Програма економічного і соціального розвитку

 
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ    ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ НА 2018-2020 РОКИ
 
Показники
Одиниця виміру
2017 рік
2018 рік
2019 рік прогноз
2020 рік прогноз
факт
% до факту 2016 року
програма
програма до факту 2017 року, %
 
 
Територія
кв.км
1221,6
100,0
1221,6
100,0
1221,6
1221,6
Населення
 
 
 
 
 
 
 
Середньорічна чисельність наявного населення
тис.
осіб
28,2
98,9
28,1
99,6
28,0
27,9
Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб
осіб
14203
97,7
14200
100,0
14200
14200
 
 
 
 
 
 
 
 
Розвиток сфери матеріального виробництва
 
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств
 
 
     всього
млн.грн.
85,1
142,1
80,6
94,7
81,2
81,2
     в розрахунку на одну особу
грн.
3017,7
144,2
2868,3
 
2900
2900
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОВ «УкрРосКаолін»
млн.грн.
67,0
153,0
62,0
92,5
62,0
62,0
ПрАТ «Кальчицький кар'єр»
млн.грн
18,0
 
18,5
102,8
19,0
19,0
КП «Володарська друкарня»
млн.грн
0,14
100,0
0,145
103,6
0,15
0,15
Виробництво основних видів промислової продукції   
(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону)
натур. од.
 
 
 
 
 
 
у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини
натур. од.
 
 
 
 
 
 
каолин
тис.тонн
165,0
134,9
150,0
90,9
150,0
150,0
щебень
тис.тонн
230,0
 
240,0
104,3
245,0
245,0
відсів
тис.тонн
53,0
 
55,0
103,8
56,0
56,0
Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)
Валова продукція сільського господарства
в цінах 2010 року
тис.грн.
262910
114,8
238478
90,7
225895
229959
в тому числі
 
 
 
 
 
 
 
        рослинництво
тис.грн.
229394
124,0
204102
89,0
190289
193088
        тваринництво
тис.грн.
33516
76,1
34376
102,6
35607
36871
Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)
Зернові
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
32599,6
108,7
28820
88,4
30120
30120
       врожайність
ц/га
40,7
133,9
36,3
89,2
36,6
36,6
       валовий збір
тонн
132619,5
145,2
104594
78,9
110100
110100
Технічні культури, всього
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
17111
88,4
15651
91,5
12300
12300
у тому числі соняшник
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
15007,7
78,9
12300
82,0
10300
10300
       врожайність
ц/га
16
98,8
20,0
125
20,0
20,0
       валовий збір
тонн
24020
78,0
24600
102,4
24600
24600
Кормові культури
 
 
 
 
 
 
 
       площа
га
2259
76,4
2100
93,0
2100
2100
Всього посівів
га
51969,6
97,7
44571
85,8
44520
44520
       у тому числі ярі культури
га
26487,6
90,9
20070
75,8
20770
20770
Чисті пари
га
2495,4
151,6
7894
в 3,2 р.б.
9945
9945
 Рілля в обробітку
га
54465
99,3
54465
100
54465
54465
Виробництво продукції тваринництва
 
 
 
 
 
 
 
Вирощено худоби та птиці
тонн
900
100,6
900
100,0
1100
1300
Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі)
тонн
1100
109,7
880
80,0
1070
1270
Молоко
тонн
12854
95,5
13240
103,0
13637
14046
Яйця
тис.шт.
 
 
 
 
 
 
Вовна
тонн
5
116,3
5
100,0
5
5
Продуктивність худоби та птиці                           
 
 
 
 
 
 
 
Середній надій молока на одну корову, яка була і наявності на початок року
кг
6074
99,4
6257
103,0
6444
6637
Середня несучість 1 курки - несучки
шт.
 
 
 
 
 
 
Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)
 
 
 
 
 
 
 
Велика рогата худоба                
голів
4300
75,2
4429
103,0
4569
4706
     у тому числі корови
голів
1510
71,7
1555
103,0
1602
1650
Свині
голів
 
 
 
 
 
 
Вівці та кози
голів
1550
101,4
1550
100,0
1550
1550
Птиця
голів
 
 
 
 
 
 
Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі
Хлібобулочні вироби
тонн
68,4
62,3
68,5
100,1
68,5
68,5
Борошно
тонн
0
0
0
0
0
0
Олія соняшникова нерафінована
тонн
2,0
23,5
0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Фінансові показники
 
 
 
 
 
 
 
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього
 
тис.грн.
142208,7
126,6
158991,4
111,8
164238,1
168836,8
Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів)
тис.грн.
79169,1
128,0
79009,1
99,8
83831,4
86742,2
Трансферти з Державного бюджету – разом, з них:
тис.грн.
179050,8
131,5
177661,6
99,2
177661,6
177661,6
базова дотація                                                                                                    
тис.грн
6090,6
156,1
8954,3
147,0
8954,3
8954,3
субвенція на виконання окремих програм соціального захисту
тис.грн
100339,9
122,4
103296,4
102,9
103296,4
103296,4
інші додаткові дотації і субвенції
тис.грн
17164,4
31,1
0,0
 
0,0
0,0
Видатки бюджету району
тис.грн.
259426,7
135,5
256670,7
98,9
261493,0
264403,8
з них реверсна дотація 
тис.грн.
 
 
 
 
 
 
Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього
тис.грн.
3530,0
143,4
4400,0
124,6
5270,0
6140,0
 з нього :
             до Державного бюджету
тис.грн.
384,0
110,6
320,0
116,7
370,0
400,0
до місцевого бюджету
тис.грн.
3146,0
154,8
4080,0
129,7
4900,0
5740,0
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники рівня життя і розвитку соціальної сфери
 
 
 
 
 
 
 
Оборот роздрібної торгівлі
тис. грн.
63894,0
75,7
67088,7
105,0
70443,1
73965,3
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля (попередні дані)
 
тис. грн.
34500,0
76,0
36225,0
105,0
38036,3
39938,1
Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього (попередні дані)
тис.грн.
10661,4
96,0
10714,7
100,5
10768,3
10822,1
       у % до попереднього року
%
96,0
Х
100,5
Х
100,5
100,5
 
 
 
 
 
 
 
 
Показники чисельності та оплати праці найманих працівників
 
 
 
 
 
 
 
Фонд оплати праці штатних працівників
тис.грн.
145617,9
103,96
161635,9
111,0
169717,7
178203,6
Середньооблікова чисельність штатних працівників
осіб
2287
93,1
2300
100,6
2400
2450
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
грн.
5306
111,2
5856,4
110,4
5893
6061,3
Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року
тис.грн.
 
165,0
100
0
 
0
0
в тому числі на економічно активних підприємствах
тис.грн.
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ринок праці
 
 
 
 
 
 
 
Кількість вакансій на кінець звітного періоду
одиниць
28
в 3,5 р.б
30
107
35
40
Кількість безробітних, що звернулись за сприянням у працевлаштування, з них:
осіб
780
97
750
96,2
720
700
-                    працевлаштовано
осіб
230
80
235
102,2
240
245
Кількість зареєстрованих безробітних з числа тимчасово переміщених осіб, з них:
осіб
20
95
20
100
18
17
- працевлаштовано
осіб
5
38
6
120
6
6
 
 
 
 
 
 
 
 
Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню
 
 
 
 
 
 
 
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна)
осіб
 
16286
 
110
 
17215
 
106
 
18144
 
19073
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера
грн.
 
2565,72
 
127
 
2745,32
 
107
 
2882,59
 
3026,72
 
 
 
 
 
 
 
Житлово-комунальне господарство
 
 
 
 
 
 
 
Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням
%
101,9
 
102,6
 
100,0
100,0
Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва
 
 
 
 
 
 
 
Кількість малих підприємств
одиниць
165
103,8
170
103,0
169
168
Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності
 
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
85
95,5
85
100
77
80
в тому числі фізичних осіб - підприємців
одиниць
76
98,7
78
102,6
70
71
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність
 
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
140
142,9
142
101,4
97
100
в тому числі фізичних осіб - підприємців
одиниць
 
137
 
155,7
 
140
 
102,2
 
89
 
90
Кількість підприємців-фізичних осіб
осіб
 
490
 
87,2
 
540
 
110,2
 
559
 
560
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва
 
млн.грн.
14,2
67,3
15,4
108,5
16,7
18,2
Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення через центри надання адміністративних послуг
одиниць
1427,6
119,5
1566,9
109,7
1915,2
2089,3
 
 
 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО  І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
НІКОЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА  2017 РІК
 
Показники
Одиниця виміру
2015 рік звіт
2016  рік
2017 рік
очікуване виконання
очікуване виконання програми, %
програма
програма до очік.вик. 2016 року, %
Територія
кв.км
1221,6
1221,6
100
1221,6
100
Населення
 
 
 
 
 
 
Середньорічна чисельність наявного населення
тис. осіб
28,7
28,5
99,3
28,3
99,3
Приріст (зменшення) чисельності наявного населення до початку року
%
-236
-226
х
-197
х
Кількість народжених
осіб
253
250
*
255
102
Кількість померлих
осіб
489
469
*
460
98,1
Міграційний приріст (скорочення) населення
осіб
 
8
 
7
*
 
8
 
114,3
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець року
осіб
 
305
 
230
 
79,3
 
230
 
100
Відсоток працевлаштованих від загальної кількості зареєстрованих безробітних
%
32,6
38,0
х
40
х
Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, у т.ч.:
осіб
 
6929
 
13982
 
в 2р.б.
 
16982
 
121,5
дітей
осіб
527
1110
в 2,1 р.б.
1350
121,6
осіб працездатного віку
осіб
776
1673
в 2,2 р.б.
2063
123,3
пенсіонерів
осіб
5240
10390
в 2,0 р.б.
12580
121,1
інвалідів
 
386
809
в 2,1 р.б.
989
122,2
Кількість зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб, з них:
осіб
56
22
 
10
50,0
працевлаштовано
осіб
15
12
 
7
58,3
 
Розвиток сфери  матеріального  виробництва
 
 
 
 
 
 
 
Обсяг реалізованої промислової  продукції у відпускних цінах підприємств
 
 
 
 
 
 
 
     всього*
млн.грн.
41,8
45,0
139,3
45,0
100,0
 
     в розрахунку на одну особу
грн.
1456,4
1578,9
140,3
1590,1
100,7
у тому числі по основних видах діяльності*
млн.грн.
 
 
 
 
 
ПрАТ «Кальчицький карьер»
млн.грн.
6,9
8,0
в 3,6 р.б.
7,0
87,5
ТОВ «УкрРосКаолін»
млн.грн.
36,1
36,0
120,0
36,0
100,0
КП»Володарська друкарня»
млн.грн.
0,18
0,12
100,0
0,14
116,7
* - додатково  надати по підприємствах міста (району),  тел. для довідок 099 544 31 30
Виробництво основних видів промислової продукції   
(за номенклатурою, що характеризує спеціалізацію регіону)
натур. од.
 
 
 
 
 
у тому числі видобуток корисних копалин за видами сировини*
натур. од.
 
 
 
 
 
щебень
тис.тонн
0
124,5
11,0
124,5
100
каолін
тис.тонн
107,7
120,0
120,0
120,0
100,0
Агропромисловий комплекс (сільськогосподарські підприємства та фермери)
Валова продукція сільського господарства в цінах 2010 року
тис.грн.
 
228830,0
 
118786,0
 
65,8
 
161083,0
 
135,6
в тому числі
 
 
 
 
 
 
        рослинництво
 
183803,5
106786,0
74,5
149275,0
139,8
        тваринництво
 
45026,5
12000,0
32,3
11808,0
98,4
Виробництво продукції рослинництва (у вазі після доробки)
Зернові
 
 
 
 
 
 
       площа
га
29556,0
29996,0
102,2
29748,0
99,2
       врожайність
ц/га
34,2
30,4
96,5
32,5
106,9
       валовий збір
тонн
101031,7
91288,0
98,8
96681,0
105,9
Технічні культури, всього
 
 
 
 
 
 
       площа
га
19341,8
19352,0
223,7
8745,0
45,2
у тому числі соняшник
 
 
 
 
 
 
       площа
га
18657,0
19021,0
230,6
8250,0
43,4
       врожайність
ц/га
14,7
16,3
95,3
17,0
104,3
       валовий збір
тонн
27400,0
31000,0
219,7
14025,0
45,2
Овочі
 
 
 
 
 
 
       площа
га
 
 
 
 
 
       врожайність
ц/га
 
 
 
 
 
       валовий збір
тонн
 
 
 
 
 
Кормові культури
 
 
 
 
 
 
       площа
га
4147,0
2957,5
82,2
2594,0
87,7
Всього посівів
га
53944,0
53191,5
127,9
41087,0
77,2
       у тому числі ярі культури
га
28355,3
29129,5
168,4
17347,0
59,6
Чисті пари
га
2663,0
1645,5
12,2
13750,0
в 8,4 р.б
 Рілля в обробітку
га
56607,0
54837,0
99,6
54837,0
100,0
Виробництво продукції тваринництва
Вирощено худоби та птиці
тонн
1048,0
750,0
101,3
730,0
97,3
Реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі)
тонн
1097,1
840,0
112,0
708,0
84,3
Молоко
тонн
13082,0
11825,0
104,4
12034,0
101,8
Яйця
тис.шт.
 
 
 
 
 
Вовна
тонн
7,2
4,3
71,7
3,0
69,8
Продуктивність худоби та птиці      
 
 
 
 
 
 
Середній надій молока на одну корову, яка була в наявності на початок  року
кг
 
5348,0
 
5500,0
 
106,8
 
5520,0
 
100,4
Середня несучість 1 курки-несучки
шт.
 
 
 
 
 
Поголів’я худоби та птиці (на кінець року)
Велика рогата худоба                
голів
6257
5450
95,6
5522
101,3
     у тому числі  корови
голів
2203
2150
97,7
2180
101,4
Свині
голів
1901
350
19,4
100
28,6
Вівці та кози
голів
2837
1500
66,7
1200
80,0
Птиця
голів
 
 
 
 
 
Виробництво найважливіших видів харчової продукції у натуральному вимірі
Ковбасні вироби
тонн
 
 
 
 
 
Молоко оброблене рідке
тонн
 
 
 
 
 
Хлібобулочні вироби
тонн
87,0
89,0
98,9
90,0
101,1
Борошно
тонн
0
0
0
0
0
Олія соняшникова нерафінована
тонн
31,8
9,0
15,0
10,0
111,11
Фінансові  показники
 
 
 
 
 
 
Збір податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів, всього
 
тис.грн.
 
62080,2
106098,9
192,0
108920,6
102,7
Доходи бюджету міста (району), всього (без трансфертів)
тис.грн.
 
45377,5
58970,1
168,8
64103,7
108,7
Трансферти з Державного бюджету – разом, з них:
тис.грн.
101554,1
126577,4
121,5
133491,4
105,5
базова дотація                                                                                                     
тис.грн
4269,9
3902,1
100,0
6092,9
156,1
     реверсна дотація                   
тис.грн.
 
 
 
 
 
освітня субвенція
тис.грн
32411,1
31051,5
100,0
26834,0
86,4
медична субвенція
тис.грн
21715,6
18420,4
100,0
18361,3
99,7
     інші міжбюджетні трансферти
тис.грн.
43157,5
73203,4
144,1
82203,2
112,3
Трансферти з обласного бюджету, всього
тис.грн.
 
 
 
 
 
Видатки бюджету міста (району)
тис.грн.
135292,8
177416,8
127,5
197595,1
111,4
Податковий борг до бюджетів усіх рівнів, всього
тис.грн.
 
1615
3240,0
186,1
3700,0
114,2
     з нього:
 
 
 
 
 
 
     до Державного бюджету     
тис.грн.
351,7
370,0
44,3
410,0
110,8
     до місцевого бюджету
тис.грн.
1263,3
2870,0
в 3,2 р.б.
3290,0
114,6
Показники рівня життя і розвитку  соціальної сфери
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства у діючих цінах
 
 
тис. грн.
45095,9
47000,0
156,7
47000,0
100,0
Роздрібний товарооборот торгових організацій і підприємств у діючих цінах на одну особу
 
грн.
1564,1
1643,4
158,3
1643,4
100,0
Темп зростання (зниження) роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства (юридичних осіб) до відповідного періоду минулого року
%
72,5
104,2
х
100,0
х
Кількість підприємств роздрібної торгівлі
одиниць
191
193
93,7
193
100,0
 
   забезпеченість торговою площею на 1 тис. жителів
кв.м
388,85
396,8
102,2
396,8
100,0
Кількість підприємств ресторанного господарства
одиниць
43
43
95,6
43
100,0
   забезпеченість місцями на 1 тис. жителів
місць
82,3
82,3
95,8
82,3
100,0
Кількість підприємств побутового обслуговування населення
одиниць
73
73
76,0
73
100,0
   забезпеченість працюючими на 1 тис. жителів
місць
3,6
3,6
78,3
3,6
100,0
Обсяг реалізованих послуг у діючих цінах, всього
тис.грн.
13000,0
15000,0
150,0
15000,0
100,0
   у % до попереднього року
%
86,7
115,4
х
100,0
х
Кількість лікарняних  ліжок (на кінець року) у розрахунку на 10 тисяч населення
ліжок
 
 
40,6
 
40,6
 
40,6
 
100,0
 
40,6
Загальна захворюваність населення (на 100 тис. населення)
випадків
 
35854,8
45196,0
126,1
45630,0
100,9
Кількість хворих на туберкульоз з уперше в житті встановленим діагнозом – всього
осіб
 
 
13
 
13
 
25
 
192,3
 
25
       у розрахунку на 100 тис. населення
випадків
 
45,9
45,9
88,3
192,4
88,3
Смертність населення від:
 
 
 
 
 
 
      СНІДу
випадків
9
9
9
100,0
-
      туберкульозу
випадків
3
3
1
33,3
-
Материнська смертність (на 100 тис. народжених живими)
випадків
 
-
-
 
 
-
Малюкова смертність (на 1000  народжених живими)
випадків
 
3
3
1
33,3
-
Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів охорони здоров’я
 
грн. на          1 особу
 
702,13
 
697,59
 
100,0
 
618,86
 
88,7
Обсяг коштів місцевого бюджету на 1 мешканця, виділених на поліпшення матеріально-технічної бази ЛПУ району первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги
 
 
 
грн. на                1 особу
 
51,66
 
37,74
 
100,0
 
33,48
 
88,7
Відсоток фінансування з місцевого бюджету, виділеного на первинну медичну допомогу
%
39,1
41,99
х
41,6
х
Кількість дошкільних закладів (на кінець року)
одиниць
 
14
 
13
 
100,0
 
13
 
100,0
         в них:
 
 
 
 
 
 
           місць
одиниць
915
915
102,2
915
100,0
           дітей
осіб
793
791
100,0
719
90,9
Черга до дошкільного закладу
осіб
-
-
-
-
-
Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах на 100 місць
осіб
 
85
 
71
 
80,7
 
83
 
116,9
Витрати місцевого бюджету на 1 дитину на утримання мережі дошкільних заходів
грн. на          1 особу
 
 
12047,16
 
 
10144,7
 
 
47,8
 
 
21731,7
 
 
в 2,1 р.б.
Кількість загальноосвітніх шкіл (на початок навч. року)
одиниць
 
19
 
16
 
100,0
 
16
 
100,0
         в них:
 
 
 
 
 
 
           учнівських місць
уч.місць
5597
4842
100,0
4842
100,0
           учнів
осіб
2323
2355
100,0
2355,0
101,4
        питома вага учнів, які навчаються в другу зміну
%
 
-
 
х
 
х
Питома вага учнів, які навчаються українською мовою
%
 
34
 
37
 
х
 
37
х
Витрати з місцевого бюджету на 1 учня на утримання мережі закладів освіти
грн. на          1 особу
381,9
 
9366,6
х
1766,6
18,9
Наявність шкільних автобусів
одиниць
12
12
100,0
13
108,3
Чисельність учнів на 1 комп’ютер, якими оснащені загальноосвітні навчальні заклади
осіб
 
 
8
 
 
7
 
 
100,0
 
 
7
 
 
100,0
Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання, що використовують в навчальному процесі комп’ютерну техніку, підключену до мережі Інтернет
%
100
100
х
100
х
Кількість прийомних сімей, всього
одиниць
4
4
80,0
4
100,0
в них виховується дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
осіб
8
8
88,9
9
112,5
Кількість дитячих будинків сімейного типу, всього
одиниць
-
1
Х
1
100,0
в них влаштовано дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
осіб
-
5
Х
5
100,0
Кількість створених:
 
 
Х
Х
Х
Х
- прийомних сімей
одиниць
-
Х
Х
Х
Х
в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
осіб
 
 
-
Х
Х
Х
Х
- дитячих будинків сімейного типу
одиниць
-
1
Х
Х
Х
в них дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
осіб
 
 
-
5
Х
Х
Х
Кількість проведених культурно-масових заходів
одиниць
 
1252
 
1220
 
100
 
1220
 
100
Кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом
осіб
 
6440
 
6450
 
100,0
 
6450
 
100,0
у % до загальної чисельності населення
%
23,0
22,5
х
22,5
х
Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів фізичної культури та спорту
грн. на          1 особу
22,0
29,8
х
30,0
100,7
Кількість проведених масових спортивних заходів
одиниць
56
57
101,8
58
101,8
в них прийняли участь
осіб
7413
7415
99,9
7420
100,1
Витрати з місцевого бюджету на 1 мешканця на утримання мережі закладів культури
грн. на          1 особу
 
 
210,36
 
 
215,0
 
 
100,0
 
 
230,0
 
 
107,0
Показники чисельності та оплати праці найманих працівників
 
 
 
 
 
 
Фонд оплати праці, всього
тис.грн.
198821,6
146304,0
133,3
160920,0
110
в тому числі штатних працівників
тис.грн.
198821,6
146304,0
133,3
160920,0
110
Середньооблікова чисельність штатних працівників
осіб
 
4093
3000
96,8
3000
100
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
грн.
 
4048
4064
137,8
4470
110
Заборгованість з виплати заробітної плати на кінець року
тис.грн.
188,7
165,0
97,8
165,0
100
в тому числі:
 
 
 
 
 
 
на економічно активних підприємствах
тис.грн.
 
-
-
-
-
-
на підприємствах-банкрутах
тис.грн.
23,7
0
 
0
 
на економічно неактивних підприємствах
тис.грн.
165,0
165,0
100
165,0
100
Темп погашення заборгованості по заробітній платі підприємств комунальної власності (у порівнянні до показників на початок року)
%
 
 
х
 
х
Пенсійне забезпечення та соціальна допомога населенню
Власні доходи Пенсійного фонду України
тис.грн.
 
751,3
 
428,8
 
100
 
463,5
 
108,1
Видатки Пенсійного фонду України
тис.грн.
286651,3
370640,1
125,1
411199,3
110,9
Загальна сума боргу до бюджету Пенсійного фонду України на кінець року
тис.грн.
180,8
17,9
100
17,9
100
в тому числі сума недоїмки до бюджету Пенсійного фонду України
тис.грн.
14,7
14,7
100
14,7
100
Темп зростання (зменшення) заборгованості економічно активних платників до бюджету Пенсійного фонду
%
 
90,1
х
0,0
х
Загальна потреба в коштах на виплату   пенсій та   грошової допомоги
 
тис.грн.
286651,3
370640,1
125,1
411199,3
110,9
Кількість одержувачів пенсій (середньорічна)
осіб
12617
11620
100
11801
101,7
Середньомісячний розмір виплати на 1 пенсіонера
грн.
1722,49
2658,06
124,9
2903,7
109,2
Допомога на дітей згідно з Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»:
      кількість одержувачів
осіб
2138
2350
109,9
2485
105,7
      видатки бюджету
тис.грн.
20214,9
25500,0
126,1
27774,0
108,9
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям:
 
 
 
 
 
 
кількість одержувачів
осіб
229
350
152,8
385
110,0
видатки бюджету
тис.грн.
2775,7
4710,0
169,7
5148,0
109,3
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам:
 
 
 
 
 
 
кількість одержувачів
осіб
250
310
124,0
340
109,7
видатки бюджету
тис.грн.
3582,6
6400,0
178,6
7371,6
115,2
Житлові субсидії
 
 
 
 
 
 
      кількість одержувачів
сімей
1333
5446
 
6001,0
110,2
      видатки бюджету
тис.грн.
15247,6
64608,3
В 4,2 р.б.
72478,4
112,2
Пільги громадянам, інформація про яких внесена до Єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків (ветерани війни, праці, громадяни, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, та інші пільговики):
 
 
 
 
 
 
кількість одержувачів
осіб
7997
7800
97,5
7968
102,1
видатки бюджету
тис.грн.
5076,9
8707,7
171,5
9578,5
110,0
Компенсаційні виплати фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам та громадянам похилого віку (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558)
 
 
 
 
 
 
кількість одержувачів
осіб
87
90
103,4
97
107,8
видатки місцевого бюджету
тис.грн.
87,6
103,5
118,2
130,1
125,7
Контингент осіб, переміщених з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, яким надається допомога для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг:
 
 
 
 
 
 
кількість осіб
тис. осіб
0,83
0,175
в 2,1 р.б.
0,189
108,0
кількість сімей
тис.сімей
0,45
0,115
в 2,6 р.б.
0,12
104,9
Інвестиційна діяльність
 
 
 
 
 
 
Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування,  у фактичних цінах
 
 
 
 
 
 
 
у фактичних цінах
тис.грн.
18773
55000,0
19,5
196990,2
в 3,6 р.б.
у порівнянних цінах, у % до попереднього року      
%
 
77,6
 
в 2,9 р.б.
 
х
 
в 3,2 р.б.
 
х
на одну особу, у фактичних цінах
грн.
 
 
 
 
 
Обсяг прямих іноземних інвестицій
 
*
*
*
*
*
      по наростаючому підсумку (на кінець року)
тис.дол. США
*
*
*
*
*
      на одну особу
дол.США
*
*
*
*
*
      приріст (зниження) до початку року
тис.дол. США
*
*
*
*
*
Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери  за рахунок усіх джерел фінансування
 
 
 
 
 
 
Загальна площа житла
кв.м
163,0
1800,0
80,2
2899,0
161,1
Загальноосвітні навчальні заклади
уч.місць
 
 
 
 
 
Дошкільні  заклади освіти
місць
 
 
 
 
 
Лікарні
ліжок
 
 
 
 
 
Амбулаторно-поліклінічні заклади
відв. за зміну
 
 
 
 
 
Водопровід
тис.куб.м на добу/км
 
 
 
 
 
Каналізація
тис.куб.м стічних вод на добу/км
 
 
 
 
 
Теплопостачання
Гкал на годину/ км
 
 
 
 
 
Газові  мережі
км
 
 
 
 
 
Введення вулиць та доріг з твердим покриттям за рахунок місцевих бюджетів
км
 
 
 
 
 
Житлово-комунальне  господарство
 
 
 
 
 
 
Рівень відшкодування тарифами собівартості житлово-комунальних послуг
%
98,0
98,0
х
98,1
х
Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням
%
103,5
100,1
х
100,2
х
у тому числі:
 
 
 
х
 
х
рівень сплати населенням за спожиту електроенергію
%
 
99,5
 
100
х
 
100
х
рівень сплати населенням за спожитий природний газ
%
 
99,7
 
100
х
 
100
х
Частка застарілих і аварійних мереж – всього,
в тому числі
%
50,6
80,5
х
80,5
х
   водопровідно-каналізаційних
%
56,6
80,5
х
80,5
х
   теплових
%
 
 
х
 
х
Рівень втрат води у мережах
%
 
5,0
х
5,0
х
Кількість недержавних підприємств та площа житлового фонду, яку вони обслуговують*
од./кв.м
2/21500
2/20900
 
2/17300
 
Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків*:
 
 
 
 
 
 
   кількість ОСББ
одиниць
24/1
25/1
 
31/6
 
   кількість будинків в ОСББ
одиниць
28
29
 
35
 
   загальна площа житлового фонду, що знаходиться в ОСББ
кв.м
25200
25800
 
29400
 
Кількість керуючих компаній (служб єдиного замовника) з утримання житла та надання комунальних послуг*
одиниць
 
 
 
 
 
Оснащення житлових будинків приладами обліку та регулювання споживання енергоносіїв (будинковий облік):*
 
4
4
100,0
4
100,0
       лічильниками холодної води
одиниць
4
4
100,0
4
100,0
       рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків
%
7,0
7,0
х
7,0
х
       лічильниками гарячої води
одиниць
 
 
 
 
 
       рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків
%
 
 
х
 
х
      лічильниками теплової енергії та регуляторами  температури
одиниць
 
 
 
 
 
      рівень оснащення у загальній кількості багатоквартирних житлових будинків
%
 
 
х
 
х
Питома вага приватизованого житла в державному фонді
(з початку приватизації)*
%
 
 
82,0
 
 
82,0
х
82,0
х
Кількість квартир, що пустують – всього*, у т.ч.
одиниць
 
 
 
 
 
комунальної власності
одиниць
 
 
 
 
 
приватної власності
одиниць
 
 
 
 
 
Забезпеченість житлом  одного мешканця
кв.м
23,8
23,8
100,0
23,8
100,0
* -  у графі 3 надати дані станом на 01.01.17, у графах 4, 6 – наростаючим підсумком
Показники діяльності суб`єктів малого підприємництва
 
 
 
 
 
 
Кількість малих підприємств
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
163
162
101,3
162
100,0
на 10 тис. осіб наявного населення
одиниць
 
56,8
 
56,7
 
105,0
 
56,7
 
100,0
Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності
 
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
88
68
Х
Х
Х
в тому числі фізичних осіб - підприємців
одиниць
 
29
 
59
 
Х
 
Х
 
Х
Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, що припинили свою діяльність
 
 
 
 
 
 
 
всього
одиниць
65
50
Х
Х
Х
в тому числі фізичних осіб -  підприємців
одиниць
 
14
 
40
 
Х
 
Х
 
Х
Обсяг реалізації продукції (робіт, послуг) малими підприємствами
млн.грн.
 
179,2
 
180,0
 
120,0
 
180,0
 
100,0
Кількість найманих працівників (з урахуванням штатних і позаштатних) працівників підприємства
тис. осіб
 
0,472
 
 
0,539
 
98,0
 
0,591
 
109,6
Витрати на персонал (з урахуванням витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи)
млн.грн.
13,6
 
15,5
110,7
17,0
109,7
Кількість підприємців-фізичних осіб
осіб
404
632
104,1
632
100,0
Доходи місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва
 
млн.грн.
 
7,2
 
25,3
 
в 5,5 р.б
 
28,1
 
111,1
Питома вага надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва у доходній частині місцевих бюджетів
%
 
17,6
 
42,2
 
Х
 
45,3
 
Х
Кількість наданих адміністративних послуг в розрахунку на 10 тис. наявного населення через центри надання адміністративних послуг
 
одиниць
 
1014,4
 
1140,6
 
в 10,6 р.б
 
1140,6
 
100,0
Охорона  природи
 
 
 
 
 
 
Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря
тис.тонн
 
 
 
 
 
Скиди  в поверхневі водойми забруднених стічних вод
млн.куб.м
 
 
 
 
 
Рівень використання відходів у загальному обсязі утворених відходів
%
 
 
х
 
х
Збільшення площі територій то об’єктів природно-заповідного фонду
га
 
 
 
 
 
Видатки місцевого бюджету на екологічні заходи на 1 мешканця
грн. на          1 особу
2,1
2,4
40
3,8
в1,5 р.б
 
 

 

 
 
 
 
free pokerfree poker


© 2011-2016 Нікольська районна рада
Усі права захищені
При копіюванні матеріалів з сайту посилання на
http://volodrsovet.dn.ua обов*язкове
Сайт розробленний у студії "Respect design@