майна,   що  перебуває  у  комунальній власності.
           1.2. Порядок розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна», Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженого Постановою КМУ № 906 від 31.08.2011  та інших нормативних актів і визначає єдиний порядок підготовки, оголошення, проведення та оформлення результатів конкурсу на право оренди майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради.
1.3. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату та найкращі умови подальшої експлуатації об’єкта при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
1.4. Право участі в конкурсі мають юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які можуть, згідно із законодавством бути орендарями майна (далі – учасники конкурсу).
1.5.Конкурс на право оренди майна (далі – конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена орендодавцем. У разі, коли орендодавцем є комунальне підприємство, установа, заклад, до конкурсної комісії включаються представники Нікольської районної ради та представники органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта.
         Конкурс на право оренди об’єкта оголошується орендодавцем.
 
2.      Підготовка та оголошення конкурсу
 
          2.1. Оголошення про конкурс публікується орендодавцем в засобах масової інформації, оприлюднюється на веб-сайті орендодавця (за наявності) та веб-сайті Нікольської районної ради не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу.        
          2.2.У випадку надходження однієї заяви про оренду певного об’єкта (будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої заяви – про оренду частини цього об’єкта - орендодавець повідомляє іншого заявника, що розглядається питання про оренду всього об’єкта.
 2.3. Повідомлення про оголошення конкурсу повинно містити такі відомості:
-         назву та місцезнаходження об’єкта оренди;
-         дату, час та місце проведення конкурсу;
-         кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу (не більш як 3 робочих дні до дати проведення конкурсу) та місце прийняття пропозицій;
-         площу та інші характеристики об’єкта оренди;
-         найменування балансоутримувача;
-         напрям використання об’єкта оренди;
-         стартовий розмір орендної плати;
-         термін оренди;
-         перелік документів, які подаються претендентами для участі в конкурсі.
Крім того, в оголошенні зазначається, що витрати орендодавця або іншого учасника конкурсу на проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди та на публікацію оголошення про конкурс компенсує переможець конкурсу за виставленими рахунками.
2.4. Особи, які під час вивчення попиту виявили зацікавленість в оренді об'єкта, письмово повідомляються орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.
2.5. Після публікації оголошення про конкурс орендодавець не може змінювати умови конкурсу.
2.6. Конкурс може бути відмінений після публікації про його проведення не пізніше дати його проведення шляхом публікації відповідного оголошення та письмового повідомлення учасників конкурсу, які подали документи.
 
3. Умови конкурсу
 
            3.1. У конкурсі мають право приймати участь фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та юридичні особи.
            3.2. Не допускаються до участі в конкурсі особи, які мають податкову  заборгованість перед бюджетом або заборгованість по орендній платі за користування майном спільної власності, або другим чином порушили умови раніше укладених договорів оренди.
            3.3.Умовами конкурсу є:
-                стартовий розмір орендної плати, який визначається  за Методикою розрахунку орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Нікольського району та пропорції її розподілу, затвердженою рішенням районної ради;
-                     ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;
-                     дотримання вимог експлуатації об'єкта;
-                     компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.
3.4. Іншими умовами конкурсу залежно від специфіки об'єкта оренди можуть бути:
-                     виконання певних видів ремонтних робіт;
-                     виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;
-                     збереження (створення) нових робочих місць;
-                     вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
-                     створення безпечних умов праці;
-                     дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення.
Конкурс може також передбачати інші умови, запропоновані конкурсною комісією.
3.5. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
3.6. Якщо пропозиції учасників конкурсу, до його початку, перевищують стартову орендну плату, визначену відповідно до Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Нікольського району, найбільша з них вважається стартовою.
 
4.      Подання документів для участі у конкурсі
 
4.1. Заява подається особисто заявником або його уповноваженим представником.
4.2. При поданні заяви заявник – учасник конкурсу або його уповноважений представник пред’являє документ, що посвідчує його особу, належним чином посвідчену довіреність, що підтверджує право уповноваженого представника виконувати дії, передбачені цим Порядком.
4.3.Для участі в конкурсі учасник подає на розгляд конкурсної комісії такі матеріали:
1) заяву про участь у конкурсі (якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду майна під час вивчення попиту щодо зацікавленості в об’єкті оренди, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нову заяву з пропозиціями відповідно до умов оголошеного конкурсу);
2) бізнес-пропозиції, пропозиції щодо виконання умов конкурсу та додаткові пропозиції;
3) відомості про претендента:
для юридичної особи:
-              документи, що посвідчують повноваження   представника юридичної особи;
-              засвідчені   в  установленому  порядку  копії  установчих документів;
-  завірену   належним   чином   копію   звіту  про  фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і  кредиторської заборгованостей за останній рік;
-  довідку  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство;
для фізичної особи:
- копію документа,  що посвідчує особу,  або  належним  чином оформлену довіреність;
- завірену належним чином копію  декларації  про  доходи  або звіту  суб'єкта  малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку;
- зобов’язання щодо гарантій сплати орендної плати.
4.4.У разі коли пропозиція тільки одного претендента відповідає умовам конкурсу, аукціон з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.
 
5.      Конкурсна комісія
 
5.1. Для проведення конкурсу (конкурсів) орендодавцем утворюється конкурсна комісія (надалі – комісія), до складу якої входять представники орендодавця, представники Засновника,  а в разі розгляду питань захисту навколишнього природного середовища, дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення - також органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта. Комісія утворюється загальною кількістю не менше 5 осіб та затверджується розпорядженням чи  наказом орендодавця.
5.2.           Основними завданнями та функціями комісії є:
- визначення умов та строку проведення конкурсу;
- розгляд поданих  претендентами  документів  та  підготовка  і подання орендодавцю списку претендентів,  допущених  до  участі  в конкурсі;
- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;
- складення протоколів та подання   їх   для   затвердження орендодавцю.
      5.3.Комісія  у  процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до  фахівців  органу,  уповноваженого  управляти відповідним  комунальним майном,  органу місцевого самоврядування за місцем розташування об'єкта оренди, центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища.
           5.4.Комісія  розпочинає  роботу з моменту затвердження розпорядження, наказу про її створення.
           5.5. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу  голова комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця. Голова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях  і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією. 
           Рішення комісії  приймаються  більшістю  голосів присутніх на засіданні членів комісії.  Голова комісії має  право  вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.
         Заступник голови   комісії,  який  виконує  обов'язки  голови комісії  у  разі   його   відсутності,   призначається   з   числа представників орендодавця.
          5.6. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників конкурсу.
          Члени комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:
         про учасників конкурсу,  їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
         яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.
         5.7. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому  не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб, не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії  шість  осіб,  не  менш  як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.
         5.8. Конкурс    проводиться    з   використанням   відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.
 
6.      Порядок проведення конкурсу
        
        6.1. Документи (крім пропозиції щодо розміру  орендної  плати) подаються  до  підрозділу  орендодавця,  який  відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції,  у конвертах з написом  "На  конкурс" з відбитком печатки претендента.  Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим  засіданням, під час якого конверти розпечатуються.
            6.2.   Подані   претендентами   матеріали   розглядаються   на  засіданнях  комісії  до  проведення  конкурсу  з  метою формування списків   його  учасників  та  осіб,  не  допущених  до  конкурсу.
         Зазначені  списки затверджуються розпорядженням чи наказом орендодавця. Орендодавець протягом  одного робочого дня після затвердження списку повідомляє учасникам  конкурсу  з використанням тих засобів зв'язку, які вони обрали,  про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до  подання  конкурсних  пропозицій  щодо  орендної плати.
           У разі коли пропозиція тільки одного  претендента  відповідає умовам  конкурсу,  аукціон  з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.
        Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний розпорядження чи наказ, у разі:
-    неподання заяв про участь у конкурсі;
-    відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;
-    знищення об'єкта  оренди  або  істотної  зміни його фізичного стану.
        У разі визнання конкурсу таким,  що не відбувся, орендодавцем може  бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна,  якщо після  вивчення  попиту  виявлено  потенційних орендарів.
         6.3. У  разі  надходження  двох  або  більше  пропозицій,  які відповідають умовам конкурсу,  переможець визначається комісією за критерієм    найбільшої    запропонованої    орендної   плати   за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.
          У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи,  яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду  без  проведення  конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.
          6.4. Протягом    семи    робочих   днів   після   затвердження орендодавцем списку учасників,  допущених до  участі  у  конкурсі, комісія  проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх  уповноважених  осіб).  На  засіданні  можуть  бути   присутні представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи.  Секретар комісії реєструє в  протоколі  засідання  комісії кожного  учасника  конкурсу із зазначенням дати,  часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника.
         Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
         6.5. Учасники конкурсу в порядку черговості, визначеної згідно з  їх  реєстраційними номерами,  подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо  орендної  плати.  Розмір орендної плати,  зазначений у конкурсній пропозиції,  не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні про проведення конкурсу.
         6.6. Голова  комісії  (у  разі  його  відсутності  - заступник голови комісії) в присутності членів  комісії  та  заінтересованих осіб  розпечатує  конверти  і  оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.  Конкурсні пропозиції, у яких зазначений  розмір орендної плати нижчий,  ніж визначений в умовах конкурсу,  до уваги не  беруться,  а  особи,  які  їх  подали,  до подальшої  участі  в конкурсі  не  допускаються.  Такі  конкурсні пропозиції вносяться  до  протоколу  з відміткою  "не  відповідає умовам конкурсу".
     6.7. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс 
проводиться  у  формі  торгів  "з  голосу"  головою комісії  (у  разі  його відсутності - заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається  момент  оголошення  головою  комісії найбільшого  розміру  орендної плати,  запропонованої учасниками в 
конкурсних пропозиціях.  Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

       6.8. У  процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують  бланк  пропозиції,  в якому зазначаються реєстраційний номер  учасника  і  запропонована  сума.  Забезпечення   учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.
      6.9. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком,  який установлюється конкурсною комісією,  але  не  може бути  меншим  ніж  1  відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в  конкурсних  пропозиціях.  Якщо  після того,  як  голова  комісії тричі оголосив останню пропозицію,  від учасників конкурсу не надійдуть  пропозиції  щодо  більш  високого розміру   орендної  плати,  голова  комісії  оголошує  "Вирішено", називає  номер  учасника,  який  запропонував  найбільший   розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.
     6.10. Учасник,  який під  час  конкурсу  порушив  вимоги  цього Порядку,  за  рішенням  комісії  видаляється  з  конкурсу,  про що вноситься запис до протоколу.
     6.11. Після  закінчення  засідання  комісії,  на   якому   було визначено   переможця  конкурсу,  складається  протокол,  у  якому зазначаються відомості  про  учасників;  стартова  орендна  плата; пропозиції  учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу.  Протокол не пізніше наступного робочого  дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.
     6.12. Протокол про результати конкурсу протягом  трьох  робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у  засіданні,  і  переможцем   конкурсу   затверджується розпорядженням або  наказом орендодавця.   Орендодавець  протягом  трьох  робочих  днів  після затвердження  результатів   конкурсу   письмово   повідомляє   про
результати  конкурсу  всім  учасникам і публікує їх у виданнях,  в яких  було  надруковано  оголошення  про конкурс, та оприлюднює на веб-сайті орендодавця.
        6.13. Діяльність комісії припиняється у разі:
-   відсутності заяв  про  участь  у  конкурсі  -  з  оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;
-         відсутності заяв,  які  б  відповідали  умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те,  що конкурс не відбувся;
-          укладення договору   оренди   з   особою,   яка   згідно   із законодавством має  право  на  отримання  відповідного  комунального майна в оренду без проведення конкурсу,  або з особою,  пропозиції якої виявилися єдиними,  що  відповідають  умовам  конкурсу;
-           з моменту укладення договору;
-           проведення конкурсу  -  з  дати укладення договору оренди,  а якщо договір не укладено - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.
          6.14.   Орендодавець   протягом   трьох   робочих   днів  після затвердження  результатів  конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним особі)  проект  договору  оренди.  Переможець  конкурсу  або уповноважена  ним  особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені п. 3.9. Порядку передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради  та включати орендну плату, запропоновану  переможцем  конкурсу,  а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.
           6.15. У   разі,   коли  переможцем  конкурсу  є  суб'єкт  малого підприємництва,  який  провадитиме    виробничу     діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах,  запропонована ним орендна   плата   визначається    з    урахуванням    коефіцієнта, передбаченого   додатком до  Методики розрахунку орендної плати за оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища Нікольського району.
           6.16.  У  разі  порушення строку, зазначеного у пункті 6.14. цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у  визначений  в  оголошенні  про  конкурс  строк  пропозицій,  що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього  Порядку, з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення  додаткового  засідання  комісії.  Додаткове  засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 6.17. цього Порядку.
           6.17. Додаткове  засідання  комісії  проводиться  на   підставі матеріалів  відкритого  засідання,  передбаченого пунктом 6.4. цього Порядку.  На засіданні можуть бути присутніми  учасники  конкурсу, представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи.  Новим  переможцем  конкурсу   визначається   той   учасник конкурсу,  розмір  останньої  пропозиції  якого  був  найбільшим з пропозицій  інших  учасників  конкурсу,   допущених   до   подання конкурсної  пропозиції  щодо  орендної  плати,  про що складається протокол,  який підписується  всіма  членами  комісії,  які  брали участь  у  засіданні,  і  новим переможцем конкурсу.  Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.
          Переможець  конкурсу (або уповноважена ним особа) протягом п’яти робочих днів після отримання проекту договору особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди.
           6.18. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії у разі, коли:
-      уповноважений орган управління  об'єктом  оренди  відмовив  у передачі майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків   проведення конкурсу;
-       об'єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан;
-       укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 6.3. цього Порядку.
    
7.      Відповідальність сторін
 
          7.1. Для вирішення спірних питань, які виникають під час проведення конкурсу або після оголошення його результатів, учасник конкурсу повинен протягом 3 робочих днів після дати проведення конкурсу звернутись з відповідною заявою до конкурсної комісії. Конкурсна комісія зобов’язана на протязі 5 днів (якщо вирішення спору не потребує негайного розгляду) з моменту його отримання, розглянути заяву та надати аргументовану відповідь.
         Результати конкурсу, а також усі рішення, пов’язані з проведенням конкурсу, можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.
 
Заступник голови районної ради                                                                      І.ПЛАВСЬКА
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
  Рішення районної ради
                                                  29.10.2018   №     7/33-562
 
Методика
розрахунку та порядок використання плати за оренду майна
 спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні Нікольської районної ради
 
 
1. Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна спільної власності  територіальних  громад сіл, селищ, що знаходиться в управлінні Нікольської районної ради (далі – Методика) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», з урахуванням «Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.10.1995 року № 786 із змінами та доповненнями.        
Методика розроблена для забезпечення ефективного використання майна комунальних підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних  громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради  з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна.
2.Орендна плата – це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання.
   3.До орендної плати не включається оплата послуг,  які відповідно з договором оренди зобов’язується надавати орендодавець та роботи по створенню безпечних умов праці, пожежної безпеки та відшкодовують податки і платежі в своїй частині.
           4. До орендної плати не включаються витрати на комунальні послуги, пов’язані з використанням та утриманням орендованого майна, у тому числі на електроенергію, газ, воду, телефон, каналізацію, вивезення сміття та прибирання прилеглої території, а також витрати, пов’язані з обслуговуванням інженерного обладнання внутрішньобудинкових мереж.
Комунальні платежі за користування водою, опаленням, електроенергією тощо сплачуються орендарем за окремим договором з орендодавцем на підставі даних обліку споживання комунальних послуг.
5. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком орендарям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
6. Договір оренди майна спільної власності  територіальних  громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні Нікольської районної ради строком на три роки і більше підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Такі послуги нотаріуса оплачує орендар.
7. При продовженні (поновленні) договору оренди майна у разі, якщо остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, проводиться нова незалежна оцінка вартості об’єкта оренди.
8. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та  наступні місяці оренди.
У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
9.У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 13 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:
Опл = Вп х Соп/100,
де       
Опл – розмір річної орендної плати, грн.;
Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Соп – орендна ставка, визначена згідно з додатком.
         Якщо орендоване нежиле приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка його вартості проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:
                                                        Вп=Вб:Пб*Пп,
де Вп – вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн..;
Вб – вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
Пп – площа орендованого приміщення, кв.м.;
Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.
            10. Орендодавець виступає замовником проведення незалежної оцінки вартості об’єкта. Проведення незалежної оцінки вартості об’єкта оренди здійснює суб’єкт оціночної діяльності, який має ліцензію (дозвіл) Фонду державного майна України. Незалежна оцінка повинна враховувати місцезнаходження об’єкта і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки. У разі виконання незалежної оцінки орендодавцем, орендар відшкодовує суму витрат.
            У випадку, коли не виготовлено незалежну оцінку вартості об’єкта оренди, використовується балансова вартість.
            11. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах, орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
12. Розмір річної оренди у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків балансової вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є бюджетна установа – не менше як 6 відсотків балансової  вартості орендованого майна.
13.Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок районного бюджету, Пенсійному фонду України та його  територіальним органам, Фонду соціального страхування України, районній раді ветеранів війни, праці та збройних сил – становить одну гривню за 1кв.м.
14. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
           15. 3а рекомендаціями постійної комісії районної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва, Орендодавці можуть встановлювати зменшений розмір орендної плати бюджетним установам.
За поданням постійної комісії районної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва районна рада може надати дозвіл на встановлення зменшеного розміру орендної плати іншим юридичним особам, а також фізичним особам.
         16. Зменшений розмір орендної плати встановлюється шляхом зменшення орендної ставки у відсотках від вартості орендованого майна або зменшення коефіцієнту цільового використання.
         Зменшений розмір орендної плати встановлюється з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому прийнято рішення про його застосування.
         17. Орендарі, зацікавлені у зменшенні орендної плати, подають орендодавцям клопотання з обґрунтуванням неможливості сплачувати орендну плату в повному обсязі. Орендарі-бюджетні установи до клопотання додатково надають завірені копії бюджетного запиту на відповідний бюджетний період, що подавався головному розпоряднику коштів та затвердженого кошторису на їх утримання.
             Орендарі-громадські організації, інші неприбуткові установи до клопотання додатково надають довідку про кількість працюючих, звіт про роботу за останній рік, а також отримані та витрачені в цей період кошти.
            Орендодавці комунального майна району, надсилають постійній комісії районної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва свої висновки та пропозиції щодо доцільності зменшення орендної плати відповідному орендарю.
Постійна комісія районної ради з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва можуть витребувати від орендодавців та орендарів комунального майна району додаткові документи, необхідні для розгляду питання щодо зменшення орендної плати.
18. Прийняті рекомендації постійної комісії районної ради з питаннь паливно-енергетичного комплексу, промисловості, зв’язку, житлово-комунального господарства і будівництва, а також рішення районної ради з питань встановлення зменшеного розміру орендної плати є підставою для внесення відповідних змін у договори оренди.
19. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.
20. Сума орендної плати, зайво перерахована орендарем орендодавцю чи балансоутримувачу, зараховується в рахунок наступних платежів або повертається платникові в п’ятиденний термін від дня одержання його письмової заяви.
21. Плата за оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі комунальних установ, зараховується на розрахункові рахунки балансоутримувачів майна.
22. Плата за оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) зараховується на розрахункові рахунки балансоутримувачів майна.
            В інших випадках орендна плата за оренду нерухомого майна спрямовується до районного бюджету.
23. Кошти, отримані від оренди майна, використовуються балансоутримувачами майна для його належного утримання, облаштування та ремонту.
24.Розмір плати за суборенду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.
25. Контроль за надходженням орендної плати здійснюється орендодавцем.
           26. Орендодавці комунального майна району, подають районній раді звітність
про надходження плати за оренду та суборенду майна щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу за формою, визначеною в додатку 2, також аналітичну довідку про передачу майна в оренду та суборенду, в тому числі щодо виконання орендарями та суборендарями умов договорів оренди та суборенди.
 
 
Заступник голови районної ради                                                                     І.ПЛАВСЬКА
 
                                                                      
 
 
 
 
                                  Додаток 1
до Методики розрахунку та порядку використання
плати за оренду майна, що належить до спільної  власності
 територіальних громад сіл, селища, що знаходяться
в управлінні Нікольської районної ради
 
ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна
 
Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням
Орендна ставка у відсотках до вартості нерухомого майна, визначеної експертним шляхом (%)
1.
 Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів
100
2.
 Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти
45
3.
 Розміщення:
40
 
 фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів
 
 ресторанів з нічним режимом роботи
 
 торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї
 
 офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
4.
 Розміщення:
30
 
 виробників реклами
 
 салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів
 
 торговельних об'єктів з продажу автомобілів
 
 зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
5.
 Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності
25
6.
 Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів
22
7.
 Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об'єктів нерухомості
21
8.
 Розміщення:
20
 
 клірингових установ
 
 майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
 
 майстерень з ремонту ювелірних виробів
 
 ресторанів
 
 приватних закладів охорони здоров'я
 
 суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики
 
 розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
 
 суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
 
 редакцій засобів масової інформації:
 
- рекламного та еротичного характеру
 
- тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства
 
- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації
 
- тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення
9.
 Розміщення:
18
 
крамниць-складів, магазинів-складів
 
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
 
торговельних об'єктів з продажу:
 
- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
 
- промислових товарів, що були у використанні
 
- автотоварів
 
- відео- та аудіопродукції
 
офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
 
 антен
 
технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету
10.
 Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту
17
11.
 Розміщення:
15
 
 суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов'язані з переказом грошей
 
 бірж, що мають статус неприбуткових організацій
 
 кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
 
 ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини
 
 суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль
 
 складів
 
 суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
12.
 Розміщення:
13
 
 закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях
 
суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин
13
 Розміщення:
12
 
 суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба)
 
 стоянок для автомобілів
14.
 Розміщення:
10
 
комп'ютерних клубів та інтернет-кафе
 
ветеринарних аптек
 
рибних господарств
 
приватних навчальних закладів
 
шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
 
 торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами
 
 суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
 
 видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
 
 редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у  пункті 8 цього додатка
 
 суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів
 
 інформаційних агентств
15
 Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
10
16.
 Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
9
17.
 Розміщення:
8
 
 кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
 
 аптек, що реалізують готові ліки
 
 торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
18.
 Розміщення:
7
 
 торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;
 
 ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
19.
 Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні
7
20.
 Розміщення:
6
 
 їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
 
 фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи
 
 об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку
 
 суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
 
 торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів
21
 Розміщення:
5
 
 державних та комунальних закладів охорони здоров'я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
 
 оздоровчих закладів для дітей та молоді
 
 санаторно-курортних закладів для дітей
 
 державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету
 
 торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою
 
 відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
 
 суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення
22.
 Розміщення:
4
 
 їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах
 
 громадських вбиралень
 
 камер схову
 
 видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою
23
 Розміщення:
3
 
 аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами
 
 суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
 
 органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом), органи виконавчої влади, які утримуються за рахунок державного бюджету
 
 науково-дослідних установ, крім бюджетних
24.
 Розміщення:
2
 
 аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
 
 організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами
 
 бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів
 
 дитячих молочних кухонь
 
 торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
25.
 Розміщення:
1
 
 закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів
 
 державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів
 
 закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді
26.
 Розміщення транспортних підприємств з:
 
перевезення пасажирів
15
 
перевезення вантажів
18
27.
 Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
 
-         не більш як 50 кв. метрів
3
 
-         для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів
7
28.
Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
 
не більш як 100 кв. метрів
1
 
для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів
7
29.
Інше використання нерухомого майна
15
30.
 Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
 
-         не більш як 50 кв. метрів
1
 
-         для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів
3
Примітка.
Орендні ставки для орендарів - вітчизняних юридичних і фізичних осіб, що є суб'єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовуються з коефіцієнтом 0,7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ
про надходження орендної плати за _______________ (І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
 
 
_____________________________________________
(назва підприємства, установи, закладу)
 
з/п
Орендар
Адреса
 (орендованого майна)
оренд. площа, загальна, кв.м
Нарах.
орендної
плати
грн,
всього
Сплачено
орендної
плати за
звітний
період, грн,
всього
в тому числі
Заборг. за
звітний
період,
грн,
всього
в тому числі:
Заборг. за
попередній
період, грн,
всього
в тому числі:
Строк
договору
оренди
орендодавцю, грн
до бюджету, грн
перед
Орендода
вцем, грн
перед рай.
бюджетом,
грн
перед
Орендод
ав цем,
грн
перед рай.
бюджетом,
гри
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка* інформація надається без врахування ПДВ
 
Керівник:
Мп                              (прізвище та ініціали) ( п і д п и с ) _______ _____ 20_ року
 
Виконавець:
                              (прізвище, ім'я, по-батькові) (підпис)
 
 
Заступник голови районної ради                                                                                                                                            І.ПЛАВСЬКА
 
 
 
Рішення районної ради
 
29.10.2018   №     7/33-562
 
 
ПОРЯДОК
утворення і роботи комісії з питань прийому-передачі
об’єктів у спільну власність територіальних громад сіл, селищ,
що знаходиться в управлінні Нікольської районної ради
1 .Загальні положення.
Даний Порядок розроблений відповідно ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 6 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» і визначає порядок утворення та роботи комісії з прийому - передачі об’єктів у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, що знаходяться в управлінні районної ради (дала - комунальна власність).
II. Порядок утворення комісії.
Комісія з питань прийому-передачі об’єктів у комунальну власність утворюється органом, уповноваженим управляти комунальним майном, що приймає в управління об’єкт, після ухвалення рішення районною радою про прийняття об’єкту у комунальну власність.
Комісію очолює заступник керівника органу, уповноваженого управляти комунальним майном.
До складу комісії включаються представники районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій майно яких підлягає передачі.
Орган, який створює комісію з питань передачі об'єктів, у триденний термін з дня прийняття рішення про прийом-передачу об'єктів повідомляє відповідні підприємства, установи і організації про визначення кандидатур до складу комісії.
Відповідні підприємства, установи і організації зобов'язані у п'ятиденний термін з дня отримання повідомлення делегувати до складу комісії своїх представників. Якщо у зазначений термін вони не делегували своїх представників, орган, який створює комісію, має право затвердити склад комісії без цих представників. При цьому участь представників від сторін, що приймають і передають об'єкт, обов'язкова.
Передача майна здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про передачу.
III. Порядок роботи комісії.
Голова комісії скликає комісію, яка проводить обстеження об’єкту, що передається у комунальну власність.
Технічний стан об’єкту визначає комісія на підставі обстеження, а в разі потреби - і висновків експерта, який встановлює відповідність            фізичного зносу даним бухгалтерського обліку.
Передача оформлюється актом приймання-передачі за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Акт складається у чотирьох примірниках та підписується головою і членами комісії та затверджується органом, який створив комісію.
Право власності на об’єкт передачі виникає з дати підписання акту приймання- передачі.
До акта приймання-передачі нерухомого та окремого індивідуально визначеного майна додаються:
-       рішення власника про передачу майна;
-     витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обмежень щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації;
-     копія свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки;
-     виписка з бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату про вартість об'єкта передачі та копія інвентарної картки;
-      проектно-кошторисна документація; показники розрахунків з підрядними будівельними організаціями та постачальниками виробів, матеріалів, обладнання; характеристика технічного стану об’єкту; вартість виконаних робіт; перелік непридатних для використання чи експлуатації виробів, конструкцій та матеріалів у разі передачі об’єктів незавершеного будівництва;
-      договори найму (оренди) нежитлових приміщень.
Органи, до сфери управління яких передано комунальне майно, зобов'язані:
-                     у двотижневий термін закріпити нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно за відповідним балансоутримувачем на праві оперативного управління або господарського відання;
Заступник голови районної ради                                                                     І.ПЛАВСЬКА
 
 
 
 
ПОЯСНЮВАЛЬНА   ЗАПИСКА
до рішення районної ради
 
«Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, що перебувають в управлінні районної ради»
 
 
Проект рішення розроблено відповідно до ст.43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», Конституцією України, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України, Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про оренду державного та комунального майна», «Про приватизацію державного і комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786 (зі змінами), Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої постановою КМУ від 10.08.1995 р. № 629 (зі змінами)
Для доцільного, економного, ефективного користування і розпорядження на свій розсуд і в своїх інтересах спільним майном територіальної громади сіл, селищ, та у зв’язку із змінами в законодавстві, пропонується прийняти рішення щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, які перебувають в управлінні районної ради.
 
 
 
 
Заступник голови

районної ради                                                                                                 І.ПЛАВСЬКА 

УКРАЇНА
В О Л О Д А Р С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
26.06.2012    № 6/20-224
смт Володарське
 
   
 
Про затвердження Порядку підготовки та прийняття
регуляторних актів Володарською районною радою
 
 
З метою реалізації повноважень по здійсненню держаної регуляторної політики, відповідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись ст. ст. 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Порядок підготовки та прийняття регуляторних актів Володарською районною радою (додається).
 
2. Покласти повноваження по здійсненню державної регуляторної політики на постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян, забезпечення безпечної життєдіяльності населення.
 
3. Внести доповнення в рішення районної ради від 11.11.2010 № 6/1-8 «Про затвердження Положення про постійні комісії районної ради» доповнивши статтю 15 пунктом 11 наступного змісту: «11. Здійснює діяльність, направлену на підготовку, прийняття і перегляд регуляторних актів районної ради у порядку і спосіб, які встановлені Порядком підготовки та прийняття регуляторних актів Володарською районною радою.».
 
 
 
В.о.голови районної ради                                                                                  Н.А.Кунак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
26.06.2012   № 6/20-224
 
 
ПОРЯДОК
підготовки та прийняття регуляторних актів Володарською районною радою
 
Даний Порядок регулює діяльність районної ради з підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів у порядку та спосіб, які передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».
1. Планування діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в межах підготовки та затвердження планів роботи районної ради в порядку, встановленому ст. 5 Регламенту районної ради.
2. Затверджені плани діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються в газеті «Заря Приазовья» або на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше, як в п’ятиденний термін після їх затвердження.
3. Підготовка проекту регуляторного акту здійснюється відповідно до плану роботи районної ради та виноситься на розгляд сесії відповідно вимог ст. 15 Регламенту районної ради та Інструкції з діловодства у Володарській районній раді.
4. По кожному проекту регуляторного акту його розробник готує аналіз регуляторного впливу відповідно до ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу та відстеження регуляторного акта, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.
Аналіз регуляторного впливу готується до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою отримання зауважень та пропозицій.
При внесенні на розгляд сесії районної ради проект регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу постійна комісія районної ради приймає рішення про направлення проекту регуляторного акту на доопрацювання органу, який вніс цей проект.
5. Орган, який здійснив підготовку проекту регуляторного акту, здійснює оприлюднення разом з аналізом регуляторного впливу шляхом публікації в газеті «Заря Приазовья» або на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше п’яти робочих днів з дня надання повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.
Термін, в який від фізичних і юридичних осіб приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акту і не може бути меншим одного місяця та не більше трьох місяців з дня оприлюднення проекту регуляторного акту і відповідного аналізу регуляторного впливу.
Зауваження і пропозиції по оприлюдненому проекту регуляторного акту надаються фізичними та юридичними особами розробнику цього проекту і до відома постійній комісії районної ради.
Всі зауваження і пропозиції до проекту регуляторного акту та відповідному аналізу регуляторного впливу, отримані в установлений строк, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За результатами розгляду розробник проекту регуляторного акту повністю чи частково враховує отримані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.
6. Кожен проект регуляторного акту, поданий на розгляд в районну раду, подається в постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян, забезпечення безпечної життєдіяльності населення, для підготовки експертного висновку про регуляторний вплив поданого проекту регуляторного акту та відповідність його вимогам ст. ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
При поданні проекту регуляторного акту на розгляд сесії районної ради на пленарному засіданні голова постійної комісії доповідає експертний висновок постійної комісії про відповідність проекту  регуляторного акту вимогам ст. ст. 4, 8 вказаного закону.
7. По мотивованому поданню депутата районної ради, постійної комісії ради, голови районної ради, постійна комісія районної ради з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу може прийняти рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому ч. ч. 2, 3 ст. 34 цього закону, експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту, внесеного цим депутатом, постійною комісією ради, головою районної ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог ст. 8 цього закону.
8. Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:
- відсутність аналізу регуляторного впливу;
- проект регуляторного акту не був оприлюднений.
9. Не пізніше п’ятиденного терміну після прийняття регуляторного акту районна рада оприлюднює його в газеті «Заря Приазовья».
10. По кожному регуляторному акту райдержадміністрація проводить відстеження його результативності відповідно ст. ст. 10, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики відстеження результативності регуляторного акту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 та готує звіт.
 Звіт про відстеження результативності регуляторного акту, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту, подається до постійної комісії районної ради з питань депутатської діяльності, законності, правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян, забезпечення безпечної життєдіяльності населення.
Звіт про відстеження результативності регуляторного акту оприлюднюється районною радою в газеті «Заря Приазовья» або розміщується на офіційному веб-сайті районної ради не пізніше п’яти днів з дня його підписання.
10. Районна рада заслуховує щорічно звіт голови про здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом районної ради.
Постійна комісія районної ради з питань економічної та інвестиційної політики, бюджету, фінансів, розвитку малого і середнього бізнесу готує і попередньо розглядає питання щодо звітів голови ради про здійснення державної регуляторної політики.
 
 
 
В.о голови районної ради                                                                                           Н.А.Кунак
 
 
Підготовлено радником голови ради
з юридичного забезпечення                                                                                   І.Л.Перекрест
 
 

 

УКРАЇНА
В О Л О Д А Р С Ь К А    Р А Й О Н Н А      Р А Д А
 
Р І Ш Е Н Н Я
районної    ради
 
від ___21.08.2008__№ _5/22-237____
смт. Володарське
  
Про затвердження Методики розрахунку і порядок
використання плати за оренду майна спільної
 власності територіальних громад сіл, селищ, що 
знаходяться в управління   районної ради 
 
 
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

Керуючись  ст.ст. 43, 60  Закону  України  „ Про  місцеве  самоврядування  в  Україні”,  відповідно  Закону  України    Про  оренду  державного  та  комунального  майна”, постанови  Кабінету  Міністрів  Украйни від 04.10.1995 р. № 786 „Про  методику  розрахунку  і  порядок  використання  плати  за  оренду  державного  майна” зі  змінами  та  доповненнями,  районна  рада

ВИРІШИЛА:

1.    Затвердити  Методику  розрахунку   і  порядок  використання  плати   за  оренду  майна  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  що  знаходяться  в  управлінні  районної  ради  згідно  додатку.

                 2.  Вважати  таким, що втратило  чинність рішення  районної  ради  від  17.12.2003 № IV/9-165 „Про  затвердження  Методики  розрахунку  та  порядку  використання  плати  за  оренду  майна  спільної  власності  територіальних  громад сіл,  селища,  що  знаходиться  в  управлінні  районної  ради  зі  змінами  та  доповненнями.

 3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти на  постійну  комісію з питань паливно – енергетичного  комплексу,  промисловості,  транспорту, зв’язку, житлово – комунального  господарства  та  будівництва  ( Татар ).

 
 
Голова   районної ради                                                                                                                                                                 П.М. Азаров
 
  
  
                                                                                                                                                          Додаток
                                                                                                                                                          до рішення районної ради
                                                                                                                                                          від ___21.08.2008__№ _5/22-237____
                                                                                                         
                                                                                            
МЕТОДИКА
розрахунку і порядок використання плати
за оренду комунального майна
 
1. Методику і порядок розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду окремого    індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл і селищ, які знаходяться в управлінні Володарської районної ради
2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем згідно з додатком 1.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю   підприємство,     на балансі якого перебуває це майно.
4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:  визначається розмір річної орендної плати. На основі   розміру   річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.
5. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально   визначеного   майна   (крім   нерухомого   майна) встановлюється за згодою сторін, але не менш як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є бюджетна установа   не   менш як 6 відсотків вартості орендованого майна. Орендодавець може здійснювати незалежну оцінку майна, що передається в оренду.
 6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними    та юридичними    особами,    зазначеними   у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:
 
                         Опл = Вп х Сор,
 
де   Вп - вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення   незалежної   оцінки, грн.; для органів виконавчої влади, бюджетних установ, що фінансуються за рахунок державного бюджету, Пенсійного фонду і Фондів соціального страхування – первісна балансова вартість орендованого майна.
       Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком N 1.
 
Незалежна   оцінка   вартості    об'єкта    оренди    повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
 Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною   будівлі (споруди),   то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:
 
                        Вп = Вб : Пб х Пп,
 
де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
     Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.;
     Пп - площа орендованого приміщення, кв.м; 
     Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м.
 
7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок районного бюджету, редакцією газети «Зоря Приазов’я», районною радою ветеранів війни, праці та збройних сил – становить 1 гривню за 1 кв.м.
8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території,   розподіляються   між   ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі. 
 9. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:
 
                               Опл
                 Опл.міс. = ------ х Іп.р. х Ім,
                                12
 
     Опл - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.; 
     Іп.р. - індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди нерухомого майна - з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;
    Ім - індекс інфляції за перший місяць оренди.
10. Розмір орендної плати за кожний   наступний   місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
11. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі.
            У договорі оренди рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щоквартально в 5-денний термін від дати, встановленої для подання   квартальних   бухгалтерських   звітів (балансів), а за IV квартал - в 10-денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).
12. Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
13. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
14. Орендна плата за нерухоме та  окреме   індивідуально   визначене   майно   підприємства зараховується на спеціальні рахунки орендодавцю і використовується лише на відновлення основних фондів та поточний ремонт нерухомого майна.
15. Контроль за надходженням орендної плати здійснюється орендодавцем.
         
                                                 
                                                                                                         
Керуючий справами
районної ради                                                                                                                                                                      О.М.Горбатенко

 

 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@